Kriisiytyneen pk-yrityksen arvonmääritysprosessi yrityskaupan yhteydessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Koskinen, Juho
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:14Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18389
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, miten kriisiytyneille pk-yrityksille voidaan määrittää arvo yrityskaupan yhteydessä ja mitä erityispiirteitä tähän arvonmääritysprosessiin liittyy. Tutkielman motivaationa on kriisiytyneiden pk-yritysten kasvanut lukumäärä sekä yrityskauppamarkkinoiden aktiviteetin lisääntyminen vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen. Kriisiyritysten arvonmääritystä on Suomessa ja ulkomailla tutkittu vähän, joten aiheen akateemiselle käsittelylle on olemassa selkeä tutkimusaukko. Tutkielma toteutetaan teoreettisen tarkastelun osalta kirjallisuuskatsauksena, jossa tärkeimpiä kotimaisia ja ulkomaisia laskentatoimen ja rahoitusalan julkaisija hyödynnetään laajasti. Suuri käytännön kontribuutio tutkittavaan aiheeseen on myös tutkielman lopuksi tehdyllä case-tutkimuksella, jossa arvonmäärityksen kohteena on yrityskauppaprosessissa mukana oleva kriisiytynyt pk-yritys. Tutkielmassa käydään läpi koko kriisiytyneen pk-yrityksen arvonmääritysprosessi. Prosessiin kuuluvat strategian ja tilinpäätöksen analysointi, yhtiön mallintaminen ja ennusteiden laatiminen sekä pääoman kustannuksen ja yhtiön arvon määrittäminen. Tutkielman päälöydöksenä on, että kriisiyrityksiin liittyvät erityispiirteet on huomioitava arvonmääritysprosessin jokaisessa vaiheessa. Ensinnäkin arvonmääritys vaatii perustavanlaatuisen strategisen analyysin yhtiön ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä, jotka luovat yleiset edellytykset liiketoiminnan menestyksekkäälle jatkamiselle kriisin jälkeen. Tilinpäätösanalyysi puolestaan paljastaa lähinnä yhtiön kriisin synnyn ajankohdan, mutta analyysin historiapainotteisuuden ja heikon ennustamiskyvyn vuoksi sen merkitys arvonmäärityksessä on pieni. Toiseksi, mikäli liiketoiminnan jatkamisen edellytykset ovat olemassa, on yhtiössä tehtävä tervehdyttämistoimenpiteitä, joiden odotetut positiiviset vaikutukset tuleviin tilinpäätöksiin on sisällytettävä mallinnuksen jälkeen tehtäviin ennusteisiin. Ennusteet pohjautuvat täten yhtiön nykytilaan ottaen huomioon liiketoimintaan tehdyt panostukset menneisyydessä, tervehdyttämistoimenpiteisiin ja arvioihin yrityksen kehityksestä tulevaisuudessa. Kolmanneksi, käyvän arvon määrittämiseksi on yhtiön arvo laskettava näihin ennusteisiin perustuen. Tällöin arvonmääritys painottaa kriisiyrityksen tulevaa ennustettua taloudellista suorituskykyä eikä kriisivuosien heikommalle menestykselle anneta painoarvoa. Kun arvonmääritysprosessissa huomioidaan edellä läpikäydyt tekijät, on kriisiytyneelle pk-yritykselle löydettävissä käypä arvo yrityskaupan yhteydessä. fi
dc.format.extent 91
dc.language.iso fi en
dc.title Kriisiytyneen pk-yrityksen arvonmääritysprosessi yrityskaupan yhteydessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword yrityskauppa
dc.subject.keyword kriisiyritys
dc.subject.keyword arvonmääritys
dc.subject.keyword pk-yritys
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511054960
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon pk-yritykset
dc.subject.helecon smes
dc.subject.helecon kriisi
dc.subject.helecon crisis
dc.subject.helecon yrityksen arvo
dc.subject.helecon company valuation
dc.subject.helecon yrityskaupat
dc.subject.helecon corporate acquisitions
dc.ethesisid 14063
dc.date.dateaccepted 2014-06-17
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account