Jätkäsaaren taidemuseo

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Sanaksenaho, Pirjo
dc.contributor.author Summanen, Samuli
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:30:13Z
dc.date.available 2015-11-19T10:30:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18569
dc.description.abstract Jätkäsaari on Etelä-Helsingissä aivan keskustan läheisyydessä sijaitseva merellinen kaupunginosa, joka toimi vuoteen 2008 asti kaupungin pääasiallisena rahtilaivaliikenteen keskuksena. Vuonna 2010 Jätkäsaareen ryhdyttiin rakentamaan uutta asuinaluetta ja vuoteen 2027 mennessä alueella tulee olemaan 18 000 asukasta. Lisäksi alueella sijaitsevaa terminaalia laajennetaan vilkastuvaa Tallinnan ja Pietarin laivaliikennettä varten. Alueen houkuttelevuuden parantamiseksi kaupunkisuunnitteluvirasto on osayleiskaavassaan ehdottanut alueelle taidemuseota. Sen tarkoituksena olisi toimia eräänlaisena vetonaulana ja houkutella laivoilla saapuvia turisteja. Museon tontti sijoittuu Jätkäsaaren eteläosassa sijaitsevan hiekkarannan yhteyteen. Hankkeen taustalla on anonyyminä pysyttelevä yksityinen taho ja tarkoituksena on rakentaa noin 4200 brm2 kokoinen urbaaniin korttelirakenteeseen istuva taidemuseo. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia, minkälainen taidemuseo tontille sopisi. Varsinaista tilaohjelmaa sille ei ole laadittu vaan se on koottu osana diplomityötä. Diplomityö jakautuu rakenteellisesti neljään osaan. Ensimmäisessä osiossa käsitellään hankkeen taustoja ja lähtökotia sekä uppoudutaan lyhyesti taidemuseorakennusten ominaisuuksiin ja ongelmiin. Toinen osio keskittyy alueanalyysiin ja siinä esitellään myös suunnittelun alkuvaiheen rakennusmassakokeiluja. Kolmannessa osiossa on varsinainen suunnitelma, jossa esitellään rakennus aina se kaupunkikuvallisista ratkaisuista rakenteisiin ja materiaalivalintoihin. Viimeisessä osiossa analysoidaan lyhyesti diplomityön prosessia ja kiitetään projektissa auttaneita henkilöitä. Kolmannen osion suunnitelmassa on tontille sovitettu tulevaan rakennuskantaan istuva taidemuseorakennus, joka avautuu voimakkaasti kahteen suuntaan. Tontin kaakkoisnurkkaan on jätetty tilaa saapumisaukiolle, joka yhdistyy rantaan päin viettävän kujan välityksellä taidemuseon lounaispuolella sijaitsevaan puistokaistaleeseen. Sisätilat jakautuvat kolmeen ja puoleen kerrokseen. Maantasokerroksessa on avonaiset ja kutsuvat aulatilat. Itse näyttelytilat on sijoitettu toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Huoltopalvelut sijaitsevat rakennuksen luoteispäädyssä, josta ne avautuvat huoltopihalle. Museo on betoni - ja teräsrakenteinen ja julkisivuverhoiluun on käytetty valkoista tiiltä. Jätkäsaaren taidemuseon bruttoala on noin 4250 m2 ja tilavuus 34400 m3 fi
dc.description.abstract Jätkäsaari is a seaside district located in the southern coast of Helsinki. This area was the main harbor for cargo until the year 2008 but in 2010 the city started extensive constructions for a new residential neighborhood and by the year 2027 there will be living 18 000 inhabitants. There are also plans for a new terminal for ships operating from Tallinn and St. Petersburg. The City Planning Department of Helsinki has made proposal of planning a new art museum in Jätkäsaari. The main idea is to increase attractiveness of the area and lure the tourists arriving by the ships. The museum is going to be located in the southern Jätkäsaari next to a beach. Originator of this project is a private and anonymous party whose aim is to build an approximately 4200 gross m2 sized art museum which fits in an urban block structure. The main purpose of this thesis is to examine what kind of art museum building suits in that construction site. There is no official space program but it is created as a part of this thesis instead. This thesis is divided structurally into four parts. The first part deals with the project backgrounds and also explains the features and problems of art museum buildings. The second part concentrates in regional analysis and also presents the mass experiments of the building from the early planning phase. The last two parts present the main plan of the art museum and analyzes the process of this thesis. The art museum building opens in two directions and is fitting in the environment of the future. There is an arrival square located in the south-eastern part of the construction site which is connected by an alleyway to a park sloping towards the beach. The interior parts of the building are divided into three and a half floors. In the ground floor there is an open lobby with services. The second and the third floor are designed for the exhibitions. Service spaces are in the north-western part of the building opening to a service yard. The structure of the art museum is based on concrete and steel with white brick cladding. The gross floor area of Jätkäsaari Art Museum is 4250 m2 and the volume is 34400 m3 en
dc.format.extent 81+13
dc.language.iso fi en
dc.title Jätkäsaaren taidemuseo fi
dc.title Jätkäsaari art museum en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword taidemuseo fi
dc.subject.keyword Jätkäsaari fi
dc.subject.keyword Helsinki fi
dc.subject.keyword Suomi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205128
dc.programme.major Julkiset rakennukset fi
dc.programme.mcode A-8 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sanaksenaho, Pirjo
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account