Learning Centre

Selainpohjainen tietojärjestelmä prosessitiedon havainnollistamiseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heikkinen, Johannes
dc.contributor.author Laakkonen, Kristian
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:42:26Z
dc.date.available 2015-12-16T07:42:26Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19099
dc.description.abstract Yhä useampi sovellus ja järjestelmä on nykyään selainpohjainen. Tällä saavutetaan monia etuja, kuten helppo päivitettävyys ja pääsy sovellukseen miltä tahansa laitteelta, josta löytyy selain. Tässä työssä on toteutettu selaimessa toimiva järjestelmä, jolla voi luoda ja esittää teollisuudessa prosessien valvontaan käytettyjä prosessikaavionäyttöjä. Järjestelmän toteuttamista varten työssä on tutkittu erityisesti kahta asiaa. Ensinnäkin on tarkasteltu eri vaihtoehtoja muuttuvan grafiikan esittämiseen selaimessa. Toiseksi on selvitetty tehokkaan tiedonsiirron toteuttamista, jotta prosessiin liittyvien muuttujien arvot saadaan siirrettyä reaaliajassa palvelimesta selaimeen. Selvitysvaihe on tehty kirjallisuustutkimuksena. Tehdyn tutkimustyön pohjalta on kehitetty itse järjestelmä. Tutkimuksen perusteella SVG on paras valinta prosessikaavionäyttöjen grafiikan esittämiseen selaimessa, ja WebSocket on tehokkain tekniikka muuttujien arvojen siirtämiseen. Järjestelmän toteutustyöstä saadun kokemuksen ja tehtyjen testien perusteella nämä tekniikat muodostavat myös käytännössä hyvän perustan kuvatun kaltaiselle järjestelmälle. Työn tuloksena syntyi valmis järjestelmä, jota voidaan myydä asiakkaille. Tuloksena on myös suosituksia tutkittujen selaintekniikoiden parhaista käyttötavoista ja käyttötapojen hyvien sekä huonojen puolien analysointia. fi
dc.description.abstract It is increasingly common to implement an application as a browser-based system. There are multiple advantages in this approach. It allows the system to be updated easily and it is possible to use the application from any device that has a browser. In this thesis, a browser-based system is implemented for creating and displaying process graphics used for controlling industrial processes. Before implementing the system, it was investigated what possibilities there are to display dynamic graphics in browsers. Additionally, alternatives for implementing an efficient data transfer of process variable values from server to browser were studied. The needed information was gathered from literature sources. The actual implementation was based on this research. As a result of the investigation, SVG seems to be the best choice for implementing process graphics in a browser-based environment. WebSocket is the most effective technique for transferring variable values. Based on the experiences in the actual implementation work of the system and the tests conducted during the work, these are the best choices also in practice. As a result of the work, a working system was implemented that is ready to be sold to customers. In addition, the work analyzes different browser techniques and gives recommendations about best practices of using them. en
dc.format.extent 70
dc.language.iso fi en
dc.title Selainpohjainen tietojärjestelmä prosessitiedon havainnollistamiseen fi
dc.title Browser-based information system for presenting process data en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword prosessikaavionäyttö fi
dc.subject.keyword vektorigrafiikka fi
dc.subject.keyword SVG fi
dc.subject.keyword tiedonsiirto fi
dc.subject.keyword WebSocket fi
dc.subject.keyword HTML5 fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165617
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seilonen, Ilkka
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 52742
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics