Stakeholder benefits of intelligent stand-alone lighting solutions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Juslén, Henri
dc.contributor.author Malinen, Toni
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:52:53Z
dc.date.available 2015-12-16T07:52:53Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19169
dc.description.abstract Stand-alone lighting solution is a term often used with systems that are designed to operate independently and in a simple way. The aim of this thesis is to analyse the benefits that intelligent stand-alone lighting solutions can offer to various stakeholders. In addition to discussing the technology and definition of stand-alone solutions, three concepts of a Finnish company Helvar are introduced and compared to other competing products on the market. Energy consumption of one concept in five case installations in offices and a lecture hall is analysed and clear savings are found. The measurability of ease of use is discussed and easyness as a benefit is evaluated with the three concepts. To gather input and feedback from professionals and stakeholders themselves, face-to-face and email interviews were made and results are analysed and presented. The overall response to the stand-alone solutions was good, and clear benefits and challenges were acknowledged and improvement ideas suggested. When conducting a survey among the interviewees, reliability, ease of use and energy efficiency were raised to the lighting control factors that are considered the most important. en
dc.description.abstract Itsenäinen valaistusratkaisu on termi, jota käytetään usein puhuttaessa systeemeistä, jotka on suunniteltu toimimaan riippumattomasti ja yksinkertaisesti. Tämän diplomityön tarkoitus on analysoida hyötyjä, joita itsenäiset älykkäät valaistusratkaisut pystyvät tarjoamaan eri sidosryhmille. Itsenäisten valaistusratkaisujen määritelmän ja niiden taustalla olevan teknologian käsittelemisen lisäksi työssä esitellään suomalaisen valaistusalan yrityksen Helvarin kolme eri valaistuskonseptia. Niitä myös vertaillaan markkinoilla oleviin muihin kilpaileviin tuotteisiin. Yhden konseptin energiankulutusta analysoidaan viidessä eri kohteessa, joissa valaisimia on asennettu luokkahuoneeseen sekä toimistoihin, ja selkeitä säästöjä pystytään havaitsemaan. Helppokäyttöisyyden mittareita pohditaan, ja helppoutta yhtenä hyötynä tarkastellaan sekä arvioidaan kolmen konseptin osalta eri sidosryhmien näkökulmista. Jotta palautetta ja mielipiteitä kuultaisiin myös ammattilaisilta sekä eri sidosryhmiltä itseltään, haastatteluja tehtiin sekä kasvokkain että sähköpostilla, ja tulokset analysoidaan ja esitetään tässä työssä. Yleinen vastaanotto itsenäisiä valaistusratkaisuja kohtaan oli hyvä, ja selkeitä hyötyjä sekä haasteita tunnistettiin. Myös parannusehdotuksia esitettiin. Kun haastateltaville tehtiin kysely, luotettavuus, helppokäyttöisyys ja energiatehokkuus nousivat lopulta valaistuksen ohjauksen ominaisuuksiksi, joita pidetään kaikkein tärkeimpinä. fi
dc.format.extent 7+95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Stakeholder benefits of intelligent stand-alone lighting solutions en
dc.title Älykkäiden itsenäisten valaistusratkaisujen hyödyt sidosryhmille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword stand-alone en
dc.subject.keyword lighting en
dc.subject.keyword control en
dc.subject.keyword stakeholder en
dc.subject.keyword LED en
dc.subject.keyword DALI en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165687
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account