Application of weather data in the abatement of impulse noise

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltonen, Timo
dc.contributor.advisor Markula, Timo
dc.contributor.author Aalto, Miro
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:45:21Z
dc.date.available 2015-11-19T10:45:21Z
dc.date.issued 2015-10-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18615
dc.description.abstract Noise is defined as sound that causes harm or annoyance to people. In modern environment, there are numerous sources of noise around our habitat. Traffic, power plants and construction yards can be seen as noise sources as they cause different kinds of sounds that can disturb our work or penetrate the walls of the living premises, affecting our health. Within generally accepted audible range, noise can contain frequencies between 20Hz and 20kHz. Low frequencies tend to penetrate facades better than higher frequencies, and they also propagate longer distances outdoors. In this thesis the outdoor diffusion of low frequency noise caused by explosives is being studied by measurements and predictive calculation models. The focus is kept in meteorological conditions and their effects on sound propagation. The measurements have been conducted in co-operation with Finnish Defence Forces at their explosives demolition center that has an onsite meteorological station. Measurements and predictive calculations showed similar results: the meteorological conditions have a clear effect on sound propagation. The dominant parameter was the wind component parallel to the propagation path and a clear correlation was found. The predictive calculations gave similar results compared to measurements, even though the difference under the modeled conditions showed higher sound exposure levels under upwind propagation conditions and lower levels under downwind conditions. In order to minimize the noise immissions caused by demolition activity, the results can be utilized in the assessment of impulse noise. en
dc.description.abstract Ääni, joka koetaan häiritseväksi tai on haitallista ihmiselle, on määritelty meluksi. Nykypäivän ympäristössä on useita melunlähteitä ja niiden aiheuttamat äänet kulkeutuvat asuintaloihin sekä työpaikoille vaikuttaen myös terveyteemme. Taajuusalue, jonka ihminen kykenee kuulemaan käsittää 20Hz...20kHz taajuuskaistan. Eri taajuiset ääniaallot vaimenevat eri tavoin edetessään ilmakehässä pitkiä matkoja, ja esimerkiksi pienet taajuudet vaimenevat vähemmän pitkillä matkoilla sekä kykenevät tunkeutumaan seinien läpi paremmin verrattuna suuriin taajuuksiin. Tässä opinnäytetyössä käsitellään räjäytysten aiheuttaman pienitaajuisen melun etenemistä ulkoilmassa. Erityisen tarkastelun alla ovat eri sääolosuhteiden vaikutukset äänen etenemiseen ja tarkastelun työkaluina käytetään mittauksia sekä melumallinnuksia. Mittaukset on tehty yhteistyössä Puolustusvoimien Räjähdekeskuksen kanssa Ähtärin Palolammen hävittämöllä, jolla sijaitsee myös tutkimuksissa hyödynnettävä sääasema. Tutkimuksssa esiintyvät mittaukset sekä mallinnukset antoivat yhteneviä tuloksia sään vaikutuksista äänen etenemiseen. Suurin merkitys oli melun etenemisuunnan kanssa yhdensuuntaisella tuulennopeuskomponentilla, joka aiheuttaa äänelle suotuisat tai epäsuotuisat etenemisolosuhteet. Mallinnuksien tulokset olivat linjassa mittausten kanssa, mutta mallinnettujen ja mittauksissa havaittujen äänialtistustasojen välillä oli merkittäviä eroja. Mallinnus antoi suurempia tasoja vastatuuleen ja pienempiä tasoja myötätuuleen. Näitä havaintoja voidaan käyttää hyödyksi räjäytyksistä aiheutuvien meluhaittojen arvioinnissa sekä minimoinnissa. fi
dc.format.extent 67+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Application of weather data in the abatement of impulse noise en
dc.title Säätietojen hyödyntäminen impulssimaisen melun torjunnassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword noise en
dc.subject.keyword impulse noise en
dc.subject.keyword weather data en
dc.subject.keyword low frequency noise en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205173
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pulkki, Ville
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account