Analyzing the Impact of Software-Defined Video Networking to Broadcast Technology Business

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Luukkainen, Sakari
dc.contributor.author Niiranen, Heikki
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:35:38Z
dc.date.available 2015-12-16T07:35:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19060
dc.description.abstract Broadcast video systems have traditionally been the domain of purpose built video interfaces and routing products. The advances in technology have reduced the price of Ethernet network bandwidth and processing to levels where uncompressed video can be feasibly transported within packet switched IP networks. This trend is accompanied with the paradigm of software-defined networking, which allows easy control of network parameters and features from high level applications. This has made it possible to build broadcast video systems using software-defined video networking (SDVN). This thesis evaluates SDVN as an innovation that has entered the broadcast technology industry. What constitutes a software-defined video networking system is discussed and defined. The findings of technology evolution and innovation research are used to classify SDVN as an innovation and to determine how it affects the industry incumbents. The results of the study indicate that SDVN could be classified as a radical innovation in the linking mechanism of a broadcast video system. Due to the nature of the innovation it creates new architecture opportunities for such systems. The innovation was found to have disruptive qualities. A probable dominant design for SDVN systems was determined. The probable effects to incumbent companies are: competence change, added product and service value, changes in the value network and organizational change. Radical organizational change is suggested as a response. en
dc.description.abstract Joukkoviestinnän videojärjestelmät ovat perinteisesti käyttäneet varta vasten niihin räätälöityjä videoliitäntöjä ja reitittimiä. Verkkoteknologian kehitys ja hintojen lasku ovat kuitenkin mahdollistaneet pakkaamattoman teräväpiirtovideon sujuvan liikuttelun Ethernet-pohjaisissa IP-verkoissa. Ohjelmistollisesti määriteltävät tietoverkot mahdollistavat verkon ominaisuuksien muokkaamisen korkeamman tason sovelluksille. Ohjelmistollinen määriteltävyys ja nopeasti kehittyvät verkkolaitteet ovat tehneet mahdolliseksi rakentaa videojärjestelmiä, jotka käyttävät pohjanaan ohjelmistollisesti määriteltyjä videoverkkoja. Tässä lopputyössä tutkitaan ohjelmistollisesti määriteltyjä videoverkkoja innovaationa. Kyseisten verkkojen vaatimuksia ja ominaisuuksia tarkastellaan. Teknologian kehityksen ja innovaatioteorian tutkimuksen tuloksia hyödyntäen arvioidaan miten kyseinen innovaatio vaikuttaa teollisuuden vakiintuneisiin toimijoihin. Työn tulokset osoittavat, että ohjelmistollisesti määritellyt videoverkot ovat radikaali innovaatio videojärjestelmien linkitysmekanismissa. Innovaatio mahdollistaa uusia arkkitehtuureja videojärjestelmille. Innovaatiolla on myös disruptiivisia piirteitä. Työssä esitellään todennäköisesti määräävän markkina-aseman saavuttava konfiguraatio innovaatiolle. Innovaation luonteen määrittelystä johdetaan todennäköisiä vaikutuksia teollisuuden vakiintuneille toimijoille. Näitä ovat muutokset osaamisessa ja resursseissa, lisäarvo tuotteissa ja palveluissa, muutokset arvoketjussa ja organisatoriset muutokset yrityksissä. Suositeltava tapa vastata muutoksiin on tehdä radikaaleja muutoksia yritysten organisaatioissa. fi
dc.format.extent 9+94
dc.language.iso en en
dc.title Analyzing the Impact of Software-Defined Video Networking to Broadcast Technology Business en
dc.title Ohjelmistollisesti Määriteltyjen Videoverkkojen Vaikutuksien Analysointi TV- lähetystoiminnan Tekniikkaliiketoimintaan fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword SDN en
dc.subject.keyword video en
dc.subject.keyword networking en
dc.subject.keyword broadcast en
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword SDVN en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165578
dc.programme.major Tietoliikenneohjelmistot fi
dc.programme.mcode T3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ylä-Jääski, Antti
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account