Kuntoutumisen osaamiskeskus - Forssan Korkeavahan terveysaseman muutossuunnitelma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ruohonen, Jarmo
dc.contributor.author Rusanen, Kati
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:25:06Z
dc.date.available 2015-11-19T10:25:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18538
dc.description.abstract Suomen terveydenhuoltojärjestelmä tulee kohtaamaan lähitulevaisuudessa uusia haasteita ikääntyvän väestön aiheuttaman palvelutarpeen kasvun myötä. Yksi tähän ongelmaan ehdotetuista ratkaisuista on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen systemaattista kuntoutusta kehittämällä. Tässä diplomityössä esitellään suunnitelma, joka tukee kuntoutusta arkkitehtuurin keinoin. Diplomityön aiheena on Forssassa sijaitsevan Korkeavahan terveysaseman muutossuunnitelma. Tämän tyypillisen 1980-luvulla suunnitellun terveyskeskussairaalan vuodeosaston tiloissa toimii nykyisin kuntoutumisen osaamiskeskus. Nämä tilat eivät tue kuntoutumisen kannalta olennaista virikkeellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi rakennuksen ongelmina ovat ahtaus, luonnonvalon puute, laitosmaisuus sekä tiloissa orientoitumisen vaikeudet. Ympäristön analyysi on keskeisessä osassa diplomityötä, koska nykyiset tilat määrittelevät suunnittelutehtävän mahdollisuudet ja haasteet. Säännölliset suunnittelukokoukset Korkeavahan terveysaseman henkilökunnan kanssa kehittivät työstä myös toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisen. Suunnitelmassa sovelletut kuntouttavan ympäristön periaatteet pohjautuvat referenssikohteisiin, kirjallisuustutkimukseen sekä asiantuntijahaastatteluihin. Diplomityön lopputulos on realistinen suunnitelma Korkeavahan terveysaseman tilallisten ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Kuntouttavan ympäristön merkitys näkyy uudessa tilaohjelmassa, jossa kehitetään erityisesti asiakkaiden käytössä olevia tiloja sekä ryhmätiloja. Rakennusrungon halkaisevat uudet näkymäakselit tuovat luonnonvaloa sisätiloihin ja muodostavat tunnistettavan aulan. Toiminnot järjestetään uuden aulan ympärille ja terveysasemaan liittyviä ulkotiloja kehitetään tukemaan nykyisiä toimintaa. Esitetyt muutokset mahdollistetaan pienimuotoisilla laajennuksilla sekä yhdistämällä henkilökunnan päällekkäisiä tiloja. Suunnitelmassa on käsitelty yksityiskohtaisemmin rakennuksen kuntouttavalle toiminnalle keskeisimpiä tiloja, joita ovat uudelleenjärjestelty aula, nykyisin ongelmallinen keskikäytävä, uudet yhteisölliset ryhmätilat sekä omatoimisuutta tukevat potilashuoneet kylpyhuoneineen. Diplomityön kirjallinen osuus esittelee koko suunnittelutehtävän lähtökohtana olevan kuntouttavan hoidon ja ympäristön merkitystä tulevaisuuden vanhustenhuollossa. fi
dc.description.abstract The Finnish health care system is facing new challenges in the near future as the need of services will increase because of the ageing population. One of the proposed solutions to this problem is to improve the well-being of the elderly by systematic geriatric rehabilitation. This thesis presents a design that supports the needs of geriatric rehabilitation by the means of architecture. The subject of the thesis is the renovation plan for Korkeavaha Health Centre located in Forssa. Today, the hospital ward of this typical 80’s health care building operates as a Geriatric Rehabilitation Centre. These spaces aren’t able to provide the stimulating or social environment that is essential for rehabilitation. The building also has problems with lack of space and natural light, a sterile institutional environment and difficulties in orientation. The analysis of the environment is an important part of the thesis, since the renovation plan is defined by the challenges and opportunities of the existing spaces. Regular meetings were held with the Rehabilitation Centre team in order to develop a functionally and economically feasible plan. The design principles for the rehabilitating environment are based on references, a literature review and interviews with experts. The final design is a realistic proposal to solve the existing spatial problems in Korkeavaha Health Centre. The emphasis on the rehabilitating environment is now shown in the new schedule as an improvement of the patient and social spaces. Natural light is brought in by new view axes that also create a recognisable entrance lobby. The functions of the building are reorganised around the lobby and the exterior spaces are developed to support the new activities. The proposed changes are enabled by small-scale extensions and by combining the overlapping staff functions. The plan details the most important spaces for rehabilitation including the reorganised lobby, currently problematic central corridor, the new communal areas, as well as the patient rooms and bathrooms supporting independent initiative. The written part of the thesis explains the importance of geriatric rehabilitation and a rehabilitating environment in the future of elderly care, which is the basis behind the whole planning process. en
dc.format.extent 109 + 13
dc.language.iso fi en
dc.title Kuntoutumisen osaamiskeskus - Forssan Korkeavahan terveysaseman muutossuunnitelma fi
dc.title Geriatric rehabilitation centre - Renovation of Korkeavaha health centre in Forssa en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword muutossuunnitelma fi
dc.subject.keyword terveyskeskus fi
dc.subject.keyword kuntoutus fi
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205097
dc.programme.major Asuntosuunnittelu fi
dc.programme.mcode A-52 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account