Web Application Programming Interface Design for a Customer Portal

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tuomi, Antti
dc.contributor.author Phan, Maria
dc.date.accessioned 2015-12-16T08:00:34Z
dc.date.available 2015-12-16T08:00:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19223
dc.description.abstract Home builders in the home building industry would like to increase customer satisfaction, by providing a self-service customer portal. In a customer portal, all stakeholders such as home builders, homeowners and vendors can meet and communicate and share distributed data. Customer self-service would reduce the overhead of customer service. Direct communication through portals could also prevent costly mistakes before they happen. Web Application Programming Interface (Web API) could provide a framework for builders to brand their own customer portal website. A Web API could provide an interface where both components server and client side could evolve independently. A good API makes it easier to develop software and provides a building component for the application. The purpose of this thesis is to design Web APIs for a customer portal in the home building industry. This thesis presents a design of a Web API, which concentrates on the architectural design of a Web API, including versioning and security. This design provides resource APIs, with Uniform Resource Identifier (URI) versioning and token based SHA-256 message authentication. The implementation of Web APIs allows the home provider to customize their own customer portal according to their own brand. en
dc.description.abstract Kodin rakennuttajat haluaisivat lisätä asiakastyytyväisyyttä tarjoamalla itsepalveluportaalia. Asiakasportaalissa kaikki sidosryhmät, kuten rakennuttajat, kodin omistajat ja myyjät, voivat kommunikoida suoraan keskenään ja jakaa informaatiota. Itsepalvelu vähentäisi taakkaa asiakaspalvelussa. Suora kommunikointi portaalin kautta ehkäisisi vakavat virheet etukäteen. Web-ohjelmointirajapinta (Web API) tarjoaisi rakennuttajille välineet muokata Web-portaaliaan yhtiönsä brändin mukaisesti. Web API tarjoaisi rajapinnan, missä sekä asiakaspuoli että palvelinpuoli voivat kehittyä itsenäisesti. Hyvä API-design helpottaa ohjelmiston suunnittelemista ja tarjoaa rakennuselementin sovelluksen kehittämiselle. Tämän diplomityön tarkoitus on suunnitella Web API -asiakasportaali kodin rakennuttajille. Tässä tutkielmassa esitellään Web API -arkkitehtuuriin design, joka sisältää versioinnin ja turvallisuuden suunnittelua. Tämä malli tarjoaa resurssikeskeisen Web API:n, joka käyttää URI-versiointia ja Secure Hash-algoritmiin perustuvaa viestin autentikaatiota. fi
dc.format.extent 76+10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Web Application Programming Interface Design for a Customer Portal en
dc.title Web -ohjelmointirajapinnan suunnittelu asiakasportaalille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Web API en
dc.subject.keyword REST en
dc.subject.keyword asikasportaali en
dc.subject.keyword HTTP en
dc.subject.keyword CRUD en
dc.subject.keyword URI en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165741
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Soisalon-Soininen, Eljas
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account