Influences of rotor diameter on flotation cell metallurgical performance

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tuominen, Jere
dc.contributor.advisor Cruickshank, Chris
dc.contributor.author Penttilä, Olli
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:50:08Z
dc.date.available 2015-12-16T07:50:08Z
dc.date.issued 2015-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19149
dc.description.abstract This thesis describes the influences of the mixing mechanism diameter on the copper flotation process and the energy consumption in laboratory size flotation cell. The work consists of the literature part describing relevant topics and the experimental part. In the literature part, the principles of flotation, the role of mixing mechanism in flotation process and the evaluation of scalability in flotation are reviewed. In total, 29 flotation tests and 19 power draw tests were done during the research to estimate mechanism laboratory performance for experimental part. The previous topic related research has focused on the hydrodynamic conditions leaving the flotation cell metallurgy to the background. In this thesis, the mechanism performance was studied by doing flotation tests with copper ore in laboratory flotation cells to be compared with Computational Fluid Dynamics model and literature values. The research revealed that the usage of downsized FloatForce mixing mechanism will result in enhanced metallurgical performance and energy efficiency compared to standard sized FloatForce or Outokumpu mechanisms. In the tests, the downsized FloatForce produced concentrate with higher copper grade and decreased the power draw by a tenth compared to larger mechanisms. Even though the results were positive the tests should be continued in order to increase the knowledge about the topic. The thesis tells about the important role of the mixing mechanism in flotation process and the importance of machine design for flotation cell performance. en
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkittiin sekoitusmekanismin halkaisijan vaikutusta kuparin rikastusprosessiin ja energiankulutukseen laboratoriokokoisessa vaahdotuskennossa. Työ koostuu aihetta kartoittavasta kirjallisuusosuudesta ja kokeellisesta osuudesta. Kirjallisuusosuudessa perehdytään vaahdotusprosessiin, sekoitusmekanismin rooliin vaahdotuksessa sekä tulosten skaalattavuuden arviointiin. Kokeellisessa osuudessa yhteensä 29 vaahdotuskoetta ja 19 voimanottokoetta tehtiin Outotecin tutkimuskeskuksessa Porissa suorituskyvyn mitoittamiseksi. Aikaisempi tutkimus mekanismin halkaisijan vaikutuksista kennon toimintaan on osoittanut vaikutuksen ainoastaan kennossa vallitseviin hydrodynaamisiin oloihin jättäen metallurgian takaalalle. Tässä työssä mekanismien suorituskykyä kartoitettiin laboratoriokokoisissa kennoissa vaahdottamalla kuparimalmia ja vertaamalla tuloksia numeeriseen virtausdynamiikkamalliin sekä kirjallisuuden arvoihin. Tutkimuksen perusteella selvisi, että pienemmän FloatForce sekoitusmekanismin käyttö johtaa kennon parempaan metallurgiseen suorituskykyyn sekä energiatehokkuuteen suhteessa suuremman halkaisijan omaaviin FloatForce ja Outokumpu mekanismeihin. Pienempi FloatForce tuotti laboratoriokokeissa paremman kuparipitoisuuden rikasteeseen sekä laski energian kulutusta noin kymmenyksen verrattuna perinteiseen kokoluokkaan. Vaikka tulokset olivat positiivisia ja suuntaa antavia, tulosten luotettavuuden nimissä kokeita aiheen piirissä tulisi jatkaa varmemman ja kattavamman kokonaisuuden luomiseksi. Kokeiden tulokset kertovat sekoitusmekanismin tärkeästä roolista vaahdotusprosessissa sekä suunnittelun tärkeydestä vaahdotuskennon suorituskyvyn kannalta. Työtä voidaan käyttää kennon suunnittelun sekä jatkotutkimuksen apuna. fi
dc.format.extent 108 + 31
dc.language.iso en en
dc.title Influences of rotor diameter on flotation cell metallurgical performance en
dc.title Sekoitusmekanismin halkaisijan vaikutus vaahdotuskennon metallurgiseen suorituskykyyn fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword flotation en
dc.subject.keyword mixing mechanism en
dc.subject.keyword diameter en
dc.subject.keyword power draw en
dc.subject.keyword energy efficiency en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165667
dc.programme.major Soveltava materiaalitiede fi
dc.programme.mcode MT3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Taskinen, Pekka
dc.programme MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account