Learning Centre

Design and Testing of Antenna Deployment System for Aalto-1 Satellite

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jaan, Praks
dc.contributor.author Lankinen, Mikko
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:49:51Z
dc.date.available 2015-12-16T07:49:51Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19147
dc.description.abstract Aalto-1 is a nanosatellite based on CubeSat standard which will be launched in 2016. For command link and telemetry, Aalto-1 uses a UHF radio system operating at a 437.22 MHz frequency. For transmitting data to Earth, the UHF radio system requires antennas as well as an antenna deployment system (ADS), which would enable the antennas to be opened in operational configuration after the launch. The ADS compactly stores antennas into a small space before launch and then deploys them once the satellite is in orbit. This thesis designs, constructs and tests an ADS for the Aalto-1 satellite. The thesis focuses on three areas of the ADS design: mechanical design, electrical design and radio frequency (RF) design. The mechanical design includes selection of antenna stowage configuration, ADS location on the satellite and an antenna release mechanism. Electrical design includes a trade-off between various solutions for implementing the required ADS timer, design of the circuit schematic for the ADS timer, design of the Printed Circuit Board (PCB) for the ADS timer, and electronic component selection. RF design includes modelling the satellite structure, ADS and antennas using 3D electromagnetic simulation software. Antenna performance was optimized to meet mission requirements. To verify the simulation results, antennas were measured in an anechoic chamber. Moreover, ADS was subjected to a series of tests: vibration testing, thermal cycling testing and communication range testing. Thorough testing has not only ensured that ADS can withstand launch conditions and the space environment but will also work according to specifications. en
dc.description.abstract Aalto-1 on CubeSat-standardin mukainen nanosatelliitti, joka suunnitellaan laukaistavaksi vuonna 2016. Telemetria- ja komentolinkkiä varten Aalto-1 käyttää UHF radiojärjestelmää, joka toimii 437,22 MHz taajuudella. Datan siirtämiseksi Maahan UHF radiojärjestelmää tarvitsee antennit sekä antennien avautumisjärjestelmän (Antenna Deployment System, ADS), joka avaa antennit toiminta-asentoon laukaisun jälkeen. ADS pakka antennit pieneen tilaan ennen laukaisua ja avata ne, kun satelliitti on kiertoradalla. Tässä diplomityössä suunnitellaan, rakennetaan ja testataan Aalto-1 satelliitin ADS:ää. Diplomiytyössä keskitytään kolmeen erilliseen suunnittelualueeseen: mekaaninen suunnittelu, sähköinen suunnittelu ja radiotekninen suunnittelu. Mekaaninen suunnittelu sisältää erilaisten antennien pakkaustapojen selvittämisen, ADS:n sijoituspaikan valinnan satelliitissa ja ADS:n antennien avautumismekanismin valinnan. Sähköinen suunnittelu sisältää selvityksen ajastimen toteutuksen vaihtoehtoista, ajastimen piirikaavion suunnittelun, ajastimen piirilevyn suunnittelun ja elektronisten komponenttien valinnan. Radiotekninen suunnittelu sisältää satelliitin, ADS järjestelmän ja antennien mallintamisen sähkömagnetiikan 3D simulointiohjelmalla. Antennien toiminta oli optimoitu mission vaatimusten mukaisesti. Optimoidut antennit mitattiin kaiuttomassa huoneessa varmistakseen simulaatiotulokset. Valmiin ADS järjestelmän toiminta varmistettiin tärinä- lämpösyklausja kantamatesteillä. Perinpohjainen testaus varmistaa, että ADS kestää laukaisuolosuhteet ja avaruusympäristön sekä tulee toimimaan sunnitelmien mukaisesti. fi
dc.format.extent 89 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Design and Testing of Antenna Deployment System for Aalto-1 Satellite en
dc.title Antennien avautumisjärjestelmän suunnittelu ja testaus Aalto-1 satelliitille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword CubeSat en
dc.subject.keyword nanosatellite en
dc.subject.keyword antennas en
dc.subject.keyword ADS en
dc.subject.keyword UHF en
dc.subject.keyword RF en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165665
dc.programme.major Avaruustekniikka ja -tiede fi
dc.programme.mcode ETA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kallio, Esa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52789
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics