Semantic Search Interface for an Intelligent Network Management System--A Case Study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Räisänen, Vilho
dc.contributor.author Apajalahti, Kasper
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:58:31Z
dc.date.available 2015-11-19T10:58:31Z
dc.date.issued 2015-10-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18660
dc.description.abstract The thesis is part of a project which aims to enhance the automation in mobile network management with a statistical reasoner. The statistical reasoner analyses given network data and creates configuration proposals to the network. This thesis is a case study for building a semantic search interface which demonstrates how the statistical reasoner behaves in the mobile network. The demonstrator is implemented as a faceted search interface which uses Semantic Web technologies for data management and HTML 5 for the graphical user interface. The objective of the case study is to discover the information need of the user and to find methods to provide the needed information. The final implementation presents three separate faceted search views in order to answer the information need: one for describing the relation between the input and output of the reasoner, one for the relation between the output and its impact on the network, and one for the rule base of the reasoner. The evaluation of the implementation shows that the chosen techniques and methods support user in exploring the relevant network- and reasoner-related information. The evaluation also discovered some deficiencies which is valuable information for the case study. Finally, this case study produced new thoughts with respect to the initial objectives and to future directions for the project. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö on osa projektia, jossa tutkitaan, miten tilastollisella päättelijällä voidaan parantaa mobiiliverkon automaattista hallintaa. Tilastollinen päättelijä analysoi mobiiliverkosta saatavaa dataa ja tuottaa muutosehdotuksia mobiiliverkon parametreihin. Diplomityö toteutetaan tapaustutkimuksena, jossa suunnitellaan ja toteutetaan semanttinen hakukäyttöliittymä havainnollistamaan tilastollisen päättelijän toimintaa. Käyttöliittymä toteutetaan moninäkymähaulla, joka hyödyntää Semanttisen Webin tekniikoita tiedonhallinnassa ja HTML 5 -tekniikoita graafisessa käyttöliittymässä. Tapaustutkimuksen tavoitteena on löytää käyttäjän tiedontarve sekä menetelmät olennaisen tiedon tarjoamiselle. Toteutettu hakukäyttöliittymä esittelee kolme erillistä moninäkymähakua, joilla vastataan käyttäjän tiedontarpeeseen: ensimmäinen näkymä kuvaa päättelijän syötteen ja vasteen välistä suhdetta, toinen kuvaa vasteen ja sen vaikutusten suhdetta ja kolmas kuvaa päättelijän sääntökantaa. Sovelluksen arviointi osoittaa, että valitut tekniikat ja menetelmät tukevat hyvin käyttäjän tiedontarvetta ja tiedonhakuprosessia. Arvioinnissa käytiin läpi myös joitakin toteutuksen puutteita, jotka antoivat uutta arvokasta tietoa tapaustutkimukselle. Lopussa esitellään uusia ajatuksia liittyen tutkimuksen tavoitteisiin sekä mahdollisiin jatkotutkimusaiheisiin. fi
dc.format.extent 89+12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Semantic Search Interface for an Intelligent Network Management System--A Case Study en
dc.title Tapaustutkimus: Semanttinen hakukäyttöliittymä älykkääseen verkonhallintajärjestelmään fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword user interface en
dc.subject.keyword faceted search en
dc.subject.keyword search interface en
dc.subject.keyword semantic en
dc.subject.keyword lte en
dc.subject.keyword self-organizing networks en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205217
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode AS3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hyvönen, Eero
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse