Usability study: E-commerce admin panel

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kivilompolo, Mika
dc.contributor.author Lampi, Harri
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:51:38Z
dc.date.available 2015-12-16T07:51:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19160
dc.description.abstract Today, it's easy to create a web shop using one of the generic open source e-commerce platforms. These platforms are usually ready-to-use solutions equipped with a lot of features. The problem is that modifying and managing them may be difficult for the inexperienced users because of the high amount of features. This is why Floweb ltd has developed a new web shop platform which is designed to be light and as easy to use as possible. This thesis presents the main features of this web shop platform's admin panel and focuses on admin panel's usability. The idea is to find out what kind of usability problems the admin panel has, what causes them and find solutions to these problems. Furthermore, the thesis studies which of the usability inspection methods would be preferred for the usability inspection. In the usability inspection, I used three inspection methods: The cognitive walkthrough, heuristic evaluation and user testing. For the inspection of the user interface, I used the basic tasks considering setting up and managing a web shop. In addition to the inspection, I compared the methods I used by considering the amount and severities of the recognized problems and my experiences of the methods. Many usability problems were found from different parts of the user interface by using the methods. The significant amount of the problems were related to unclear or unnoticed things. The conclusions were that guidance should be generally improved and there should be more testing with real users. Also, even though heuristic evaluation recognized more problems than user testing, the most effective method was user testing after all, because it found more relevant problems. Finally, the amount of the usability problems emphasizes the importance of the usability inspection as a part of the software development process. en
dc.description.abstract Nykyisin oman verkkokaupan perustaminen on helppoa valmiiden avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustojen avulla. Ongelmana kuitenkin on, että ne ovat luonteeltaan yleiskäyttöisiä, joten niiden muokkaaminen ja hallinta voi olla hankalaa kokemattomille käyttäjille suuren ominaisuusmäärän takia. Tästä syystä Floweb Oy on kehittänyt uuden verkkokauppa-alustan, joka on pyritty tekemään mahdollisimman kevyeksi ja helppokäyttöiseksi. Tämä diplomityö esittelee Flowebin kehittämää verkkokauppa-alustaa, jonka hallintapaneelin käytettävyys on tutkimuksen kohteena. Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia käytettävyysongelmia hallintapaneelissa on, mistä ne johtuvat ja etsiä näille ratkaisut. Lisäksi työssä pohditaan mitä arviointimenetelmiä käytettävyystutkimuksessa kannattaisi käyttää. Käytettävyystutkimuksessa käytin kolmea arviointimenetelmää: kognitiivista läpikäyntiä, heuristista arviointia sekä käytettävyystestausta. Käyttöliittymän arvioinnissa käytin menetelmien apuna verkkokaupan perustamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi vertailin käytettyjä menetelmiä sekä niiden tunnistamien ongelmien määrien ja vakavuuksien että omien kokemuksieni avulla. Arviointimenetelmien avulla havaittiin paljon käytettävyysongelmia käyttöliittymän eri osista. Merkittävä osa ongelmista liittyi epäselviin tai huomaamattomiin asioihin käyttöliittymässä, joiden avulla todettiin, että ohjeistusta tulisi parantaa sekä testausta oikeiden käyttäjien kanssa lisätä. Lisäksi ongelmien perusteella selvisi, että vaikka heuristinen arviointi tunnisti eniten ongelmia, käytettävyystestaus todettiin tehokkaimmaksi sen löydettyä eniten oleellisia ongelmia. Käytettävyysongelmien määrä korostaa myös käytettävyystutkimuksen tärkeyttä osana ohjelmistokehitysprosessia. fi
dc.format.extent vii + 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Usability study: E-commerce admin panel en
dc.title Käytettävyystutkimus: Verkkokaupan hallintapaneeli fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword usability inspection en
dc.subject.keyword heuristic evaluation en
dc.subject.keyword cognitive walkthrough en
dc.subject.keyword user testing en
dc.subject.keyword e-commerce platform en
dc.subject.keyword comparison of evaluation methods en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165678
dc.programme.major WWW-teknologiat fi
dc.programme.mcode IL3012 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse