Vapaa-ajan asuntoja Solvallaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Siikala, Antti-Matti
dc.contributor.author Pankakoski, Meri
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:29:16Z
dc.date.available 2015-11-19T10:29:16Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18563
dc.description.abstract Diplomityöni käsittelee vapaa-ajan asumista urheiluopiston yhteyteen. Suunnittelualue on Solvalla, joka sijaitsee Espoon Nuuksiossa, Pitkäjärven rannalla noin 30 km Helsingistä. Solvallan suunnittelu on ajankohtaista erityisesti siksi, että Suomen luontokeskus Haltia avasi ovensa vuosi sitten ja houkuttelee alueelle suuria kävijämääriä. Myös liikuntahallien kasvanut tarve ja majoitus-tarjonnan lisääminen on syy siihen että on ollut aihetta tarkastella aluetta kokonaisuutena. Työ jakautuu kolmeen osaan: tausta, analyysi ja suunnitelma. Taustaosiossa käsittelen suunnittelutyön lähtökohtia ja suunnittelualueen taustatietoja. Analyysiosassa jäsentelen paikan ominaispiirteitä ja aluesuunnitelman periaatteita. Suunnittelutyö jakautuu siten, että ensin esittelen yleispiirteisen aluesuunnitelman ja sitten tarkennuksen vapaa-ajan mökkialueiden osalta. Tarkennuksen kohteena on kaksi rakennuspaikkaa, joita työssä kutsun nimellä metsärinne ja rantarinne. Suunnitelman tarkoitus on rakentaa säilyttäen luontoalueet mahdollisimman koskemattomana. Palveluiden tiivistäminen Solvallaan ja jo muokatun maa-alan tehokas käyttö ovat keskeisiä lähtökohtia. Vapaa-ajan mökkien suunnittelussa hyödynnetään alueen vetovoimaisimpia puolia: järven läheisyys, kauniit näkymät ja luontokokemuksen moniaistisuus. Tavoitteena on tarjota houkutteleva vaihtoehto mökkiloman viettoon niille pääkaupunkiseudun asukkaille, joilla ei ole omaa mökkiä. Luonnon helmassa yöpyminen parantaa kävijöiden luontosuhdetta ja kannustaa sitä kautta toivottavasti myös ympäristöystävällisiin kulutusvalintoihin. Mökkityyppejä on neljä: metsämökki (84 m 2 + vierasmaja 50 m 2 ), pikkumökki ( 35 m 2 ), rantamökki ( 55 m 2 ), ja laiturimökki (70 m 2 ). Vapaa-ajan rakentamisen kokonaisala on noin 3 000 m 2 . Lisäksi aluesuunnitelmassa osoitetaan erilaista majoitustilaa yhteensä 6 000 m 2 , josta 4 185 m 2 uutta, sekä urheiluhallien osalta (käsipallo ja jääkiekko) 9000 m 2 . Solvallan päärakennukseen liittyvä 1970-luvun palloiluhallin paikalle osoitetaan majoitustoimintoja uudessa lisäsiivessä. Vapaa-ajan mökit ovat puurakenteisia ja seisovat teräspilareilla niin että kosketus maastoon on mahdollisimman kevyt. Mökit sijoittuvat maastoon korkeuskäyriä seuraillen. Rakennusten sijoittelu on maastonmuotoihin sitoutuva ja väritys sulauttaa mökit osaksi ympäristöä. Rakennusten harjakattoisuus puolestaan tarjoaa kontrastin luonnonmuodoille. Rakennukset muodostavat rauhallisen paikan ihmisen ja luonnon väliselle kohtaamiselle. fi
dc.description.abstract My Master's thesis deals with using leisure time living within the grounds of a sports institute by the Pitkäjärvi lake. The planning area Solvalla in Nuuksio, Espoo is located about 30km from Helsinki. Planning Solvalla is of current interest following the opening of the Finnish nature centre Haltia a year ago which has attracted large numbers of visitors; and in turn has increased the need for sports halls and accommodation supply. This makes the area ideal for a dedicated study. This work is divided into three parts: background, analysis and plan. The background will review the start of planning work and background information regarding the planning area. Within the second part I will analyse the area's specific characteristics and principles of area planning. Finally, the planning work is divided into introducing the general area plan and focusing on the leisure time cabin area. There are two housing areas that are looked at in detail. I will call these areas in this work metsärinne (forest slope) and rantarinne (lakeside slope). This plan aims to keep the surrounding nature as untouched as possible. Centralising services in Solvalla and the areas of land that have already been modified have been crucial starting points. The most attractive aspects of the area such as the proximity of the lake, beautiful views and the natural environment have all been accounted for in the planning of the leisure time cabins.The objective has been to offer those who live in cities and don't own a cabin an attractive alternative to spend a cabin holiday surrounded by the natural environment. This will improve the visitors' relation with the nature and that way hopefully inspire visitors to make more environmentally friendly consumer choices. There are four types of cabins: forest cabin (84 m2 + guest room 50m2), little cabin (35m2), lakeside cabin (55m2) and pier cabin (70m2). The total area of the leisure time buildings is 3,000m2. In addition the area plan covers different kinds of accommodation, altogether 6,000m2, of which 4,185m2 new, and sports halls (handball and ice hockey) 9,000m2. In the place of the ball game hall adjoining the Solvalla main building a new extension will offer hotel-type accommodation services. The leisure time cabins have a wooden structure and stand on steel pillars so that contact with the ground is as light as possible. The cabins are situated on the grounds following the natural contours of the land. The layout follows the terrain and cabins are finished in colours that merge with their surroundings. Consequently, the pitched roofs of the cabins contrast the natural shapes. The buildings form a peaceful place for people to encounter nature. en
dc.format.extent 91+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Vapaa-ajan asuntoja Solvallaan fi
dc.title Leisure time cabins to Solvalla en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword vapaa-ajan asuminen fi
dc.subject.keyword luontomatkailu fi
dc.subject.keyword Nuuksio fi
dc.subject.keyword urheilurakentaminen fi
dc.subject.keyword puurakentaminen fi
dc.subject.keyword mökkeily fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205122
dc.programme.major Rakennusoppi fi
dc.programme.mcode A-9 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Siikala, Antti-Matti
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A folio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account