Learning Centre

Performanssi kuvataideopettajan työkalupakissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kallio-Tavin, Mira
dc.contributor.author Hartzell, Elina
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:26:33Z
dc.date.available 2015-11-19T10:26:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18550
dc.description.abstract Opinnäytteessäni tutkin performanssia kuvataideopetuksen pedagogisena välineenä. Metodina tutkimuksessani on a/r/tografia. Tutkimustodellisuudessani teen taidetta, opetan, tutkin ja toimin näiden kolmen välimaastoissa. Tutkimukseni pohjautuu performatiivisten ja pedagogisten tapahtumiin, opetustapahtumiin, erilaisissa kuvataiteen opetusympäristöissä. Tutkimus välineenäni on kirjoittaminen (mm. free writing – metodi kirjoitukset) ja kirjallisen aineiston läpikäyminen. Aineistonani on vuonna 2013 toteutetut kuusi opetustapahtumaa viidessä eri opetusympäristössä, opettajan päiväkirjat, muistiot sekä kuvatallenteet. Tähän opinnäytetyöhöni olen löytänyt tietoa kehon ja mielen yhteisestä prosessista. Tutkin opinnäytteessäni, minkälaisia mahdollisuuksia kuvataidetta opettavalle on olla pedagoginen ja performatiivinen sekä käyttää opettajan ja taiteilijan taitoja Etsin vastauksia siihen, miten performanssi(taide) voi olla osana pedagogisia tilanteita. Kirjoitan auki ajatuksiani taidekasvatuksesta. Kerron performanssitaiteen tekniikoista, joita käytin osana kuvataiteen opetusta. Esittelen kaksi termiäni opetustapahtumat ja performapedagogiikka. Pohdin miten performatiivisten työkalujen käytännöllistäminen haastoi omaa opettajuuttani. Hahmottelen lopuksi myös mitä opetustapahtumat vaativat oppilailta ja opetustilanteilta. Tutkimukseni tavoitteena on aukaista omaa prosessiani opettajaksi, jonka taustana on pitkäaikainen työskentely performanssitaiteen parissa. Koen että pedagogisen ja taiteellisen työn tutkiminen on merkityksellistä kertomusta kasvusta kohti syvempää ymmärrystä taiteen ja opettamisen yhdistämisestä, parempia käytännönratkaisuja ja ammatillisuutta. Tutkimuksellisella tiedolla on mahdollisuus tulla osaksi taideopetuksen kenttää. Kirjoittaessani tein työtä itselleni mutta myös kuvataideopettajille, taidekasvattajille ja opiskelijoille. Tutkimukseni tarjoaa käytännön tukea niille, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan performanssitaiteen osaksi opetustaan ja sisällyttämään sen pedagogiseksi välineekseen. Ajattelen, että kirjoituksellani on myös annettavaa performanssitaidetta pedagogisuuden näkökulmasta tutkiville. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis has been to investigate performance art as a pedagogical tool in art teaching. The method used in this research is a/r/topography. It is founded upon a notional confluence of performative and pedagogical happenings. The terms ’teaching-event’ and ’pedagogical happenings’ has been used to mark its temporal and situational stance with regard to art-teaching. I have made use of writing (free writing method) and other forms of documentation as tools to open up the potential content of the area. Material was gathered from 6 teaching events that took place in 5 different teaching situations over 2013. I made use of teaching diaries, notes from specific events, and visual documents. In this research I have found evidence that the mind/body or intellect versus merely physical duality is not a sustainable distinction in art teaching or in general. Learning most clearly resembles an integrated, simultaneous process of thought and action. I have investigated what kind of possibilities might arise for teaching out of an intermixture of performative and pedagogical methods and sought answers to the question of how performance art might become a productive part of pedagogical situations. I have opened up the terms in art education and attempted to link them to techniques in performance art. Two new terms have developed from this process ´ teaching event ` and ´performapedagogy`. Finally, I have thought about how the use of performance as a tool in teaching might challenge my own teaching practise, as well as what demands the teaching event might place upon students in actual situations. en
dc.format.extent 86+4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Performanssi kuvataideopettajan työkalupakissa fi
dc.title Performance art in the art teachers tool box en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword performanssi fi
dc.subject.keyword performatiivisyys fi
dc.subject.keyword pedagogisuus fi
dc.subject.keyword a/r/topografia fi
dc.subject.keyword performapedagogia fi
dc.subject.keyword performansitaide fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205109
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kallio-Tavin, Mira
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse