Murskatun betonin hyödyntäminen uusiokiviaineksena betonissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pyy, Hannu
dc.contributor.author Nieminen, Anna-Maria
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:58:32Z
dc.date.available 2015-12-16T07:58:32Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19208
dc.description.abstract Työssä tutkittiin murskatun betonin käyttöä uusiokiviaineksena betonin valmistuksessa. Suomessa betonimursketta hyödynnetään pääosin vain maarakentamisessa. Murskeen hyödyntäminen uusiobetonin valmistuksessa on järkevää ja suositeltavaa, koska betoni saadaan uusiomateriaalina takaisin kiertoon. Työssä on selvitetty, mitkä tekijät vaikuttavat uusiobetonin valmistukseen ja ominaisuuksiin. Betonimurske uusiokiviaineksena poikkeaa luonnonkiviaineksesta erityisesti suuremman vedenimukykynsä ja alhaisemman tiheytensä vuoksi. Kyseiset ominaisuudet on huomioitava, sillä ne vaikuttavat myös uusiobetonin ominaisuuksiin. Kirjallisuudessa on esitetty eri tekijöitä, jotka parantavat uusiobetonin ominaisuuksia verrattuna tavanomaiseen betoniin. Diplomityössä määritettiin kokeellisesti lähdemateriaalin eli purettavan kohteen betonin lujuutta sekä selvitettiin uusiokiviaineksen valmistusta ja ominaisuuksia. Lisäksi kokeellisessa tutkimuksessa valmistettiin koebetoneita, joissa luonnonkiviainesta korvattiin uusiokiviaineksella eri prosenttiosuuksin. Uusiobetoneille tehtiin tuoreen massan sekä kovettuneen betonin ominaisuuksien määritykset, ja niitä verrattiin vertailubetonin ominaisuuksiin. Työn tuloksena todetaan, että murskatun betonin hyödyntäminen betonin valmistuksessa on mahdollista. Työssä laadittiin betonisen purkujätteen lajittelulle lujuuteen perustuva luokitus, koska lähdemateriaalin laatu vaikuttaa uusiobetonin ominaisuuksiin. Uusiokiviaineksen laatuluokittelu ja uusiobetonin valmistusprosessin kehittäminen parantavat betonin ominaisuuksia. Siten uusiokiviaineksen hyödyntäminen on mahdollista myös korkeamman vaatimustason betonien valmistuksessa. fi
dc.description.abstract The aim for this thesis was to research, how to use crushed concrete as a recycled concrete aggregate (RCA) to produce concrete. In Finland, crushed concrete is mainly utilized in road construction, as a backfill in trenches etc. It is important to develop the reuse of construction and demolition waste (C&D-waste) by the production of recycled concrete (RC). There are many factors that influence the production and mechanical properties of recycled concrete. Crushed concrete as a recycled concrete aggregate has higher water absorption and lower density than natural aggregates. Those properties have to be noticed, because they affect properties of the concrete as well. There are several methods to improve the quality of recycled concrete compared to normal concrete. The experimental part of this thesis consisted of strength evaluation of concrete structures in buildings to be demolished. Recycled concrete aggregate has produced by crushing and sieving demolition concrete waste and properties of recycled concrete aggregate were evaluated. In addition, five different recycled concretes were made and properties of concrete were researched and compared to normal concrete. As a result of this thesis it is found that utilizing the crushed concrete as a recycled concrete aggregate in concrete production is possible and recommendable. The classification for recycled concrete aggregates was created based on the strength of source concrete. Properties of recycled concrete can be improved by developing the production and classification. en
dc.format.extent 77 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Murskatun betonin hyödyntäminen uusiokiviaineksena betonissa fi
dc.title Use of crushed concrete as a recycled concrete aggregate en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword betoni fi
dc.subject.keyword kierrätys fi
dc.subject.keyword uusiokiviaines fi
dc.subject.keyword uusiobetoni fi
dc.subject.keyword betonimurske fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165726
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka fi
dc.programme.mcode IA3017 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account