Learning Centre

Katsomot akustisissa esitystiloissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lepoluoto, Ari
dc.contributor.advisor Möller, Henrik
dc.contributor.author Näveri, Nella
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:40:04Z
dc.date.available 2015-11-19T10:40:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18612
dc.description.abstract Diplomityön aiheena on katsomot akustisissa esitystiloissa. Akustisilla esitystiloilla tarkoitetaan tässä työssä esitystiloja joita on suunniteltu käytettävän pääasiallisesti ilman äänen sähköistä vahvistusta. Tällaisia ovat esimerkiksi konsertti-, ooppera- ja teatterisalit. Näin käsittelyn ulkopuolelle rajautuvat muun muassa stadionit, areenat ja sähköisesti vahvistetun musiikin esityspaikat. Työssä on tutkittu akustisten esitystilojen katsomoiden osatekijöitä ja suunnittelua, ja etsitty vastausta kysymykseen, millaiset katsomot sopivat mihinkin tarkoitukseen. Akustisten esitystilojen katsomoita on lähestytty monitahoisesti, aihealueeseen liittyvän keskeisen kirjallisuuden sekä asiantuntijahaastatteluiden kautta. Yleisön ajatuksia katsomoista ei ole Suomessa juurikaan tutkittu, joten yleisön näkökulmaa täydentämään on toteutettu pääkaupunkiseudun aktiiviselle kulttuuriyleisölle suunnattu kysely katsomoista. Työssä esitellyt näkökulmat katsomoon; esitystilan suunnittelijan, esityksen suunnittelijan, esiintyjän, tutkijan ja viranomaisen sekä yleisön näkökulmat eivät muodostu toisilleen vastakkaisiksi, vaan valottavat eri puolia akustisten esitystilojen katsomoista ja niiden suunnittelusta. Koska katsomoiden historia luo pohjan tämän hetken katsomoiden suunnittelulle, on katsomoiden vaiheita kartoitettu työssä arkaaisen ajan Kreikasta nykypäivään. Halki historian, katsomot on suunniteltu yleisön ja esiintyjän kohtaamista varten ja takaamaan yleisölle parhaat mahdolliset edellytykset esityksen kuuntelulle ja katselulle. Näistä tavoitteista syntyneiden muotojen lisäksi esitystilojen ja katsomoiden arkkitehtuuri on usein heijastanut aikansa yhteiskunnallisia rakenteita ja ihanteita. Katsomosuunnittelun oleellisimmaksi lähtökohdaksi on työssä tunnistettu ihmisen aisteille soveltuvat olosuhteet. Akustisten esitystilojen katsomon muotoa ja etäisyyksiä määrittävät aistien rajat ja erityisesti kullekin taidelajille sopiva akustiikka. Diplomityössä katsomon arkkitehtuuri on jaettu neljään osatekijään: katsomon muoto ja suhteet, katsomon toiminnallinen suunnittelu, katsomon ergonomia sekä katsomoiden esteettömyys. Työssä on tutkittu näitä osatekijöitä ja koottu tietopaketti katsomoiden suunnittelun avuksi. fi
dc.description.abstract This thesis studies auditorium design. The objective of the study is to find out what the main characteristics of an auditorium are, and which factors influence the design work. This is pursued from multiple view points, in order to build a comprehensive understanding of the phenomena. Specialists have been interviewed, to complement the sources found in key-literature. Since virtually no audience surveys on auditoria seem to exist, the material is further supplemented with an audience survey. To understand the essence of auditoria, their evolution is studied from Archaic Greece to modern day. The primary objective for any auditorium throughout history has been to connect the audience and the performer, as well as to provide the audience with best possible circumstances for hearing, seeing and experiencing the performance. In addition to this, the architecture of the auditorium has often mirrored the ideals of the society surrounding it. The history of auditoria is the foundation for the design of future auditoria. Auditorium architecture creates the frame, within which the audience and performer can meet. It enables certain audience-artist –relationships, whilst excluding some. It also defines how every member of the audience exists in relation to one another. An environment intended for human senses has been recognized as the foundation of auditorium design. The shape and the distances within an auditorium are defined by the limitations of the senses, as well as the demands set by acoustics for each art form. In this study, auditorium design is further divided into four components, the shape and the size of an auditorium, the functional planning of an auditorium, ergonomics in an auditorium and as well as the accessibility of auditoria. These components are studied and the results gathered into design guidelines for auditoria. en
dc.format.extent 238 + 12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Katsomot akustisissa esitystiloissa fi
dc.title Auditorium design en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword katsomo fi
dc.subject.keyword katsomon suunnittelu fi
dc.subject.keyword sali fi
dc.subject.keyword yleisö fi
dc.subject.keyword kysely fi
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205171
dc.programme.major Julkiset rakennukset fi
dc.programme.mcode A-8 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sanaksenaho, Pirjo
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 56219
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics