"Stockan kello näyttää kovia aikoja": Stockmannin yrityskuva Helsingin Sanomien, Kauppalehden ja Talouselämän silmin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Tares, Maria
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:18Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18424
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITE: Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella, millainen yrityskuva Stockmannista esitetään Helsingin Sanomien, Kauppalehden ja Talouselämän lehtikirjoituksissa. Olen pyrkinyt tutkimaan, millaisia asioita Stockmannista kyseisissä lehdissä uutisoidaan ja millaista yrityskuvaa nämä uutisoinnit Stockmannista rakentavat. Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu kirjallisuuteen yrityskuvasta ja tavaratalon yrityskuvasta sekä yritysperinnöstä, jolla on suuri vaikutus yrityskuvan muodostumiseen. Teorialuvussa olen pyrkinyt aiemman kirjallisuuden perusteella määrittelemään yrityskuvan ja tavaratalon yrityskuvan muodostumista ja sen pohjalta lähtenyt tutkimaan Stockmannista kertovia lehtikirjoituksia sekä niistä löytyviä Stockmannin yrityskuvan elementtejä. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ: Tutkimusaineisto koostuu 49 Stockmannista kertovasta lehtikirjoituksesta. Ne on poimittu Helsingin Sanomien ja Kauppalehden uutisarkistoista vuosilta 2014-2015 sekä Talouselämän uutisarkistosta vuosilta 2012-2015. Lehtikirjoitukset on valittu sillä kriteerillä, että niiden pääaiheena on nimenomaan Stockmann. Aineiston analysointimenetelmänä olen käyttänyt teemoittelua ja pyrkinyt tarkastelemaan, millaisia teemoja Stockmannista kertovat lehtikirjoitukset toistavat ja millaisia tavaratalon yrityskuvan elementtejä lehtikirjoituksissa esiintyy. TUTKIMUKSEN TULOKSET: Tutkimuksen keskeisin tulos on se, että Stockmannin yrityskuva esitetään lehtikirjoituksissa viiden pääteeman kautta. Ensimmäinen esille nouseva teema on taloudellinen ahdinko ja uusien strategisten linjausten tarve. Lisäksi lehtikirjoituksissa korostetaan paljon Stockmannin liiketoimintamallin uudistamista. Tärkeitä Stockmannin yrityskuvaa etenkin asiakkaan mielessä muokkaavia tekijöitä ovat lehtikirjoitusten mukaan palvelu ja osaava henkilöstö. Lisäksi lehtikirjoituksissa korostuu se, että Stockmann haluaa tarjota asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisemman ostokokemuksen ja elämyksiä. Stockmannin yrityskuvaan vaikuttavat voimakkaasti myös sen laaja yritysperintö ja kuuluminen osaksi kaupunkikulttuuria. fi
dc.format.extent 69
dc.language.iso fi en
dc.title "Stockan kello näyttää kovia aikoja": Stockmannin yrityskuva Helsingin Sanomien, Kauppalehden ja Talouselämän silmin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword tavaratalot
dc.subject.keyword department stores
dc.subject.keyword yrityskuva
dc.subject.keyword company image
dc.subject.keyword yritysperintö
dc.subject.keyword corporate heritage
dc.subject.keyword sanomalehdet
dc.subject.keyword newspapers
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511054995
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon tavaratalot
dc.subject.helecon department stores
dc.subject.helecon yrityskuva
dc.subject.helecon company image
dc.subject.helecon imago
dc.subject.helecon image
dc.subject.helecon maine
dc.subject.helecon reputation
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon uutiset
dc.subject.helecon news reporting
dc.ethesisid 14098
dc.date.dateaccepted 2015-06-10
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account