Learning Centre

Työn tuottavuuden ja sen osatekijöiden kehitys kaupan alalla vuosina 1975-2006.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Luotonen, Elisa
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/190
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan kaupan alan tuottavuuskehitystä Suomessa vuosina 1975 - 2006 ja analysoidaan kansantalouden tilinpitoaineiston avulla, mitkä tuotantopanokset ovat vaikuttaneet vahvimmin työn tuottavuuden kasvuun. Saatuja tuloksia verrataan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin vanhojen jäsenmaiden lukuihin. Tutkimuksessa perehdytään myös tilastoinnin ja määritelmien erityspiirteisiin kaupan alan kontekstissa ja tehdään kirjallisuuskatsauksen avulla päätelmiä siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet havaittuun kehitykseen. Menetelmänä tutkimuksen panoskontribuutioita tarkastelevassa osiossa käytetään neoklassiseen tuotantofunktioon pohjautuvaa kasvulaskentaa, jota on käytetty yleisesti tuottavuustutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin työn tuottavuuden nousseen kaupan alalla tasaisesti 1970-luvulta lähtien 1990-luvun lamavuosia lukuun ottamatta ja olevan nykyään yli kaksinkertainen verrattuna vuoden 1975 tasoon. Tarkasteltaessa kaupan eri alatoimialoja erikseen havaittiin, että tukkukauppa on ollut Suomessa tarkastelujaksolla arvonlisäosuudella mitattuna kaupan alatoimialoista tärkein. Myös työn tuottavuus on ollut tukkukaupassa alatoimialoista korkein. Panoskontribuutioita tarkasteltaessa havaittiin, että varsinkin viime vuosina kokonaistuottavuuden kasvu on ollut pääsyynä työn tuottavuuden kasvuun koko kaupan alalla. Etenkin tukkukaupassa kokonaistuottavuuden kasvu on ollut nopeaa. Kaupan tuottavuuskehitys on ollut tarkastelluista talousalueista vahvinta Yhdysvalloissa. Suurin syy Euroopan Yhdysvaltoja matalammalle tuottavuudelle on ollut kokonaistuottavuuden alhainen taso. Suomessa tosin kokonaistuottavuus on ollut Yhdysvaltojen tapaan korkeaa, mutta lisäksi Yhdysvalloissa on investoitu ahkerasti etenkin ICT-pääomaan ja siten saavutettu korkeampi työn tuottavuus kuin Suomessa. Syiksi kokonaistuottavuuskehitysten ja investointihalukkuuden eroihin maanosien välillä on tunnistettu esimerkiksi julkisen vallan sääntelyn tiukkuus sekä talousalueen pirstaleisuus Euroopassa. fi
dc.format.extent 77
dc.language.iso fi en
dc.title Työn tuottavuuden ja sen osatekijöiden kehitys kaupan alalla vuosina 1975-2006. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.contributor.department Kansantaloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword kaupan toimiala
dc.subject.keyword kasvulaskenta
dc.subject.keyword työn tuottavuus
dc.subject.keyword kokonaistuottavuus
dc.subject.keyword ICT-investoinnit
dc.subject.keyword sääntely
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151102
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Economics en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon economics
dc.subject.helecon kansantalous
dc.subject.helecon national economy
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon tuottavuus
dc.subject.helecon productivity
dc.subject.helecon kehitys
dc.subject.helecon development
dc.subject.helecon toimialat
dc.subject.helecon business branches
dc.subject.helecon kauppa
dc.subject.helecon commerce
dc.ethesisid 12058
dc.date.dateaccepted 2009-05-11
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12058


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse