Learning Centre

OPC UA App development for Android

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aro, Jouni
dc.contributor.author Leszczynski, Ismo
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:51:04Z
dc.date.available 2015-12-16T07:51:04Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19156
dc.description.abstract The number of devices using the Android operating system has skyrocketed in the recent years. At the same time OPC UA applications have become increasingly more popular in industry. Despite of the increased popularity, no significant OPC UA apps for Android have been developed. The starting point for this thesis was to define the challenges and requirements for developing apps that make use of OPC UA for Android. Based on the findings, an OPC UA app was developed providing users the functionality specified in the OPC UA specification in an Android friendly way. During the developing process, the suitability of the Android operating system for OPC UA was evaluated and possible use cases were searched. It was concluded that Android offers a flexible platform for development, allowing creation of OPC UA apps. Possible use cases range from maintenance assistance to process control. en
dc.description.abstract Android-käyttöjärjestelmää käyttävien laitteiden määrä on lähivuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Samaan aikaan on teollisissa ympäristöissä alettu entistä enemmän hyödyntää OPC UA -tekniikkaa (Open Platform Communications Unified Architecture) tiedon esittämisessä ja siirtämisessä. Huolimatta OPC UA:n kehityksestä ei Android-käyttöjärjestelmälle ole vielä juuri lainkaan kehitetty tätä tekniikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Työn lähtökohtana oli selvittää sovelluskehityksen haasteet ja vaatimukset, kun tavoitteena on luoda Android-ympäristöön sen yleisessä ekosysteemissä käytettävä OPC UA -tekniikkaa hyödyntävä sovellus. Selvitystyön pohjalta rakennettiin OPC UA asiakassovellus, joka tarjoaa käyttäjälle OPC UA -spesifikaation määrittelemät toiminnot Androidille ominaisella tavalla. Kehitystyön aikana arvioitiin Android-käyttöjärjestelmän soveltuvuutta OPC UA:n hyödyntämiseen ja kartoitettiin sovelluksen mahdollisia käyttökohteita OPC UA:ta hyödyntävissä ympäristössä. Työ osoitti, että Android tarjoaa joustavan kehitysalustan ja mahdollistaa OPC UA:ta hyödyntävien sovellusten luomisen. Mahdollisia käyttökohteita löytyy niin kunnossapidosta kuin tuotannonohjauksestakin. fi
dc.format.extent 51 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title OPC UA App development for Android en
dc.title OPC UA sovelluskehitys Androidille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword OPC UA en
dc.subject.keyword android en
dc.subject.keyword app en
dc.subject.keyword development en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165674
dc.programme.major Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.programme.mcode AS3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seilonen, Ilkka
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52798
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics