Learning Centre

The empathy challenge

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Seliger, Marja
dc.contributor.author Bengts, Sara
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:21:02Z
dc.date.available 2015-12-16T07:21:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19013
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to examine how to become an empathic graphic designer. Being an empathic graphic designer correlates to various design methods such as human-centered design and participatory design. The desired outcome of the thesis is however not to find another design method, but rather to research how to implement an empathic approach throughout the whole design process. Empathy is a current and acknowledged topic in the rapidly changing society of today. The society has an increasing need for empathic values, on one hand due to the globalization which arise the need of intercultural communication, and on the other hand due to empathy being one of the most important human values in an ever more computerized and automatized society. Graphic designers feel the effect of both globalization and automation. They are expected to automatically be experts in intercultural communication, while simultaneously the budgets and timetables are reduced. This is by no means an easy task, and to do this successfully there need to be a deep understanding for the end user. Empathy is a direct understanding of another person’s situation, feelings, and purposes. Humans are by nature more or less empathic, and the ability can be developed further with adequate training. This thesis is a research into how to become an empathic graphic designer, based on various literature reviews and current researches in the field. The outcome of the thesis is an empathy exercise program, in the form of a mobile application. The program delivers daily empathy exercises/tasks for graphic designers during a period of 12 days. Each task stimulates the empathic brain and subsequently trains the user to become more empathic. en
dc.description.abstract Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man blir en empatisk grafisk formgivare. Empatisk grafisk formgivning korrelerar med diverse tillgängliga kundcentrerade designmetoder som har slutanvändarens intresse i fokus. Det önskade resultatet av examensarbetet är dock inte att hitta en alternativ designmetod, utan snarare att undersöka hur man kan tillämpa ett empatiskt förhållningssätt under hela designprocessen. Empati är ett populärt och aktuellt ämne i dagens snabbt föränderliga samhälle. Samhället har ett växande behov av empatiska värderingar, å ena sidan för att globaliseringen medför behov av kommunikation och förståelse för folk från andra kulturer och med andra levnadsvanor, och å andra sidan för att empati är en av de viktigaste mänskliga faktorerna i en allt mer digitaliserad och automatiserad värld. Grafiska formgivare drabbas både av globaliseringen och digitaliseringen. Tidtabeller och budgetar stramas åt, samtidigt som kraven på att förmedla budskapet till vitt skilda målgrupper förstärks. För att lyckas med den utmaningen krävs förståelse för de varierande målgrupperna. Empati är förmågan att sätta sig in i andras situation, känslor och avsikter. Människan är till naturen i olika mån empatisk, men förmågan kan förbättras med övning. Genom att studera den litteratur och forskning som finns inom ämnet empati, utforskar detta examensarbete hur man kan träna sin empatiska förmåga och vilka fördelar det medför. Examensarbetets slutresultat är ett 12 dagars empatiprogram i form av en mobil applikation. Programmet ger dagliga utmaningar till användaren. Utmaningarna är olika övningar i empati för grafiska formgivare. Varje utmaning stimulerar de empatiska delarna i hjärnan och tränar således användarens empatiska färdighet. sv
dc.format.extent 80
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The empathy challenge en
dc.title Empati utmaningen sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword empathy en
dc.subject.keyword graphic design en
dc.subject.keyword method en
dc.subject.keyword training en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165531
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Heinänen, Saku
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse