Surface Discharge Phenomena in Medium Voltage Terminations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vikman, Timo
dc.contributor.author Väkeväinen, Kenneth
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:48:48Z
dc.date.available 2015-12-16T07:48:48Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19139
dc.description.abstract Medium voltage terminations are used in the underground cable network to connect the cables to other accessories or equipment. Secondary outdoor substations are one common place where the terminations are used in. The operating conditions inside these unheated outdoor enclosures can become extremely harsh, because of airborne contaminants and condensed moisture. The contaminants and moisture generate a conducting layer over the termination surface which can eventually lead to electrical discharges on the surface. The aim of this thesis was to study the behavior of these discharges and to compare the performance of different terminations types. The work was done by analyzing field inspection results of existing medium voltage terminations and by performing laboratory tests. en
dc.description.abstract Keskijännitekaapelipäätteitä käytetään maakaapeliverkossa kaapeleiden liittämiseen muihin varusteisiin tai laitteistoihin. Puistomuuntamo on yksi yleinen kaapelipäätteen käyttökohde. Puistomuuntamon kaltaisessa ulkona sijaitsevassa lämmittämättömässä kotelossa käyttöolosuhteet voivat olla hyvinkin haastavat saasteiden ja kondensoituvan kosteuden takia. Saasteet ja kosteus luovat kaapelipäätteen pinnalle johtavan kerroksen joka voi johtaa sähköisiin purkauksiin päätteen pinnalla. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia tätä pintapurkausilmiötä ja vertailla erilaisten kaapelipäätteiden suoriutumista haastavissa olosuhteissa. Työ toteutettiin analysoimalla kenttätarkastuksista saatuja kaapelipäätteiden tuloksia ja tekemällä erilaisia laboratoriokokeita. fi
dc.format.extent 54 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Surface Discharge Phenomena in Medium Voltage Terminations en
dc.title Pintapurkausilmiöt keskijännitekaapelipäätteissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword underground cable en
dc.subject.keyword medium voltage termination en
dc.subject.keyword surface discharge en
dc.subject.keyword dry band arcing en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165657
dc.programme.major Electrical Systems fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme EST - Master’s Programme in Electrical Engineering (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account