Edistynyt tekstinhaku relaatiotietokannasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Halme, Mervi
dc.contributor.author Soinio, Juuso
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:42:19Z
dc.date.available 2015-12-16T07:42:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19098
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan tekstihakuun tarkoitettuja tekniikoita ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Työssä kartoitetaan tekstihaun ratkaisujen nykytilaa tieteellisessä kirjallisuudessa. Tekstihaun tekniikoista tutkitaan suoraviivaisia menetelmiä ja erityisesti erilaisia indeksointimenetelmiä. Toisaalta työssä myöskin etsitään erilaisia käytännön ratkaisuja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Työn päätavoitteena on tutkia miten relaatiotietokannassa olevaan tekstidataan päästään tekemään edistyneempiä tekstihakuja. Diplomityö jakautuu kahteen pääosaan: Kirjallisuuskatsaukseen ja käytännön osioon. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin tekstihaun menetelmiä tieteellisissä julkaisuissa ja pyritään kuvaamaan tutkimuksen nykytilaa. Käytännön osiossa kartoitettiin olemassa olevia ohjelmistoratkaisuja tekstihakuun. Käytännön osiossa pyrittiin etsimään sopivaa ratkaisua relaatiotietokannassa olevan tekstin indeksointiin ja edistyneeseen tekstihakuun. Työssä saatiin luotua sopiva yleiskatsaus tekstihaun menetelmiin ja löydettiin kymmeniä avoimen lähdekoodin ratkaisuja vapatekstihakuun. Avoimen lähdekoodin ohjelmistosta saatiin haarukoitua kolme toimintaperiaatteeltaan eroavaa järjestelmää käytännön testaukseen. Järjestelmien suorituskyvystä ja ominaisuuksista löydettiin testauksessa eroja ja testauksen perusteella pystyttiin esittämään suositukset järjestelmien soveltuvuudesta erilaisiin käyttötapauksiin. fi
dc.description.abstract This work reviews string searching techniques and open source software for full text searching. The work surveys the current state of text search solutions in scientific litera- ture. In text search techniques the work examines online methods and especially different types of indexing methods. On the other hand in this paper we also look for different open source solutions for full text search. One of the main goals is to find out how to do ad- vanced text searching on a data found in relational database. This thesis consists of two main parts: The literature review part and practical part. In liter- ature review we examined the text search methods present in scientific literature and try to describe the current state of the research. In the practical part, existing open source solu- tions for text search are reviewed. The practical part aims to to find a suitable solution for indexing text data saved in relational database for executing advanced full-text searches. Sufficient overall view for string searching methods and full text search was reached and dozens of open source solutions for full text search were found. Three different systems from the open source search solutions were chosen for practical testing part. Differences in performance and features were found as a result of the testing. Based on the tests, rec- ommendations for the suitability of these systems to different use cases were represented. en
dc.format.extent 65 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Edistynyt tekstinhaku relaatiotietokannasta fi
dc.title Advanced text-searching in relational database en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword vapaatekstihaku fi
dc.subject.keyword lucene fi
dc.subject.keyword relaatiotietokanta fi
dc.subject.keyword tietokanta fi
dc.subject.keyword avoin lähdekoodi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165616
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T-106 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Malmi, Lauri
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account