Miten valaistuksella voidaan lisätä kaupunkitilojen viihtyisyyttä?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lindgren, Tommy
dc.contributor.author Tuomaala, Fanni
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:28:10Z
dc.date.available 2015-11-19T10:28:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18558
dc.description.abstract Kaupunkitilojen valaisemisen historia ulottuu aina 1600- luvulle, jolloin ensimmäisten katulyhtyjen valonlähteenä olivat kynttilät. Tätä seuraavia kehitysaskeleita olivat kaasu- ja öljylyhdyt, kunnes 1800- luvulla valaistus alkoi hehkulampun keksimisen myötä sähköistyä. Kaupunkitiloja alettiin valaista ennen kaikkea turvallisuuden lisäämiseksi ja vielä pitkälle 1900- luvun puolella kaupunkivalaisemista määrittelivät funktionaaliset tarkoitusperät. Valaistuksen esteettisiä mahdollisuuksia kaupunkitilojen viihtyisyyden lisääjinä on alettu hyödyntää suuremmissa määrin vasta viimeisten vuosikymmenten aikana. Esteettisen aspektin esiinnousu johtuu erityisesti teknologian suomien valaistusmahdollisuuksien ja -keinojen kirjon laajenemisesta. Myös nykyaikaisen, ekologisen valaistusvälineistön yhä pienenevä energiankulutus on syynä valaistuksen aiempaa laajempaan hyödyntämiseen. Suomessa ja muilla pohjoisilla alueilla valaistuksella on erityisen suuri potentiaali kaupunkiympäristön laadun kannalta, koska pimeää aikaa on runsaasti. Tähän onkin jo havahduttu monissa kaupungeissa ja valaistus on otettu aiempaa vahvemmin osaksi kaupunkisuunnittelua sekä epävirallisempaa julkisten tilojen muokkaamista. Laadukkaassa valaistussuunnitelmassa on huomioitu turvallisuusnäkökulma sekä hyödynnetty mahdollisuutta luoda valaistuksen avulla erilaisia ja mahdollisesti ajankohdan tai tarkoituksen mukaan vaihtuvia tunnelmia. Hyvällä valaistuksella voidaan myös luoda tilallista selkeyttä sekä korostaa paikan identiteettiä. Valaistussuunnittelun painoarvo kaupunkitilojen tekijänä tulee todennäköisesti yhä kasvamaan lisääntyvien mahdollisuuksien myötä, mutta alan kehitystä rajoittaa Suomessa suunnittelun epäselvä työnjako eri ammattiryhmien kesken sekä koulutustarjonnan puute. fi
dc.format.extent 21
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Miten valaistuksella voidaan lisätä kaupunkitilojen viihtyisyyttä? fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword valaistus fi
dc.subject.keyword kaupunkitila fi
dc.subject.keyword viihtyisyys fi
dc.subject.keyword placemaking fi
dc.subject.keyword kaupunkikuva fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205117
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Lindgren, Tommy
dc.programme Arkkitehtuuri fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account