Learning Centre

Agile Transformation: A case study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heikkilä, Ville
dc.contributor.author Pitkänen, Antti
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:52:03Z
dc.date.available 2015-12-16T07:52:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19163
dc.description.abstract Agile methods have been widely adopted in the software engineering industry. In addition, agile software development has been studied extensively during the past decade. In general, studies tend to recommend having experts working in small, self-organizing and cross-functional teams. However, the environment in an enterprise can comprise of multiple, interlinked pro- grams and dozens of teams working on them, which poses many challenges to adopting agile methods. In this case study, we studied scaled agile methods at Rally Software, a soft- ware enterprise with over 500 employees. We conducted two rounds of interviews in the case organization. The first round of interviews assessed the initial state of the organization. The second round was performed after ma- jor changes in the organization and processes. In addition, we performed a literature review on case studies of other organizations utilizing large scale agile. The results of the interviews present Rally’s steps in striving for improving its agile scaled process. The first round results revealed a mature agile organization with multiple accumulated issues and willingness to turn itself around. After the transformation process, the second round of interviews showed positive trends in several areas. By enforcing more disciplined agile processes, Rally Software was able to increase its feature delivery rate and improve trust in the engineering department. The literature review results present common challenges and success factors related to adopting and maintaining scaled agile in large organizations. The most frequently mentioned challenges were inter-team communication and coordination, requirements management and integrating other functions of the company into the scaled agile process. The most common success factors were coaching and training, piloting agile in smaller projects, change leader- ship and having a structured approach to facilitate inter-team communication. en
dc.description.abstract Ketterät kehitysmenetelmät ovat saavuttaneet vankan suosion ohjelmistoalalla ja niitä tutkittu laajasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Tutkimukset usein suosittelevat asiantuntijoiden muodostamia pieniä, autonomisia ja monitaitoisia ohjelmistokehittäjäryhmiä. Suurissa ohjelmistoyrityksissä tuotekehitys voi kuitenkin koostua monista toisistaan riippuvista ohjelmista ja kymmenistä erillisistä ryhmistä, mikä tekee ketterien menetelmien käytöstä haasteellista. Tässä tapaustutkimuksessa olemme tutkineet Rally Softwaren ketterää ohjelmistokehitysprosessia. Rally Software on suuri ohjelmistoyritys, jonka palveluksessa on yli 500 työntekijää. Suoritimme yrityksessä kaksi haastattelukierrosta, joista ensimmäinen kartoitti lähtötilanteen ja jälkimmäinen tilanteen merkittävien organisaatio- ja prosessimuutosten jälkeen. Tämän lisäksi teimme kirjallisuuskatsauksen, joka keskittyi tapaustutkimuksiin ketterien kehitysmenetelmien soveltamiseen suurissa organisaatioissa. Haastattelutulokset esittelevät Rally Softwaren vaiheita sen pyrkiessä parantamaan ketterien menetelmien käyttöään. Ensimmäisen haastattelukierroksen tulokset esittelevät pitkään ketteriä kehitysmenetelmiä käyttäneen organisaation, jossa oli paljon kasaantuneita ongelmia ja tahto muutokseen. Muutosprosessin jälkeen tehty toinen haastattelukierros kertoo positiivisista suuntauksista useilla osa-alueilla. Kurinalaisella ketterien menetelmien käytöllä Rally Software sai parannettua tuottavuuttaan ja luottamusta ohjelmistokehitysorganisaatioon. Kirjallisuuskatsaus esittelee tyypillisiä haasteita ja onnistumisen edellytyksiä liittyen ketterien kehitysmenetelmien käyttöönottoon suurissa ohjelmistokehitysyrityksissä. Yleisimmät haasteet olivat ryhmien välinen kommunikaatio ja koordinointi, vaatimustenhallinta ja muiden yrityksen toimintojen sisällyttäminen ketterään kehitysmalliin. Useimmin mainitut onnistumisen edellytykset olivat valmennus ja koulutus, ketterien kehitysmenetelmien kokeilu pienemmissä projekteissa, muutosjohtajuus ja järjestelmällinen lähestymistapa ryhmien välisen kommunikaatioon. fi
dc.format.extent 90 + 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Agile Transformation: A case study en
dc.title Ketterän ohjelmistokehityksen muodonmuutos - Tapaustutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword agile en
dc.subject.keyword case study en
dc.subject.keyword software engineering en
dc.subject.keyword processes en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165681
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52804
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse