Learning Centre

Minimin maksimointi, muuntojousto energiatehokkaan suunnittelun avaintekijänä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lylykangas, Kimmo
dc.contributor.author Köymäri, Mira
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:28:40Z
dc.date.available 2015-11-19T10:28:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18561
dc.description.abstract Diplomityön aiheena on kolmen muuntojoustavan puurakenteisen pientalon suunnitelma uudelle ekotaloalueelle Kotkan Räskiin. Jokainen taloista on jaettavissa kolmeksi kaksioksi. Rakennuttajana toimii Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, ja rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2015. Muuntojoustolla tarkoitetaan tässä asuntojen jakamista ja laajentamista sekä tilojen käyttötarkoituksen muuntelua. Työssä on tutkittu viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana asumisen tavoissa tapahtuneita muutoksia ja niiden yhteyttä asumisväljyyden ja asuntojen vajaakäytön lisääntymiselle. Suunnittelun lähtökohtana on ollut näiden muutosten huomioiminen, ja energiatehokkuuden parantaminen tilankäytön maksimoinnin keinoin. Tilastollisesti tarkasteltuna omakotiasuminen on asumisen tyypillisin muoto, ja yli puolelle suomalaisista tavoiteasumismuoto. Yleensä omakotitalot suunnitellaan palvelemaan väljyyttä ja ylellisyyttä asumiselta toivovien lapsiperheiden tarpeita. Huoneita ja aputiloja on paljon, ja ne ovat muihin asumismuotoihin verraten suuria. Uusien omakotitalojen keskipinta-ala on tällä hetkellä 144m². Puitteet ovat otolliset lapsiperheelle, ja usein omakotitaloon muutetaan perhettä perustettaessa, tai lasten ollessa pieniä. Asumisen tavoissa tapahtuneen muutoksen vuoksi käyttäjä on kuitenkin harvoin se, jonka tarpeita ajatellen omakotitalo on suunniteltu. Omakotitalon rakennuttanut pariskunta ei ota huomioon aikaa lasten kotoa muuton jälkeen, vaan vallitseva tarve määrittelee suunnitteluratkaisut. Lapsiperheitä, joille lähes kaikki omakotitalot suunnitellaan, on vain neljännes kaikista ruokakunnista. Näistä kolmasosa asuu kodissa, jonka huoneluku on perheen henkilömäärää pienempi. Ylellisyyden ja suurten huoneiden lisäksi he kaipaisivat usein myös perinteisestä poikkeavia, luovia tilankäyttöratkaisuja. Ruokakuntien kokojakaumaa dominoivat yhden- ja kahden hengen taloudet jätetään perinteisessä omakotitalosuunnittelussa hyvin vähälle huomiolle. Asuntosuunnittelun tärkein lähtökohta on suunnitella koteja, jotka palvelevat käyttäjänsä tarpeita. Omakotitalosuunnittelussa tämä ei tällä hetkellä toteudu, sillä asunnot eivät jousta perhekoon- ja elämän muutoksissa, vaan palvelevat vain yhtä perhetyyppiä. Suunnittelutyö esittelee yhden ratkaisun, jonka avulla voidaan reagoida asumisessa tapahtuneisiin muutoksiin, ja vastata asumisen energiankäytön pienentämisen tavoitteisiin. Työ sisältää kuvitteellisen, muuntojoustoa esittelevän sadan vuoden otannan rakennuksen elinkaaresta. Se osoittaa muuntojouston ja energiatehokkuuden välisen vahvan yhteyden: huomioimalla asumisen muuttuneet tarpeet voidaan energiankäytön kasvihuonepäästöt puolittaa, keskimääräinen asukasmäärä kaksinkertaistaa, ja asukasta kohti mitattua energiatehokkuutta parantaa merkittävästi. Vastaaviin säästöihin on hyvin vaikea päästä normaalein keinoin, kuten lisälämmöneristämisellä. Tilankäytön tarkastelu energiatehokkuuden näkökulmasta on hyvin haastavaa, sillä energiatehokkuusmääräykset eivät ota siihen mitään kantaa, eikä nykyinen laskentatapa tuo esille asumisväljyyden merkitystä energiatehokkuuteen. Huoneistoala: 137 m² (+ h ≤ 1600 mm 32 m²) / asunto Lämmitettävien tilojen bruttoala: 179 m² / asunto Ilmatilavuus: 478 m³ / asunto Katetut ulkotilat: 67 m² / asunto fi
dc.description.abstract The subject of this thesis is the practical design of a set of three adaptable wooden detached houses for the new eco house neighborhood in Räski, Kotka. The South Kymenlaakso Vocational College will operate as the developer, and construction will commence in the autumn of 2015. The adaptability of the houses refers to splitting and expanding the houses, as well as modifying the use of the space to accommodate the inhabitants. Each of the houses can be divided into three separate two-room apartments. The thesis studies the changes in the ways of living during the past fifty years, and their connection to the increase in both the living space per person and the vacancy rate of housing. The basis for the design takes into account these changes and aims to improve the energy efficiency of the houses by maximizing the use of the space. Statistically, detached single-family housing is the most common form of housing in Finland, and for more than half of Finns it is the most sought after housing form. In general, detached houses are designed to cater for the needs of families with children, who hope for spacious and luxurious living. They often consist of numerous rooms and auxiliary facilities, and are larger in relation to other housing forms. At the moment, the average floor area of new single-family detached houses is 144m2. The framework is favorable for families with children, and it is common for them to move in, when they are either planning to start a family, or when the children are still young. However, due to the changes in habits of living detached houses are seldom designed with the actual users’ needs in mind. Prevailing needs often define the design solutions of the families building their own detached houses; seldom taking into account the time after their children move away. Families with children, for whom almost all single-family detached houses are planned, are only a quarter of all households; and of these, one third live in a home, which has less rooms than the number of members in the family. In addition to luxury and large rooms, families could also do with houses that differ from the traditional by incorporating more creative uses of space. In traditional detached single-family housing design, very little attention is paid to one- and two-person households, which actually dominate the size distribution of households. The main premise for housing design is to design homes that cater to the needs of the user. However, this does not currently occur in detached housing designs, which only serve one family type, and do not take into account the growing families’ needs or life changes, thus, being extremely inflexible. The design project presents one solution, which will give inhabitants the flexibility to accommodate their housing needs according to their life changes, and help reach the residential energy use reduction targets. The project displays a hypothetical hundred year life cycle sample of the building presenting the adaptability of the detached houses. This representation demonstrates the strong link between adaptability and energy efficiency. By taking into account the changes in housing needs: the green gas emissions from the use of energy can be halved, the average number of inhabitants doubled, and the measured energy efficiency per capita will significantly improve. It is very difficult to reach corresponding energy savings by normal means, such as additional thermal insulation. Reviewing the use of space in terms of energy efficiency is extremely challenging, as energy efficiency regulations do not take a position on it, and the current method of calculating does not highlight the importance of living space per person in relation to energy efficiency. Floor area: 137 m2 (+ h ≤ 1600 mm 32 m2) / apartment The gross area of heated space: 179 m2 / apartment Air Volume: 478 m3 / apartment Covered outdoor space: 67 m2 / apartment en
dc.format.extent 109 + 20
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Minimin maksimointi, muuntojousto energiatehokkaan suunnittelun avaintekijänä fi
dc.title Minima maximization; adaptability as a key factor in energyefficient planning en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword muuntojousto fi
dc.subject.keyword muunneltavuus fi
dc.subject.keyword energiatehokkuus fi
dc.subject.keyword elinkaariasuminen fi
dc.subject.keyword pientalo fi
dc.subject.keyword omakotitalo fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205120
dc.programme.major Asuntosuunnittelu fi
dc.programme.mcode A-52 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.programme Arkkitehtuuri fi
dc.location P1 Ark A fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 56195
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics