Integrated simulation-based process and automation engineering

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Honkoila, Karri
dc.contributor.advisor Karhela, Tommi
dc.contributor.author Paganus, Niklas
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:56:55Z
dc.date.available 2015-11-19T10:56:55Z
dc.date.issued 2015-10-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18649
dc.description.abstract Process and automation design of process plants are performed using computer aided design tools in a managed engineering workflow. Process simulation has traditionally not been used as an integrated part of the workflow in early design phases. Dynamic process simulation can be utilised in plant design to mitigate risks and reduce costs of design, commissioning and operation and improve safety. Dynamic process simulation shall be integrated into the workflow by reducing the effort needed for exploiting simulation. This requires that process simulation tools are integrated with process and automation design tools. In this thesis the characteristics of integrated simulation-based process and automation engineering in process plant design was studied and an integration based on a standard engineering data format was designed, implemented and tested. Dynamic process simulation software Apros was integrated with automation design tools. Automation basic design is performed in Apros and the Apros automation data is transferred into detailed automation design in standard format. The IEC 61131-3-based PLCopen XML was chosen as the data format. Apros automation data was mapped into the standard format and transformed using model transformation. The generated automation data was imported into automation design tools for validation. The results confirm that process simulation software can be integrated with design tools using standard data formats to enable an integrated simulation-based engineering workflow. en
dc.description.abstract Prosessilaitosten prosessi- ja automaatiosuunnittelu suoritetaan tietokone-avusteisesti määritetyssä työnkulussa. Prosessisimulointia ei ole perinteisesti käytetty integroituna osana suunnittelun työnkulkua varhaisissa suunnitteluvaiheissa. Laitosten suunnittelun, käyttöönoton ja käytön riskejä ja kustannuksia voidaan pienentää ja turvallisuutta parantaa hyödyntämällä dynaamista prosessisimulointia suunnittelussa. Dynaaminen prosessisimulointi on integroitava suunnittelun työnkulkuun alentamalla simuloinnin hyödyntämisen kynnystä. Tämä vaatii prosessisimulointityökalujen integrointia prosessi- ja automaatiosuunnittelutyökalujen kanssa. Tässä työssä tutkittiin integroidun simulointipohjaisen prosessilaitossuunnittelun piirteitä prosessi ja automaatiosuunnittelun aloilla ja yksi standardipohjaiseen suunnittelutiedon esitystapaan perustuva integrointi suunniteltiin, toteutettiin ja testattiin. Dynaaminen prosessisimulointiohjelmisto Apros integroitiin automaatio-suunnittelutyökalujen kanssa. Automaation perussuunnittelu suoritetaan Aprosissa ja suunnittelutieto siirretään standardimuotoisena automaation yksityiskohtaiseen suunnitteluun. IEC 61131-3 -pohjainen PLCopen XML valittiin tiedon esitystavaksi. Aprosin automaatiosuunnittelutieto kuvattiin IEC 61131-3 muotoon ja esitystavan muuntamisessa hyödynnettiin mallitransformaatiota. Tuotettu automaatiosuunnittelutieto validoitiin tuomalla se automaatiosuunnittelutyökaluihin. Työn tulokset osoittavat, että prosessisimulointityökalut voidaan integroida suunnittelu-työkalujen kanssa hyödyntämällä standardoituja suunnittelutiedon esitystapoja, jolloin integroitu simulointipohjainen suunnittelun työnkulku mahdollistuu. fi
dc.format.extent 88 + 17
dc.language.iso en en
dc.title Integrated simulation-based process and automation engineering en
dc.title Integroitu simulointipohjainen prosessi- ja automaatiosuunnittelu fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tool integration en
dc.subject.keyword engineering workflow en
dc.subject.keyword automation design en
dc.subject.keyword process simulation en
dc.subject.keyword Apros en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205206
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vyatkin, Valeriy
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account