Salibandyyn liittyvät merkitykselliset resurssit identiteetin ja minäkuvan rakentumisessa.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kultamaa, Antti
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:04Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18303
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET: Tässä tutkielmassa tutkitaan sitä, mitkä salibandyn resurssit eli osa-alueet ovat merkityksellisiä pelaajien identiteetin rakentumisessa. Kehollisuuteen, kokemuksiin ja identiteettiin liittyvää kirjallisuutta hyödyntäen pyritään luomaan ymmärrystä identiteetin rakentumisen prosessista ja peilata saatuja tuloksia kirjallisuuteen. LÄHDEAINEISTO: Tutkimus suoritetaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastateltavien joukko koostuu yhdeksästä kokeneesta salibandynpelaajasta. Haastattelut analysoidaan diskurssianalyyttisesti ja löydettyjä teemoja sekä yksittäisiä havaintoja peilataan olemassa olevaan kirjallisuuteen. TULOKSET: Ilmeni, että salibandy vaikutti pelaajien identiteettiin suoranaisesti paremmuuden tunteen ja tietynlaisen minuuskäsityksen muodostumisessa sekä toimi myös monille enemmän tai vähemmän tärkeänä osana elämää. Lisäksi kokemukset rakentavat osaltaan minuutta. Kokemuksissa korostuivat äärikokemukset, hyvyyden tai huonouden kokemukset, flow-kokemukset ja haasteiden merkitys pelaajille. Myös joukkue oli tärkeä osa identiteetin rakentumista osana pelaajan elämää ja yhteenkuulumisen kokemuksen takia. fi
dc.format.extent 93
dc.language.iso fi en
dc.title Salibandyyn liittyvät merkitykselliset resurssit identiteetin ja minäkuvan rakentumisessa. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.subject.keyword salibandy
dc.subject.keyword identiteetti
dc.subject.keyword minuus
dc.subject.keyword kokemukset
dc.subject.keyword kehollisuus
dc.subject.keyword urheilu
dc.subject.keyword joukkue
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511054874
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon urheilu
dc.subject.helecon sports
dc.subject.helecon liikunta
dc.subject.helecon physical exercise
dc.subject.helecon psykologia
dc.subject.helecon psychology
dc.subject.helecon tiimit
dc.subject.helecon teams
dc.subject.helecon identiteetti
dc.subject.helecon identity
dc.ethesisid 13977
dc.date.dateaccepted 2015-06-12
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account