Ammatillisen yhteisön tunnuspiirteet markkinoinnin näkökulmasta: Kuinka ammatillista yhteisöä tulisi markkinoida?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ora, Tommi
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:22Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18466
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET: Tämän tutkielman tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä ammatillisten yhteisöjen markkinoinnista. Ammatillisia yhteisöjä oli syytä tarkastella akateemisesta näkökulmasta, sillä yleisestikään ammatillisia yhteisöjä ei ollut tutkittu kovin laajasti. Etenkin ammatillisiin yhteisöihin perehtyminen kaupallisesta näkökulmasta oli jäänyt vähälle huomiolle aiemmin. LÄHDEAINEISTO: Tutkielmassa hyödynnettiin aiempaa tutkimustietoa yhteisöistä. Ammatillisista yhteisöistä ei löytynyt kattavasti tutkimustietoa entuudestaan, mutta varsinkin brändiyhteisöissä esiintyi teorian perusteella samankaltaisuuksia ammatillisiin yhteisöihin nähden. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena, jossa haastateltiin 21 henkilöä ryhmäkeskustelumenetelmällä. TULOKSET: Tulokset osoittivat, että ammatillisen yhteisön markkinoinnissa on tärkeintä korostaa yhteisön tuottamaa lisäarvoa yksilölle. Tämä lisäarvo jakautuu etenkin sosiaaliseen lisäarvoon, sisällön tuomaan lisäarvoon, sekä statuksen ja vaikuttavuuden kasvun lisäarvoon. Markkinointi toimii ainoastaan apuvälineenä lisäarvoa tuottavien hyötyjen esilletuomiseen. Näin ollen, onnistunutkaan markkinointi ei yksinään riitä yhteisöön kuulumisen perustaksi mikäli yksilön kokema lisäarvo jää silti vähäiseksi. AVAINSANAT Ammatillinen yhteisö, brändiyhteisö, jaettu tietoisuus, yhteisöllisyys fi
dc.format.extent 100
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ammatillisen yhteisön tunnuspiirteet markkinoinnin näkökulmasta: Kuinka ammatillista yhteisöä tulisi markkinoida? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.subject.keyword Aalto University
dc.subject.keyword Aalto-yliopisto
dc.subject.keyword associations
dc.subject.keyword yhdistykset
dc.subject.keyword brand
dc.subject.keyword brändi
dc.subject.keyword communities
dc.subject.keyword yhteisöt
dc.subject.keyword consumer behaviour
dc.subject.keyword kuluttajan käyttäytyminen
dc.subject.keyword ekonomi
dc.subject.keyword markkinointi
dc.subject.keyword marketing
dc.subject.keyword markkinointimix
dc.subject.keyword marketing mix
dc.subject.keyword suosittelu
dc.subject.keyword word of mouth
dc.subject.keyword tarinankerronta
dc.subject.keyword storytelling
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511055037
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon yhteisöt
dc.subject.helecon communities
dc.subject.helecon instituutiot
dc.subject.helecon institutions
dc.subject.helecon brandit
dc.subject.helecon brands
dc.ethesisid 14140
dc.date.dateaccepted 2015-09-15
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account