Asiakasarvon luominen henkilökohtaisella myyntityöllä - case K-kauppias

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Anhava, Maunu
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:03Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18295
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on lisätä asiakasarvon ymmärrystä tutkimalla sitä, miten asiakaskohtaamisissa luodaan lisäarvoa henkilökohtaisella myyntityöllä. Tämä tapahtuu tutkimalla asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä kokemuksia tarkastelemalla K-kauppiaiden käsityksiä päivittäisestä asiakastyöstä. Haastateltavien antamien merkitysten kautta pyritään nostamaan esille tekijöitä, jotka kauppiaat näkevät tärkeiksi asiakasarvon synnyttämisen kannalta. Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen sisällönanalyysi. Tutkielman toteutus: Tutkimuksen teoreettinen osa käsittelee ensisijaisesti asiakasarvon käsitettä. Asiakasarvon luominen yhdessä eli co-creation huomioidaan tutkielmassa tärkeänä ilmiönä, mutta sen teoreettinen tarkastelu jää vähemmälle huomiolle. Tutkielman teoreettinen viitekehys esitellään teoriaosuuden päätteeksi. Empiirinen osuus on lähestymistavaltaan kvalitatiivinen ja empiirinen aineisto on toteutettu tekemällä viisi luonteeltaan semi-strukturoitua teemahaastattelua, joiden tarkoituksena on synnyttää kerronnallinen aineisto. Kaikki haastateltavat on rajattu K-ryhmään ja he ovat kaikki K-kauppiaita, joista kaksi työskenteli tutkimuksen aikana K-supermarket-ketjussa ja kolme K-market-ketjussa. Tutkimustulokset: Empiirisen osion perusteella nettoasiakasarvoa synnyttävät etenkin henkilökohtainen palvelu, kaupan mielikuva ja imago sekä kauppiaan vaikuttaminen lähiyhteisössä. fi
dc.format.extent 70
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Asiakasarvon luominen henkilökohtaisella myyntityöllä - case K-kauppias fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.subject.keyword asiakasarvo
dc.subject.keyword asiakaspalvelu
dc.subject.keyword henkilökohtainen myyntityö
dc.subject.keyword Kesko
dc.subject.keyword K-kauppias
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511054866
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon myynti
dc.subject.helecon sales
dc.subject.helecon kauppiaat
dc.subject.helecon merchants
dc.subject.helecon asiakkaat
dc.subject.helecon customers
dc.subject.helecon asiakaspalvelu
dc.subject.helecon customer service
dc.subject.helecon vähittäiskauppa
dc.subject.helecon retail trade
dc.subject.helecon asiakashallinta
dc.subject.helecon customer relationship management
dc.subject.helecon asiakasarvo
dc.subject.helecon customer value
dc.ethesisid 13969
dc.date.dateaccepted 2015-06-08
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account