Women and Higher Engineering Education – Supporting Strategies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Paloheimo, Aura
dc.date.accessioned 2015-11-23T10:03:00Z
dc.date.available 2015-11-23T10:03:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6504-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6503-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18723
dc.description.abstract The purpose of this study is to present new findings regarding women in higher engineering education. I aim to answer three important questions. Firstly, I present women's paths to our university of technology (first research question, RQ1). Secondly, I explain methods that are designed to help with the retention of female students during their early studies in a cost and admin-efficient way (RQ2). Thirdly, I present an analysis of female engineers' early-career prospects (RQ3). I have collected my research data from applicants, students and alumnae of the Helsinki University of Technology in years 2002-20012. My research is based on the fact that women are strongly underrepresented in most of the engineering programmes in both the Helsinki University of Technology and around the world. I derived my research questions in the light of earlier research on this field, as well as my own experiences. My study uses a mixed method, with an emphasis on qualitative analysis. I use different methods to answer different questions. In my first research question I use narrative inquiry: students wrote stories of their journey to engineering education. In my second question I use two separate case studies of women-friendly teaching methods using a mixed method approach: Firstly, I arranged exercise groups for an introductory computer science course using different ratios of females in each group. Secondly, I investigate the impact of a small course of literature. In my third research question I analysed female engineers' early career via second-hand data from two sources: Aarresaari (network of university career and recruitment services) survey and WomEqual (project interviews that chart web service user survey). The nature of this study is mixed method. Female applicants leave their decisions regarding their place of study notably later than their male peers. Women are also more open to study other fields than engineering than their male peers. Women often choose to learn technical skills, not because of the skills themselves, but due to the possibility to apply them into something concrete in future work life. As students, women benefit from a good climate, as well as social and communicative study methods. Interdisciplinary teaching improve, apart from other benefits, motivation for more traditional engineering studies. In early working life women face more challenges in their early career than their male peers: Women, compared to men, are more risk averse, less competitive and they have more challenges combining family and work and they constantly need to reaffirm their expertise in the work place. The average pay cap after five years of graduation is approximately €500 per month in favor of men. en
dc.description.abstract Tässä väitöskirjassa käsitellään naisia ja naisten asemaa korkea-asteen insinööriopetuksessa Suomessa. Vastaan tutkimuksessani kolmeen keskeiseen kysymykseen. Ensiksi esittelen tyttöjen valintoja ja kokemuksia, jotka lopulta johtavat opintojen aloittamiseen korkea-asteen insinööriopetuksessa Otaniemessä (entinen Teknillinen korkeakoulu, nykyinen Aalto yliopiston teknilliset korkeakoulut) (Tutkimuskysymys 1). Toiseksi esittelen kaksi erilaista kustannustehokasta ja hallinnollisesti ketterää tapaa tukea naisopiskelijoita heidän opinnoissaan (Tutkimuskysymys 2). Kolmanneksi esittelen nuorten nais-diplomi-insinöörien työuria (Tutkimuskysymys 3). Käytän erilaisia menetelmiä eri tutkimuskysymyksissä. Ensimmäisessä kysymyksessäni käytän narratiivista tutkimusta: opiskelijat kirjoittivat tarinoita, joissa he kuvasivat niitä tapahtumaketjuja, jotka johtivat opiskelupaikkaan korkeakoulussamme. Toisessa kysymyksessä käytän kahta tapaustutkimusta naisystävällisen opetuksen alalta: Ensimmäisessä tapauksessa järjestelen harjoitusryhmiä tietotekniikan alkeiskurssilla siten, että ryhmien naisopiskelijoiden osuus vaihteli. Toisessa tapauksessa seuraan pienen kirjallisuutta opettavan kurssin vaikutusta opiskelijoihin. Kolmannessa tutkimuskysymyksessäni käsittelen naisten työuran alkupään haasteita ja mahdollisuuksia. Kolmannen kysymyksen aineiston keräsin analysoimalla kahta luotettavaa toisen käden tietolähdettä: Aarresaari (Akateemiset rekrytointipalvelut) -verkoston kartoitusta viisi vuotta työelämässä olleiden diplomi-insinöörien työurista ja toisaalta WomEqual -projektin haastattelujen litterointeja. Teknillisen korkeakoulun naisopiskelijat jättävät päätöksen opiskelupaikan valinnasta myöhäisempään kuin heidän mieskollegansa. Naisilla on myös enemmän kiinnostuksen kohteita insinöörialojen ulkopuolella. He eivät arvota tekniikkaa tekniikan vuoksi, vaan sen perusteella, miten sitä voi hyödyntää tulevaisuuden työelämässä. Opiskelijoina naiset hyötyvät hyvästä opiskeluilmapiiristä sekä sosiaalisista opetusmetodeista. Monitieteinen opetus lisää, muiden etujen muassa, motivaatiota perinteisempää insinööriopetusta kohtaan. Työuran alkupäässä naiset kohtaavat enemmän haasteita kuin heidän mieskollegansa. Miehiin verrattuna naiset ovat haluttomampia ottamaan riskejä, he ovat vähemmän kilpailullisia ja heillä on enemmän haasteita työn ja perheen yhdistämisessä. Muun muassa näiden asioiden vuoksi naisten täytyy jatkuvasti vakuuttaa osaamistaan työpaikalla. Suomessa sukupuolten välinen palkkaero viisi vuotta valmistumisen jälkeen on noin 500 € kuukaudessa miesten hyväksi. fi
dc.format.extent 145 + app. 61
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 180/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: Paloheimo, A., Pohjonen, K., and Putila, P. (2011, June). Pathways to Male-Dominated Engineering Programs. In Proceedings of 118th ASEE Annual Conference.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Paloheimo, A., Pohjonen, K., and Putila, P. (2011, October). Women and Higher Engineering Education - Choosing One's Degree Program. In Proceedings of Frontiers in Education Conference, 41th Annual (pp. T2H 1-6). © 2011 IEEE. DOI: 10.1109/FIE.2011.6142839
dc.relation.haspart [Publication 3]: Paloheimo, A., and Stenman, J. (2006, October). Gender, Communication and Comfort Level in Higher Level Computer Science Education — Case Study. In Proceedings of Frontiers in Education Conference, 36th Annual (pp. S1G 13-18). © 2006 IEEE. DOI: 10.1109/FIE.2006.322486
dc.relation.haspart [Publication 4]: Paloheimo, A., Putila, P., and Stenman, J. (2007, October). Beyond the Conventional Engineering Discipline - Teaching Prose. In Proceedings of Frontiers In Education Conference, 37th Annual (pp. T3H 7-12). © 2007 IEEE. DOI: 10.1109/FIE.2007.4417951
dc.relation.haspart [Publication 5]: Paloheimo, A. T., Auvinen, H. H., and Putila, P. H. (2012, August). Less is Not More –Female Engineers’ Career Paths Five Years from Graduation. In Proceedings of SEFI Annual Conference. (2012)
dc.relation.haspart [Publication 6]: Paloheimo A., Leppävirta J., Hyytiäinen M., and Putila P. (2007, June): Managing the challenges -introducing the female minority in technical research society. In SEFI and IGIP Joint Annual Conference. (2007)
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Education en
dc.title Women and Higher Engineering Education – Supporting Strategies en
dc.title Naiset ja korkea-asteen insinööriopetus - tukistrategioita fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword women in engineering education en
dc.subject.keyword gender distribution en
dc.subject.keyword minorities en
dc.subject.keyword diversity en
dc.subject.keyword interdisciplinary teaching en
dc.subject.keyword naiset insinööriopetuksessa fi
dc.subject.keyword diversiteetti fi
dc.subject.keyword monitieteinen opetus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6504-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Malmi, Lauri, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.opn Kolmos, Anette, Prof., Aalborg University Denmark
dc.contributor.lab Learning + Technology Group, LeTech en
dc.rev von Hellens, Liisa, Adjunct Prof., Griffith University, Australia
dc.rev Adawi, Tom W., Prof., Chalmers University of Technology, Sweden
dc.date.defence 2015-12-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account