Managing competences in IT projects

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Riihimaa, Timo
dc.contributor.author Hutri, Annamaija
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:44:14Z
dc.date.available 2015-12-16T07:44:14Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19111
dc.description.abstract This master’s thesis explored competence management in IT projects. Competence management was observed from the single project point of view by detecting how required competences for single projects are recognized, acquired and ensured. At first, the literature and earlier studies about projects, competences and competence management were explored. Next, an empirical case study was conducted in the internal IT unit of one case company. Material was gathered by interviewing project participants and by a questionnaire survey for project team members and project managers of studied projects. Firstly, general practices, challenges and development areas of project activities were mapped and according to them, the study was focused on competence management. According to the study, it was noticed that competence management in projects of the IT unit is rather subconscious and no formal practices exist. Largest challenges in competence management were seen as managing collective competences, acquiring and ensuring competences from external resources as well as from internal resources, and the transition of competences for the organization. en
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkittiin osaamisen johtamista IT-projekteissa. Osaamisen johtamista tarkasteltiin yksittäisten projektien näkökulmasta selvittäen, miten yksittäisissä projekteissa tunnistetaan niissä tarvittava osaaminen ja miten sekä hankitaan että varmistetaan sen saaminen projektille. Työssä perehdyttiin ensin kirjallisuuteen ja aiempaan tutkimukseen projekteista, osaamisesta ja osaamisen johtamisesta. Työn empiirinen osio oli tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla projekteihin osallistuvia henkilöitä ja tahoja yhden tapausyrityksen IT-yksikössä. Lisäksi luotiin kysely, johon vastasivat tutkittujen projektien projektiryhmäläiset ja projektipäälliköt. Tapaustutkimuksessa kartoitettiin aluksi projektitoiminnan yleisiä käytäntöjä, haasteita ja kehitysalueita. Kartoituksen jälkeen tutkimus tarkennettiin osaamisen johtamiseen. Tutkimuksen perusteella huomattiin, ettei osaamisen johtaminen IT-yksikön projekteissa ole kovinkaan tiedostettua toimintaa eikä siihen ole olemassa virallisia toimintatapoja. Suurimmat haasteet osaamisen johtamisessa havaittiin yhteisten osaamisten hallinnassa, ulkoa tulevan osaamisen hankkimisessa ja varmistamisessa yhtä hyvin kuin sisältä tulevan sekä osaamisen siirtämisessä yksilöiltä organisaatiolle. fi
dc.format.extent 73 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Managing competences in IT projects en
dc.title Osaamisen johtaminen IT-projekteissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword project en
dc.subject.keyword project management en
dc.subject.keyword IT project en
dc.subject.keyword competence en
dc.subject.keyword competence management en
dc.subject.keyword case study en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165629
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account