Hotelli Kino-Palatsi – Keskuskatu 1B:n kiinteistön muutossuunnitelma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Siikala, Antti-Matti
dc.contributor.author Meskanen, Krista
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:37:32Z
dc.date.available 2015-11-19T10:37:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18597
dc.description.abstract Diplomityön aiheena on Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan historiallisen toimisto- ja liikerakennuksen muutos- ja uudelleenkäyttösuunnitelma. Kohde on Eliel Saarisen suunnittelema seitsemänkerroksinen ja kellarillinen kiinteistö osoitteessa Keskuskatu 1 B. Kiinteistön pääjulkisivu avautuu länteen Keskuskadun kävelykadulle päin, kolmelta muulta sivulta rakennusta ympäröivät Alvar Aallon suunnittelemat Akateeminen kirjakauppa ja Rautatalo. Suunnitelma sisältää rakennuksen kaikkien kerrosten uudelleen-käyttösuunnitelman ja uuden iv-konehuoneen sekä kattoterassin sijoittamisen rakennuksen vesikatolle. Kiinteistö sijaitsee Kluuvin kaupunginosassa, Gasellin korttelissa, eli nykyisessä korttelissa 95B. Korttelissa sijaitsee myös joukko muita Suomen tunnetuimpien arkkitehtien rakennuksia. Suunnittelijoista voi-daan mainita Saarisen ja Aallon lisäksi mm. Jung, Frosterus, Wrede ja Gullichsen. Monet rakennuksista on suojeltu asemakaavassa rakennustaiteellisesti arvokkaina. Gasellin kortteli on muuttanut muotoaan lukuisia kertoja 1830- luvulta lähtien, jolloin se kaavoitettiin entisen Kluuvinlahden täyttömaalle. Vanhoja rakennuksia on korotettu ja korvattu uusilla. 1920-luvun alussa osana mm. Eliel Saarisen ja Julius Tallbergin suurkaupunkivisiota, korttelin halki puhkaistiin Keskuskatu, joka loi yhteyden Rautatieasemalta Esplanadille. Diplomityön kohteena oleva Kino-Palatsin liiketalo (nyk. KOy Keskuskatu 1 B) valmistui rakenteilla olevan Keskuskadun varrelle vuonna 1921. Voi-massa olevan asemakaavan mukaan rakennuksella on sr-1 suojeluluokka. Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet pääosin alkuperäisessä asussaan. Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus on myös pääosin säilynyt, mutta rakennuksessa vuosikymmenten saatossa tehtyjen lukuisten väliseinä- ym. muutoksien takia sisätiloissa ei ole paljoa jäljellä alkuperäisistä pinnoista tai tila-ratkaisuista. Rakennuksen ylempi kellarikerros, jossa alun perin sijaitsivat pankkiholvit ja kokoustila on nykyään Akateemisen Kirjakaupan käytössä ja toimii kirjavarastona. Kiinteistön pinta-ala on 3564 m2 ja rakennusoikeutta on jäljellä 351 m2. Suunnitelmassa tällä hetkellä pääosin toimistokäytössä toimiva kiinteistö muutetaan boutique-hotelliksi ravintoloineen ja liiketiloineen. Tavoitteena on tunnelmaltaan levollinen ja rakennuksen historiallista henkeä korostava lopputulos. Hotellihuoneet sijoitetaan rakennuksen 3. - 7. kerroksiin rakennuksen alkuperäistä, keskikäytävään perustuvaa tilajakoa mukaillen. Ensimmäisen kerroksen avoin aulatila avautuu Keskuskadulle suurten näyteikkunoiden kautta. Aulatilasta muodostetaan viihtyisä oleskelutila istuskeluryhmineen. Toiseen kerrokseen sijoitetaan hotellin ravintola keittiöineen. Kolmanteen kerrokseen sijoitetaan hotellihuoneiden lisäksi lyhytaikaiseen työskentelyyn ja kokouksiin soveltuvia kabinetteja. Rakennuksen kellarikerros palautetaan kiinteistön omaan käyttöön ja sinne sijoitetaan saunaosasto kuntosaleineen. Rakennuksen paloturvallisuutta parannetaan rakentamalla uusi osastoitu varapoistumistieporras rakennuksen pohjoispäätyyn. Rakennuksen vesikatolle rakennetaan uusi iv-konehuone sekä kattoterassi, josta avautuvat näkymät keskustan kattojen ylle. Vesikaton uudet rakenteet sijoitetaan katolla sijaitsevan alkuperäisen hissikonehuoneen seinän kanssa samaan linjaan, sisennettynä kadun puoleisesta julkisivusta, eivätkä ne näy Keskuskadulle. fi
dc.description.abstract The subject of this thesis is a plan for modification and reuse of a historical office and commercial building located in the centre of Helsinki. The property, located at Keskuskatu 1 B, was designed by Eliel Saarinen and has seven storeys and a basement level. The main façade of the building opens to the west towards Keskuskatu pedestrian street and on the other three sides the property is flanked by Academic Bookstore and the Rautatalo Office Building, both designed by Alvar Aalto. The plan includes a design for the reuse of all storeys as well as a new HVAC machine room and a terrace on the roof. The property is located in the Kluuvi district in block 95B, historically known as the Gaselli block. The block boasts designs from many of Finland’s most famous architects including Saarinen, Aalto, Jung, Frosterus, Wrede, and Gullichsen. Many of the buildings are considered to be architecturally valuable and have been protected in the city plan. The Gaselli block has been under constant shift since the 1830’s when it was first zoned on artificial fill on the site of the former Kluuvinlahti Bay. Old buildings have been built higher and replaced with new ones. In the 1920’s, as part of a metropolitan vision drawn out by Eliel Saarinen and Julius Tallberg among others, the block was sliced in half by building Keskuskatu Street and thus creating a connection from the Central Railway Station to the Esplanade. The subject of this thesis, the commercial building of Kino-Palatsi (at present KOy Keskuskatu 1 B) was finished in 1921 when Keskuskatu Street was still being paved. According to the current city plan, the building holds a protectional status of sr-1. The façades of the building have mainly held their original look. Although the purpose of use of the building has also mainly stayed the same, multiple changes in partition walls etc. have eradicated most of the original interior surfaces and spatial solutions. The upper basement level which originally hosted banking vaults and a meeting room is now a book storage for Academic Bookstore. The surface area of the property is 3564 m2, with 351 m2 of permitted building volume still unused. In the plan in this thesis the building, which is mainly in office use, is converted into a boutique hotel complete with a restaurant and commercial spaces. The aim is to achieve a design that is calm and highlights the historical character of the building. The hotel rooms are located on the 3rd to 7th floors following the original, mid-corridor solution of the building. The lobby area on the street levels opens to Keskuskatu through large windows and has a cosy atmosphere complete with seating areas. The hotel restaurant and adjoining kitchen is located on the second floor. On the third floor, along with hotel rooms, are meeting rooms suitable for short-term working and meetings. The basement floor is to be returned to the use of the property and converted into a spa complete with a sauna and a gym. Fire safety is improved with a new compartmentalised fire escape stair in the north end of the building. A new HVAC machine room and terrace over-looking the city are located on the roof. New additions to the roof structures are aligned with the wall of an existing elevator engine room and drawn back from the façade so as not to bee seen from the street. en
dc.format.extent 87+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Hotelli Kino-Palatsi – Keskuskatu 1B:n kiinteistön muutossuunnitelma fi
dc.title Hotel Kino-Palatsi – Renovation and extension plan of Keskuskatu 1B property en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword hotelli fi
dc.subject.keyword peruskorjaus fi
dc.subject.keyword muutos fi
dc.subject.keyword Helsinki fi
dc.subject.keyword gaselli fi
dc.subject.keyword Kino-Palatsi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205156
dc.programme.major Rakennusoppi fi
dc.programme.mcode A-9 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Siikala, Antti-Matti
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account