Johdon ohjausjärjestelmät kansainvälisessä tietoliikenneyrityksessä: case Nokia Siemens Networks

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Ratsula, Heikki
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/186
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on tutkia millainen johdon ohjausjärjestelmä on käytössä Nokia Siemens Networksillä. Tutkielmassa kuvataan ja selitetään millainen johdon ohjausjärjestelmä case-yrityksessä on ja kuinka se toimii käytössä sekä millaisia ongelmakohtia järjestelmässä on. Tutkielma liitty professori Teemu Malmin ja Mikko Sandelinin tutkimukseen johdon ohjausjärjestelmistä. Lähdeaineisto Tutkielman teoriaosa perustuu johdon ohjausjärjestelmiä käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Empiirinen osa on toteutettu case-tutkimuksena Nokia Siemens Networksissa, joka on kansainvälinen tietoliikenneratkaisuja tarjoava yritys. Aineiston muodostivat teemahaastattelut, joita oli yhteensä 7 kpl ja keskimääräinen kesto 71 minuuttia. Lisäksi käytössä oli yrityksen sisäistä materiaalia. Aineiston käsittely Johdon ohjausjärjestelmien ymmärtämiseen tarvittava tieto selvennettiin lähdekirjallisuuteen perehtymällä. Haastattelut purettiin heti haastatteluiden jälkeen ja niistä muodostettiin aihekohtaisia kokonaisuuksia. Tulokset NSN:n käyttämä johdon ohjausjärjestelmä on muodollinen strategian ja toiminnan varmistamiseen tähtäävä globaali ohjausjärjestelmä. Se sisältää useita prosesseja, joista tärkeimpinä voidaan nähdä strategia, pitkän aikavälin suunnittelu, lyhyen aikavälin suunnittelu, tavoiteasetanta sekä tietovirrat. Tarkka yksittäisen yrityksen ohjausjärjestelmän kuvaus antaa tärkeää tietoa johdon ohjausjärjestelmien tutkimusalueelle. fi
dc.format.extent 100
dc.language.iso fi en
dc.title Johdon ohjausjärjestelmät kansainvälisessä tietoliikenneyrityksessä: case Nokia Siemens Networks fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword johdon laskentatoimi
dc.subject.keyword johdon ohjausjärjestelmät
dc.subject.keyword ohjausjärjestelmien kokonaisuus
dc.subject.keyword kontrolli
dc.subject.keyword suunnittelu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151098
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon johdon laskentatoimi
dc.subject.helecon managerial accounting
dc.subject.helecon ohjausjärjestelmät
dc.subject.helecon control systems
dc.subject.helecon mis
dc.subject.helecon mis
dc.subject.helecon suunnittelu
dc.subject.helecon planning
dc.subject.helecon valvonta
dc.subject.helecon control
dc.subject.helecon toimialat
dc.subject.helecon business branches
dc.subject.helecon elektroniikkateollisuus
dc.subject.helecon electronics industry
dc.subject.helecon tietotekniikka
dc.subject.helecon information technology
dc.subject.helecon matkapuhelimet
dc.subject.helecon cellular phones
dc.ethesisid 12054
dc.date.dateaccepted 2009-03-05
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account