Learning Centre

Relativistic runaway electron simulations in 3D background

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kurki-Suonio, Taina
dc.contributor.author Särkimäki, Konsta
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:59:29Z
dc.date.available 2015-11-19T10:59:29Z
dc.date.issued 2015-11-03
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18667
dc.description.abstract While the friction force in a plasma decreases with increasing test particle velocity, a particle can continue accelerating without limit once its velocity has exceeded the point where the friction and the accelerating forces are equal. In tokamaks, the toroidal electric field can result in electrons being accelerated. These so-called runaway electrons (RE) typically have energies ranging from 1 to 100 MeV, which make them highly relativistic. Important occurrence of REs is immediately after a plasma disruption where the rapidly cooling background causes the hot-tail of the electron population to become runaway. The number of REs is quickly multiplied when existing REs collide with thermal electrons. This avalanche process leads to the post-disruption plasma current to be carried entirely by REs which, in ITER, could lead to severe damage to the first wall when the plasma pulse terminates. The RE phenomena and the means to mitigate the RE avalanche can be studied with orbit-following codes such as ASCOT. However, ASCOT lacked a suitable collision operator for relativistic particles as well as the radiation reaction force, both of which are essential for proper modeling. Therefore, a relativistic Fokker-Planck collision operator as well as the Abraham-Lorentz-Dirac force were implemented in ASCOT, and the theoretical background of these features as well as the implementation procedure are described in the thesis. One of the proposed RE mitigation techniques is to cause REs to escape the plasma in a controlled manner by using magnetic perturbations. This thesis takes first steps in developing a simple model for collisionless radial transport in an externally perturbed magnetic field, where the field stochasticity induces the transport. The transport model involves drifting and diffusive transport, where the corresponding transport coefficients for a given field are evaluated with ASCOT. en
dc.description.abstract Kitkavoiman suuruus plasmassa pienenee testihiukkasen kasvattaessa nopeuttaan, mikä johtaa rajoittamattomaan kiihtymiseen hiukkasen nopeuden ylittäessä arvon, jossa kitkavoima sekä kiihdyttävä voima ovat yhtäsuuret. Tokamakeissa ilmiö on havaittavissa toroidisuuntaisen sähkökentän kiihdyttäessä elektroneita. Näiden niin kutsuttujen karkurielektroneiden (KE) energia on tyypillisesti 1 ja 100 MeV välillä, mikä tekee niistä vahvasti relativistisia. KE:ta syntyy erityisesti nk. disruption yhteydessä, jossa taustan nopea jäähtyminen aikaansaa elektronipopulaation kuuman hännän karkaamisen. KE:ien lukumäärä moninkertaistuu nopeasti jo olemassaolevien KE:ien törmätessä termisten elektronien kanssa. Tämän lumivyöryprosessin seurauksena häiriönjälkeinen plasmavirta on kokonaan siirtynyt KE:ielle, mikä voi ITERssä johtaa vakavaan ensiseinämän vahingoittumiseen plasmapulssin tullessa päätökseen. KE-ilmiötä sekä lumivyöryprosessin lievittämistä voidaan tutkia radanseurantakoodien kuten ASCOT:n avulla. ASCOT:sta kuitenkin puuttuivat sekä säteilyhäviöt että relativistisille hiukkasille pätevä törmäysoperaattori, jotka ovat kunnollisen mallintamisen kannalta välttämättömiä. Tämän vuoksi osana tätä työtä ASCOT:iin lisättiin sekä relativistinen Fokker-Planck törmäysoperaattori että Abraham-Lorentz-Dirac voima, joiden teoreettinen tausta ja toteutus koodiin ovat esiteltynä opinnäytetyössä. Magneettikentän häiriöitä on ehdotettu yhdeksi keinoksi KE:en lieventämiseksi, sillä niillä voidaan aiheuttaa hallitusti KE:en häviöitä. Häiriöt tekevät kentästä stokastisten, jonka seurauksena KE:t kulkeutuvat radiaalisesti pois plasmasta. Työssä otetaan ensiaskeleet tätä kulkeutumista kuvaavan mallin kehittämiseksi. Kehitettävä malli sisältää ajautumisesta ja diffuusiosta johtuvan kulkeutumisen, joita vastaavat kuljetuskertoimet määritetään ASCOT:n avulla. fi
dc.format.extent 66+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Relativistic runaway electron simulations in 3D background en
dc.title Relativististen karkurielektronien mallintaminen 3D taustassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword fusion energy en
dc.subject.keyword tokamak en
dc.subject.keyword runaway electrons en
dc.subject.keyword ASCOT en
dc.subject.keyword ITER en
dc.subject.keyword radial transport en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205224
dc.programme.major Teknillinen fysiikka fi
dc.programme.mcode F3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Groth, Mathias
dc.programme Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52564
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse