Parvekelasien ja lasitetun kaiteen ilmaääneneristävyyden mitoittaminen tieliikennemelualueelle laboratoriomittausten perusteella

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Visa, Panu
dc.contributor.advisor Taina, Pekka
dc.contributor.author Kananen, Anttoni
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:54:58Z
dc.date.available 2015-11-19T10:54:58Z
dc.date.issued 2015-10-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18635
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkittiin parvekelasien ja lasisen kaiteen yhteistä ilmaääneneristävyyttä. Tulosten perusteella johdettiin laskuri, jolla voidaan mitoittaa lähes mielivaltainen parveke. Laskurin laskenta perustuu standardissa ISO 140-5 esitettyyn ilmaääneneristyslukumittaukseen R'45. Parvekelaseja ja lasitettua kaidetta tutkittiin mittaamalla niitä laboratoriossa sekä kentällä. Laboratoriomittauksissa tutkittiin kaiderakenteen, h-listojen, profiilin tiiveyden ja lasin paksuuden vaikutusta. Tulokseen vaikuttaa eniten rakenteen tiiveys, johon vaikuttaa kaiteen rakenne, h-listat ja profiilien tiiveys. Parvekelaatan päälle asennettavien kaiteiden todettiin olevan laatan otsapintaan asennettavia kaiteita parempia. H-listojen käyttö lasielementtien välissä paransi tulosta yhdenmukaisesti läpi mittausten. Profiilien tiivistäminen toi huomattavia parannuksia niin rakenteen yksilukuarvoon kuin terssikaistaiseen ilmaääneneristävyyteen. Laskurin toimivuutta tarkasteltiin vertaamalla sitä aiemmin parvekkeilta tehtyihin tieliikennemelumittauksiin. Tulokset olivat vaihtelevia, mutta laskurin tarkkuudeksi saatiin karkeasti +/- 3 dB. Laskennan tarkkuuteen vaikuttaa huomattavasti laskuriin syötetyn parvekkeeseen kohdistuvan melutason paikkaansapitävyys ja parvekkeella olevan absorption määrä. fi
dc.description.abstract This Master's Thesis studies balcony glazing's sound insulation against traffic noise. Balcony glazing's sound insulation was measured in laboratory as well as on the field. A way for calculating the needed glazing structure was developed based on the laboratory measurements of apparent sound reduction index Rw. The base for the calculator is a formula defined in standard ISO 140-5, the apparent sound reduction index R'45. Parameters under study in the laboratory were: handrail types, sealings inserted between the glass elements, slits in the aluminum profiles and the thickness of glass. The defining parameter is overall quality of seal which is affected by the handrail type, sealings and slits. Hand rails which are installed on top of the balcony slab were found to be better than the ones installed on the fascia of the slab. Sealigns between glass elements produced similar changes in the results throughout the laboratory measurements. Covering the slits in the aluminum profiles produced sound improvements in the results. The calculator was validated through comparing calculated results to measured ones. The results were varying with a rough accuracy of +/- 3 dB. The accuracy is affected heavily by the accuracy of the input noise and the real amount of absorption inside the balcony. en
dc.format.extent 74
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Parvekelasien ja lasitetun kaiteen ilmaääneneristävyyden mitoittaminen tieliikennemelualueelle laboratoriomittausten perusteella fi
dc.title Designing balcony glazing’s sound insulation based on laboratory measurements en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword parveke fi
dc.subject.keyword ääneneristys fi
dc.subject.keyword parvekelasitus fi
dc.subject.keyword kaiderakenne fi
dc.subject.keyword tiivistys fi
dc.subject.keyword tieliikennemelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205192
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pulkki, Ville
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account