Eurooppalaisen puukerrostalon nykytila ja tulevaisuus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Heikkinen, Pekka
dc.contributor.author Narko, Heikki
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:24:02Z
dc.date.available 2015-11-19T10:24:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18531
dc.description.abstract Puu on yksi vanhimmista rakennusmateriaaleista ja puurakentaminen on ollut tärkeässä asemassa kaikkialla Euroopassa tuhansien vuosien ajan. Vasta myöhäisellä keskiajalla korkeaa puurakentamista alettiin järjestelmällisesti rajoittamaan. Tarve rajoituksille syntyi ennen kaikkea muinaisissa puukaupungeissa esiintyneistä paloturvallisuusriskeistä. Nykyaikaisissa puukerrostaloissa kyseisiltä riskeiltä pystytään välttymään esimerkiksi kehittyneiden palonsuojausmenetelmien, toimivien poistumisteiden ja tehokkaiden palokuntien avulla. Todisteena paloturvallisuuden kehityksestä voi löytää lukuisista, satoja vuosia tulipaloilta säilyneistä puukaupunkiympäristöistä. Viime vuosina eurooppalaisten puukerrostalojen rakentaminen on lisääntynyt huomattavasti ja tämä kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Puu on ympäristöystävällinen kerrostalojen runkomateriaali. Kun puurakenteen käyttö loppuu, sen purkamisessa syntyvä palava jäte voidaan helposti uusiokäyttää voimalaitoksissa. Tästä syystä puurakentaminen tulisi asettaa etusijalle, jos eurooppalaiset metsävarat eivät tulevaisuudessa riitä sekä energiantuotannon että rakentamisen tarpeisiin. Kehittyvä metsäteollisuus auttaa luomaan työmahdollisuuksia syrjäseuduille. Puukerrostalorakentamista edistämällä voidaan siten vaikuttaa myös maaseutujen autioitumiseen sekä työllisyyden ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseen. Jos puukerrostaloista saadaan varteenotettava vaihtoehto muiden toteutustapojen rinnalle, myös arkkitehtisuunnittelussa käytettävät mahdollisuudet lisääntyvät. Useimmissa Euroopan valtioista uusien puukerrostalojen toteuttaminen on yhä vähäistä. Etenkin Itä-Euroopassa puukerrostalojen yleistymistä hidastavat vielä paikalliset rakennusmääräykset, jotka rajoittavat niiden korkeuden kahteen tai neljään kerrokseen. Lainsäädännön lisäksi puukerrostalorakentamisen kohtaamiin haasteisiin kuuluvat metsien tuottavuuden riittämättömyys ja rakennusteollisuuden hitaat muutokset. Puurakenteiden kosteudenhallinnan, paloturvallisuuden ja ääneneristyksen asettamia haasteita on pystytty suurilta osin jo ratkaisemaan. Puukerrostalojen yleistyessä olisi syytä välttää rakenteellisten riskien tekemistä, ettei puu menetä mainettaan luotettavana kerrostalojen runkomateriaalina. Myös ääneneristykseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä kivi-, tiili- ja betonirakentamisen aikakaudella luodut vaatimukset eivät sellaisinaan pysty takaamaan hyvää käyttömukavuutta myös puurakennuksissa. fi
dc.description.abstract Wood is one of the oldest of all construction materials and its use has been important in all of Europe for thousands of years. Only during the late medieval period systematic restriction of tall wood construction began to take place. The need for these restrictions came mostly from the fire risks that were present in ancient wooden towns. In modern multi-storey wood buildings these risks can be avoided through advanced fire protection measures, functioning emergency exits and efficient fire services. The development of fire protection is evident in the numerous wooden towns and districts that have been preserved from fires for hundreds of years. In recent years the construction of European multi-storey wood buildings has increased notably and this growth will most likely continue in the future. Wood is an environmentally friendly frame material for multi-storey buildings. When the lifespan of a wood structure is reached, the flammable waste recovered from the demolition can be easily reused to produce energy. Thus wood construction should be prioritized if the growth of European forest can’t meet the future demand of both energy production and construction. A developing forest industry helps create work opportunities in rural areas. By increasing wood use in multi-storey construction the depopulation of the countryside can be slowed down while increasing employment and overall well-being. If multi-storey wood buildings become equal among other construction methods, it would also bring new opportunities for architectural design. Construction of new multi-storey wood buildings is still sparse in most European countries. Especially in Eastern Europe the growth of multi-storey wood construction is slowed down by local regulations that limit their height to two to four storeys. In addition to the regulations multi-storey wood construction faces other challenges, such as the insufficient growth of future forests and the slow change of the construction industry. Challenges set by moisture control, fire safety and sound insulation have mostly been solved in modern wood structures. As the amount of multi-storey wood buildings increases, avoiding the use of risky solutions is important to preserve the reliable reputation of using wood in multi-storey construction. Specific care should also be taken in sound insulation, as the current regulations that were created mainly for stone, brick and concrete construction can’t always guarantee good results when applied to wood buildings. en
dc.format.extent 151 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Eurooppalaisen puukerrostalon nykytila ja tulevaisuus fi
dc.title The present state and future of the European multi-storey wood building en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword Eurooppa fi
dc.subject.keyword puu fi
dc.subject.keyword puukerrostalo fi
dc.subject.keyword puurakentaminen fi
dc.subject.keyword metsäteollisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205090
dc.programme.major Puurakentaminen fi
dc.programme.mcode A-112 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Heikkinen, Pekka
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account