The future of the brick-and-mortar store in the world of multichannel retail

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pienimäki, Kaisu
dc.contributor.author Mustakallio, Aarne
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:59:04Z
dc.date.available 2015-12-16T07:59:04Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19212
dc.description.abstract Multichannel retail is nowadays a widely discussed topic in the field of retail, driven by the recent boom of e-commerce. Consumer demand and competition have driven retailers to operate through multiple channels. It has been uncertain how the multichannel retail will impact the physical retail. This thesis provides a major contribution in finding out how the physical retail space is influenced by the multichannel retail by examining the role of brick-and-mortar store in the multichannel world and finding out the influence of the multichannel retail on the retail store networks, store locations and the quantitative space needs of the retailers. The thesis was done by examining literature and by conducting six thematic interviews with experts working for retail companies or consultancy offices. Furthermore, data was collected with a survey which was sent to 101 experts and 17 responses were received. Physical space has advantages that cannot be replicated online and the stores will remain in the future as well. The stores may turn more into showrooms and pick-up points but the traditional role of a store as a transactional place will not disappear. A plausible future is that stores will become more hybrid spaces combining different operations and integrating channels. The retailers will have pressure to rationalise the networks but multichannel retail is only one of the factors driving the change. The prime locations will remain strong but secondary locations will become less interesting for the occupiers and the bipolarisation of the locations may be seen due to multichannel retail. Leisure activities will play an important role in the world of multichannel retail. Furthermore, the changing retail environment requires more flexibility in the retail spaces and leases. en
dc.description.abstract Monikanavainen kauppa on laajalti keskusteltu aihe vähittäiskaupan toimialalla johtuen erityisesti verkkokaupan viimeaikaisesta merkittävästä kasvusta. Kuluttajien vaatimukset ja kilpailu ovat ajaneet kaupan ketjut monikanavaisuuteen. Tähän asti on kuitenkin ollut epäselvää, miten monikanavainen kauppa tulee vaikuttamaan fyysiseen liiketilaan ja sen tarpeeseen. Tämä diplomityö selvittää monikanavaisuuden vaikutusta fyysiseen liiketilaan tutkimalla fyysisen liiketilan roolia, liikepaikkaverkostoja, liikepaikkojen sijainteja sekä kaupan toimijoiden määrällistä liiketilan tarvetta. Diplomityö tehtiin tutkimalla olemassa olevaa kirjallisuutta ja toteuttamalla kuusi teemahaastattelua sellaisten vähittäiskaupan asiantuntijoiden kanssa, jotka työskentelevät kaupan ketjuissa tai alaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Tämän lisäksi osana tutkimusta toteutettiin kysely, joka lähetettiin 101 asiantuntijalle ja johon tuli 17 vastausta. Fyysisellä liiketilalla on etuja, joita ei voida verkossa saavuttaa, ja fyysinen myymälä tuleekin säilymään myös tulevaisuudessa. Myymälät saattavat muuttua enemmän showroom-tyyppisiksi liikkeiksi tai noutopisteiksi, mutta myös myymälän perinteinen rooli paikkana, jossa tehdään kauppaa, ei tule katoamaan. On mahdollista, että tulevaisuudessa liiketiloissa yhdistetään entistä enemmän eri toimintoja sekä kanavia. Vähittäiskaupan toimijoilla tulee olemaan paineita järkeistää ja muokata liikepaikkaverkostojaan, mutta tämä ei ole ainoastaan kaupan monikanavaistumisen vaikutusta vaan useiden tekijöiden summa. Hyvät kaupan sijainnit tulevat säilymään vahvoina, mutta heikommat sijainnit muuttuvat entistä vähemmän kiinnostaviksi käyttäjien silmissä. Vapaa-ajan aktiviteetit ja viihtyminen tulevat olemaan entistä tärkeämmässä roolissa tulevaisuuden monikanavaisessa kaupassa. Muuttuva kaupan ympäristö vaatii enemmän joustavuutta niin kaupan tiloissa kuin vuokrasopimuksissakin. fi
dc.format.extent 63+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The future of the brick-and-mortar store in the world of multichannel retail en
dc.title Fyysisen liiketilan tulevaisuus monikanavaisen kaupan ympäristössä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword retail en
dc.subject.keyword multichannel en
dc.subject.keyword e-commerce en
dc.subject.keyword brick-and-mortar en
dc.subject.keyword network en
dc.subject.keyword location en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165730
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Viitanen, Kauko
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account