Kuvataidekasvatuksen ja markkinointiviestinnän välisestä ystävyydestä - Tapaustutkimus kulttuuritapahtuma Masters of Aalto -lopputyönäyttelystä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Koivisto, Mikko
dc.contributor.author Tiits, Heidy
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:25:50Z
dc.date.available 2015-11-19T10:25:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18545
dc.description.abstract Tämä taiteen kandidaatin tutkielma käsittelee kuvataidekasvatuksen ja markkinointiviestinnän leikkauskohtia ja välitiloja kulttuurikentällä. Alojen välillä on perinteisesti nähty arvopohjainen vastakkainasettelu, minkä kannalta on kiinnostavaa selvittää, mikä saa nämä epätodennäköiset ystävykset yhdistämään voimansa kulttuurialan yleisötyössä. Tutkijan ennakko-oletuksen mukaan alojen tavoitteet eivät lopulta poikkea toisistaan niin paljon kuin yleisesti saatetaan ajatella. Tutkielma pohjautuu kirjoittajan aikaisempaan toimintatutkimuksen keinoin toteutettuun liiketalouden opinnäytetyöhön ”Tapahtuman markkinointiviestintäsuunnitelma Masters of Aalto -lopputyönäyttelylle 2014”. Se hyödyntää kyseisen näyttelyn tarjoamaa esimerkkitapausta tapahtumamarkkinoinnin ja kulttuurialan yleisötyön välimaastoon sijoittuvasta kulttuuritapahtumasta. Aikaisemmin muotoiltu markkinointiviestintäsuunnitelma toimii tämän tutkielman aineistona sen perustuessa nyt tutkittaville ilmiöille. Tutkielma on toteutettu tapaustutkimuksen keinoin niin, että aikaisemman opinnäytetyön perusteella kartutettu empiirinen tieto yhdistyy kuvataidekasvatuksen ja markkinointiviestinnän teorioihin. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan kulttuurikentällä havaittua osallistamisen ilmiötä, joka heijastelee aikamme länsimaisessa yhteiskunnassa vallitsevia megatrendejä. Tutkielmassa kartoitetaan kyseisen ilmiön ilmenemistä sekä kuvataidekasvatuksen että markkinointiviestinnän monissa yhteyksissä, ja tutkitaan näiden kontekstien samankaltaisuuksia. Pohditaan erityisesti, mitä väliä on osallistamisen taustalla vaikuttavilla tavoitteilla. Tutkielman lopussa esitellään kirjoittajan rakentama malli, joka selventää alojen yhteen kietoutuneita strategioita yleisötyön kontekstissa. Todetaan, että molemmilla kentillä tavoitteena on yleisön osallistaminen, johon markkinoinnin käytännöt tarjoavat testatut työkalut. Arvioidaan kuitenkin, että ajattelumallien sekoittuessa saattavat myös hämärtyä kuvataidekasvatuksen alkuperäiset tavoitteet, joiden tulisi ohjata alan toimintaa. Tutkijan mielestä nykyinen rakenne vaatiikin kriittistä tarkastelua ja jatkotutkimusta. fi
dc.format.extent 35 + 5
dc.language.iso fi en
dc.title Kuvataidekasvatuksen ja markkinointiviestinnän välisestä ystävyydestä - Tapaustutkimus kulttuuritapahtuma Masters of Aalto -lopputyönäyttelystä fi
dc.title On the Friendship Between Art Education and Marketing Communications en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword osallistaminen fi
dc.subject.keyword yleisötyö fi
dc.subject.keyword museopedagogiikka fi
dc.subject.keyword kuvataidekasvatus fi
dc.subject.keyword tapahtumamarkkinointi fi
dc.subject.keyword markkinointiviestintä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205104
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Rastas, Marja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account