Toward a Consciousness-Based View of Organizing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Teerikangas, Satu, Associate Prof., University College of London (UCL), UK
dc.contributor.advisor Garud, Raghu, Prof., Pennstate University, PA, USA
dc.contributor.advisor Boje, David, Prof., New Mexico State University (NMSU), NM, USA
dc.contributor.author Turunen, Marja
dc.date.accessioned 2015-12-03T10:01:54Z
dc.date.available 2015-12-03T10:01:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6550-2 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6549-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18955
dc.description.abstract Organization theory has provided several conceptualizations of organizing, and the most widely-used of these rely on the assumption that issues and environment are known and that the operations of the organization can be controlled and managed. This view of organizing focuses on planning and streamlining for the known future with a small group of experts, and for the most part clears the experiential ambiguities of organizational stakeholders out of the organizational equation. Furthermore, the vulnerability of organizations has increased because of the pace of change, motivations of the different stakeholders and their meta-processes producing unknown consequences of organizing activity for the entire system of the planet. Recently, theories of attention have argued that  organizations are systems of distributed attention. However, little is known of where this organizational attention arises in organizational theory. For instance, a survey of the extant literature shows that the most influential theories use the concept of attention in multiple ways. In addition, the theory addresses mostly the subjective or social notions of attention, leaving no role for the distributed consciousness in the non-human systems that intertwine in organizations. This suggests that a broader concept, which responds to the need to understand the connected ecosystem, is needed. The interdisciplinary notions of quantum studies have theorized on the distributed and entangled nature of intentions in all matter. Consciousness is one of the most studied phenomena in human history, but without an active debate about consciousness in organizations. Therefore, this study asks: What is the consciousness perspective of organizing? It fills the gap in our knowledge of consciousness in organization science, expanding the concept of attention toward theories of consciousness, of which attention is a part. Furthermore, the thesis proposes methods of organizing from a consciousness-based view. This perspective is based on conceptual development and empirical findings in the international data from the research stream on 'narrative knowing'. Methodologically, this thesis applies both interpretive and reflexive methods, the narrative streams of inquiry and organizational ethnography. The contribution of this thesis is to suggest a consciousness-based view (CBV) of organizing. In addition, the conceptual analysis of consciousness proposes that attention is a part process of a bigger system of consciousness. Each of the five essays included in the thesis develops a particular contribution to increasing the knowledge in organization theory on consciousness and its distributed, entangled and fundamental nature in creating sustainable, ethical and innovative ways of distribution of wealth through organizing. en
dc.description.abstract Organisaatiotutkimuksen yleisen olettamuksen mukaan voimme saada varmaa tietoa organisaatioista, johtamisesta ja sen tuloksista. Vakiintunut tapa suhtautua maailmaan on omaksuttu organisaatioissa ja se on myös tutkijoiden suosiossa. Organisaatioita johtaa pieni erilaistunut ryhmä asiantuntijoita. Suurin osa tiedosta, joka on lähtökohtaisesti epäselvää ja sijaitsee eri sidosryhmien kokemuksellisessa todellisuudessa jää organisaatio-yhtälön ulkopuolelle. Lisäksi nopeutuva muutosten luonne luo ennustamattomuutta, jota eri sidosryhmien erilaiset motivaatiot ja prosessit voimistavat. Tahattomasti syntyy ennakoimattomia seurauksia, jotka uhkaavat ihmisten ja koko maapallon tilaa. Toinen malli lähtee siitä, tarkkaavaisen huomion (attention) jakautuminen luo organisaation. Organisaatio voidaan ymmärtää huomion jakamisen systeemiksi (attention-based view). Tästä huomion alkuperästä tiedetään kuitenkin hyvin vähän. Käsitteistö on epäjohdonmukaista ja viittaa osaltaan tietoisuuden (consciousness) käsitteistöön, joka kuitenkin perinteisesti lähtee yksilöllisestä olettamuksesta, joka ei tunnista organisaation monimutkaisuutta ja sidonnaisuuksia.Tarve laajempaan käsitteeseen, joka vastaa verkottuneeseen ekosysteemin luonteeseen on siis olemassa. Katsaus aikaisempaan tietoisuustutkimukseen sekä uusi monialainen tutkimus lähtee siitä, tietoisuus on koko materiaa koskevaa kaikkeen suhteessa olevaa (relational). Pitkästä historiasta ja laajasta ja monipolvisesta korpuksesta huolimatta tietoisuustutkimusta ei juuri esiinny organisaatiotieteen vakiintuneessa tutkimuksessa, eikä organisaatioiden arkipäivän käsitteenä. Väitöstutkimus kysyy: Mikä on tietoisuuden näkökulma organisaatioon? Tulokset perustuvat käsitteelliseen ja empiiriseen kansainväliseen aineistoon. Sen valossa tietoisuuskehät ovat organisaatioiden arkipäivää, joka on tutkittavissa uudenlaisin laadullisin menetelmin, jolla on mahdollista tutkia kerronnallista yhteistä (collective), jakautuneeseen (distributed) tietoisuuteen kytkeytynyttä ilmiökenttää. Tutkimus tuo uutta tietoa tietoisuudesta organisaatioissa. Se lisää organisaatiotutkimuksen ja johtamisen käsitteistöä. Empiiriset tulokset haastavat nykyistä vallalla olevaa toimintamallia. Tutkimus argumentoi organisaation laajempana kuin tähän asti on ajateltu. Tuloksena syntyvän Tietoisuuskehäisen johtamisen (consciousness-based view, CBV) näkökulman avulla pureudutaan uuteen strategiseen resurssiin. Tietoisuuskehäinen johtaminen mahdollistaa innovaatiovoimaa tietoisuuskehäisen yhteisen toiminnan kautta. Tutkimus avaa uuden tietoisuuden tutkimisen ja toiminnan perspektiivin kestävän kehityksen luomisessa, eettisten ja innovatiivisten toiminnan organisaatioiden arkipäivässä. fi
dc.format.extent 120 + app. 100
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 203/2015
dc.relation.haspart [Essay 1]: Turunen, M. (2009/2013). 'Attention Allocation in Organizations', Paper for Journal of Management Studies, Special Edition, Micro-Level Origins of Organizational Routines and Capabilities, Dec 15, 2009. Turunen, M. 2013. ‘A Complementary View to Attention Allocation in Organizations’. In: Academy of Management Conference, AoM, Lake Buena Vista, Orlando, USA. Unpublished essay.
dc.relation.haspart [Essay 2]: Turunen, M. (2012). ‘Leading Sustainable Strategies: Towards Collective Intelligence in Organizations’. In: Corporate Responsibility Conference, CRRC 12–14 September, BEM - Bordeaux Management School, France.
dc.relation.haspart [Essay 3]: Turunen, M. (2014). ‘Consciousness View of Organizations’. In: D.M. Boje and T.L. Henderson (Eds) Being Quantum: Ontological Storytelling in the Age of Antenarrative. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing: 385–403.
dc.relation.haspart [Essay 4]: Turunen, M. (2015). 'Organizing on Collective Consciousness Stories'. The former version of this paper has been presented In: Academy of Management Meeting ‘Strategy as Practice’ PDW, 74th Annual Meeting. Academy of Management Meeting August 1-5, 2014 Philadelphia, USA.
dc.relation.haspart [Essay 5]: Turunen, M. (2015). ‘Strategies of Experience: How People in Organizations (un)Tell stories of Consciousness'. For the 75th Annual Meeting Academy of Management (AOM), August 7–11, 2015. Vancouver, Canada.
dc.subject.other Management en
dc.subject.other Organisations, Corporations en
dc.title Toward a Consciousness-Based View of Organizing en
dc.title Tietoisuuskehäinen johtaminen fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword organization theory en
dc.subject.keyword organizing en
dc.subject.keyword consciousness en
dc.subject.keyword storytelling en
dc.subject.keyword strategy en
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword johtaminen fi
dc.subject.keyword strategia fi
dc.subject.keyword tietoisuus fi
dc.subject.keyword kerronnallisuus (storytelling) fi
dc.subject.keyword kestävä kehitys fi
dc.subject.keyword innovaatio fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6550-2
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Cunliffe, Ann, Prof., University of Bradford, UK
dc.rev Dunbar, Roger, Prof., Stern Business School, New York University (NYU), NY, USA
dc.rev Suddaby, Roy, Prof., University of Victoria, Canada
dc.date.defence 2015-12-03


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse