Startup-tiimit ja organisatorinen systeemiäly

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saarinen, Esa
dc.contributor.author Vesterinen, Matias
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:42:50Z
dc.date.available 2015-12-16T07:42:50Z
dc.date.issued 2015-12-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19102
dc.description.abstract Startup-yritykset ovat elinkaarensa alkuvaiheessa ja suuren epävarmuuden alla toimivia tiimejä, jotka etsivät skaalautuvaa liiketoimintamallia. Systeemiälyä, jolla kuvataan ihmisen perustavanlaatuista älykkyyttä toimia osana systeemejä, on tutkittu aiemmin osana useita eri konteksteja, mutta tämä tutkimus tuo ensimmäistä kertaa systeemiälyn osaksi startup-tiimien systeemiä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten tiimin yksilöiden systeemiäly vertautuu tiimien systeemiälyyn. Tutkimushypoteesina oli, että tiimin systeemiäly on suurempi kuin tiimin yksilöiden systeemiäly ja ero on sitä suurempi, mitä paremmin suoriutuvasta tiimistä on kyse. Tutkimusmetodina käytettiin startup-tiimien yksilöille lähettävää kyselyä, jolla selvitettiin erikseen yksilön ja tiimin systeemiälyä kahdeksassa eri dimensiossa. Tulokset analysoitiin hyödyntäen tilastollisia menetelmiä ja korrelaatioanalyysia. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että startup-tiimit ovat systeemiälykkäämpiä kuin tiimiensä yksilöt vahvistaen tutkimushypoteesin ensimmäisen osan. Tiimin suoriutumisella ei ollut kuitenkaan merkitsevyyttä yksilöiden ja tiimien systeemiälyn väliseen eroon. Tiimin systeemiälyllä näyttäisi kuitenkin olevan positiviinen yhteys startup-tiimien suoriutumiseen. Yksilöiden systeemiälyn ulottuvuuksista vahvimmat korrelaatiot tiimien systeemiälyyn löytyi sanattomasta yhteydestä, heittäytyvästä mukanaolosta sekä pohdiskelevuudesta. Tutkimuksen valossa startup-tiimien olisi suositeltavaa korostaa rekrytointien ja tiimin rakentamisen yhteydessä kyseisiä ulottuvuuksia yksilöissä riskiensä pienentämiseksi. fi
dc.description.abstract Startup is a team that is in the early stages of its development lifecycle, operates in extreme uncertainty and seeks for scalable business model. Systems intelligence describes holistic and fundamental capability and intelligence of a human to be part of and thrive within system(s). The concept has been researched in multiple contexts, but this paper introduces systems intelligence first time in the context of startup teams. The present study investigated how the systems intelligence of an individual within a team compares to the systems intelligence of the team as a whole. The hypothesis of this research was that the systems intelligence of a team is higher than that of an individual and the difference is greater, the better the team is performing. The research method used in this paper was a survey that was sent to individuals working in startup teams. Both systems intelligence of an individual and systems intelligence of a team were divided to eight dimensions using Systems Intelligence Inventory. The results were analyzed using statistical methods and correlation analyses. The results confirm the first part of the hypothesis revealing that systems intelligence of a team is significantly higher that the systems intelligence of an individual in the team. Team performance did not show significance in the difference between team’s and individual’s systems intelligence. However, the team performance seems to be better, the greater the systems intelligence of the team is. Strongest correlations between team’s systems intelligence and the dimensions of individual’s systems intelligence was found in attunement, reflection and positive engagement. In the light of this study it is recommendable for startups to recruit, hire and build their teams and team members with high scores in these dimensions. en
dc.format.extent 71
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Startup-tiimit ja organisatorinen systeemiäly fi
dc.title Startup teams and organizational systems inteliigence en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword startup fi
dc.subject.keyword tiimi fi
dc.subject.keyword systeemiäly fi
dc.subject.keyword tiimin suoriutuminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165620
dc.programme.major Systeemi- ja operaatiotutkimus fi
dc.programme.mcode F3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Raimo P.
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9253
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account