Corporate governance välillisessä valtionhallinnossa. Case Kela, RAY ja SPR

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Sundström, Jarmo
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:09Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/182
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia välillisen valtionhallinnon organisaatioiden corporate governance –käytäntöjä, lähteitä ja tilaa sekä analysoida miten näissä organisaatioissa on raportoitu corporate governanceen liittyvistä asioista suosituksien mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteena on myös arvioida näkyykö organisaatioiden toimintaa ohjaava lainsäädäntö välillisen valtionhallinnon corporate governance –käytännöissä. Tutkimuskohteiksi valittiin kolme välillisen valtionhallinnon organisaatiota: Kansaneläkelaitos, Raha-automaattiyhdistys ja Suomen Punainen Risti. Lähdeaineisto ja aineiston käsittely Tutkimuksen lähdeaineistona on käytetty organisaatioista julkisesti saatavilla olevaa tietoa, kuten internetlähteitä, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja organisaatioiden toiminnasta säädettyjä lakeja ja asetuksia. Caseorganisaatioiden corporate governancen –raportointia analysoitiin vertaamalla sitä listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) 2003 annettuun suositukseen. Tulokset Tutkimustulosten mukaan myös välillisen valtionhallinnon organisaatioissa raportoidaan corporate governanceen liittyvistä asioista listayhtiöiden suosituksien mukaisesti. Raportoinnin laajuudessa ja laadussa organisaatioiden välillä on eroja, joita voitaneen selittää corporate governance -raportoinnin vapaaehtoisuudella tutkimuskohteen organisaatioissa. Organisaatioiden toimintaa ohjaava pakottava lainsäädäntö vaikuttaa organisaatioiden hallintorakenteisiin ja corporate governance käytäntöihin. Tutkimustuloksen perusteella myös välillisen valtionhallinnon organisaatioihin voidaan soveltaa listayhtiöille laadittuja corporate governance –suosituksia. fi
dc.format.extent 91
dc.language.iso fi en
dc.title Corporate governance välillisessä valtionhallinnossa. Case Kela, RAY ja SPR fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword corporate governance
dc.subject.keyword omistajaohjaus
dc.subject.keyword välillinen valtionhallinto
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151094
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon valtionhallinto
dc.subject.helecon civil service
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.ethesisid 12050
dc.date.dateaccepted 2009-04-01
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account