Performance Evaluation of Time-of-Flight Depth Cameras

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kemppi, Paul
dc.contributor.author Laukkanen, Matti
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:55:01Z
dc.date.available 2015-12-16T07:55:01Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19184
dc.description.abstract In this thesis, accuracy of Time-of-Flight (ToF) depth cameras was studied. ToF camera is relatively new technology, which is a potential challenger for traditional 3D imaging methods. However, the accuracy of ToF measurements is limited by several factors, such as the properties of the target or the intensity of background illumination. In the experimental part of this thesis, three ToF cameras are compared. The cameras are Mesa SR4000, Panasonic D-IMager EKL3106 and Microsoft Kinect v2. For the evaluation, five different test scenarios were carried out in indoor and outdoor environments. The goal of the measurements was to study how the temperature of the camera, background illumination and distance and reflectivity of the imaged objects affect the depth accuracy. The results showed that although all tested cameras had difficulties in some conditions, ToF camera technology has developed rapidly. Current cameras perform more robustly in challenging conditions, which enables a whole new range of applications. en
dc.description.abstract Tässä työssä tutkittiin Time-of-Flight (ToF) -syvyyskameroiden tarkkuutta. ToF-kamera on suhteellisen uusi teknologia ja se tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon perinteisemmille 3D-kuvantamistekniikoille. Mittausten tarkkuutta kuitenkin rajoittavat jotkin ympäristötekijät, kuten taustavalaistuksen voimakkuus tai kuvattavan kohteen ominaisuudet. Työn kokeellisessa osiossa vertailtiin kolmea kameraa, jotka olivat Mesa SR4000, Panasonic D-IMager EKL3106 ja Microsoft Kinect v2. Vertailua varten tehtiin viisi erilaista mittausta sisä- ja ulkotiloissa. Mittauksissa tutkittiin kameran sisäisen lämpötilan, kuvattavan kohteen etäisyyden ja heijastavuuden sekä taustavalaistuksen vaikutusta mittaustarkkuuteen. Tulokset osoittivat, että vaikka kaikilla kameroilla oli tietyissä olosuhteissa ongelmia, on ToF-kamerateknologia kehittynyt nopeasti. Nykyiset kamerat suoriutuvat hyvin yhä useammissa olosuhteissa, mikä mahdollistaa kasvavan joukon uusia sovelluksia. fi
dc.format.extent 55+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Performance Evaluation of Time-of-Flight Depth Cameras en
dc.title Time-of-Flight -syvyyskameroiden suorituskyvyn arviointi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword time-of-flight camera en
dc.subject.keyword depth camera en
dc.subject.keyword SR4000 en
dc.subject.keyword D-IMager en
dc.subject.keyword Kinect v2 en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165702
dc.programme.major Älykkäät tuotteet fi
dc.programme.mcode ETA3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kyrki, Ville
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account