Fast simulation method for transient flooding of a ship

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Matusiak, Jerzy, Prof., Aalto University, Department of Applied Mechanics, Finland
dc.contributor.author Manderbacka, Teemu
dc.date.accessioned 2015-10-22T09:01:38Z
dc.date.available 2015-10-22T09:01:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6408-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6407-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18199
dc.description.abstract This thesis studies the response of the ship and the floodwater motions in the transient stage of flooding. At the transient stage, i.e. immediately after the accident, when the water rushes into the ship, the ship may experience high roll angles or even capsize. The motions of the ship and the floodwater are coupled. A fast method for predicting the transient response of the motion of the ship in an abrupt flooding case was developed within this thesis.  In the abrupt inflooding the initial flow through the opening on the side of the ship resembles dam-breaking type jet. The ship motion response, mainly roll, together with the inflooding jet excites the sloshing of the floodwater. Furthermore, the obstructions and openings inside the ship complicate the modeling of the flooding process. Previous studies on sloshing concentrate mainly on sloshing with a fixed amount of water around the equilibrium, i.e an even keel, position. In the flooding accident, the amount of water varies, water ingress can be violent and the motions can take place around a heel angle far from the even keel, zero angle. The simulation method for the flooding process needs to be capable of taking into account the variation in the amount of the floodwater, ingress jet and motions around an arbitrary angle.  This thesis shows that the transient stage of the flooding can be modeled with a computationally efficient and simple method (lumped mass method with a moving free surface), provided the inflow momentum flux is taken into account. This is particularly important when a wide compartment free of obstructions is flooded. The traditional approach of a quasi-static or lumped mass method with a moving free surface without the inflow momentum flux can estimate the motion response of the ship to an abrupt flooding only for divided compartments where the openings in the dividing obstructions are small. When the opening size is increased, i.e. the obstructions are reduced, the results of the presented method and the traditional methods start to deviate from each other. The simulation method presented in this thesis can be applied to explore the impact of damage size, compartment layouts and the initial stability on the ship survivability. en
dc.description.abstract Tässä väitöskirjassa tutkitaan laivan liikevastetta ja vuotaneen veden liikkeitä vuodon transienttivaiheessa. Vuodon transienttivaiheessa, eli alkuvaiheessa veden syöksyessä osastoon, laivan keinuntaliikkeen vaste voi olla suuri tai laiva saattaa jopa kaatua. Laivan liike ja vuotaneen veden liikkeet eli loiskunta ovat kytkeytyneitä toisiinsa. Väitöskirjassa kehitettiin nopea laskentamenetelmä vuodon ja laivan liikevasteen simuloinnille äkillisessä vuototapauksessa.  Äkillisessä vuototapauksessa veden sisäänvirtaus muistuttaa padonmurtumistapauksessa syntyvää suihkua. Laivan liikevaste, pääasiassa keinunta, yhdessä sisääntulevan virtauksen kanssa synnyttävät vuotaneen veden loiskuntaa. Tämän lisäksi osastossa olevat esteet ja aukot hankaloittavat merkittävästi vuodon mallintamista. Aikaisemmin loiskunnasta tehdyt tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä loiskuntaan vakiovedenmäärällä osaston liikkuesssa pystyasennon ympärillä. Vuototapauksessa veden määrä osastossa muuttuu, veden sisääntulo saattaa olla erittäin nopeaa ja laivan keinuntaliikkeet voivat tapahtua suurenkin kallistuskulman ympärillä. Vuototapauksen laskennallisen menetelmän on pystyttävä mallintamaan muuttuva veden määrä, sisääntuleva virtaus ja keinuntaliikkeet kallistuskulman ympärillä.  Tässä väitöskirjassa näytetään, että vuodon transienttivaihe voidaan mallintaa laskennallisesti tehokkaalla yksinkertaisella menetelmällä (keskitetyn massan menetelmä vapaalla tasonestepinnalla) kunhan sisääntuleva virtauksen tuoma liikemäärä otetaan huomioon. Tämä on erityisen tärkeää leveän ja avoimen osaston vuototapauksessa. Perinteiset kvasi-staattiset menetelmät tai keskitetyn massan menetelmät, joissa tasomainen vapaa nestepinta voi liikkua, mutta sisääntulevaa liikemäärää ei ole huomioitu, pystyvät ainoastaan mallintamaan vuototapauksen, jossa osastossa on huomattavia virtausta hidastavia esteitä tai osasto on jaettu useampiin ei-vesitiiviisiin tiloihin. Kun nämä esteet poistetaan tai osaston sisäiset aukot ovat suuria, tulokset perinteisten ja tässä tutkimuksessa esitellyn menetelmien välillä eroavat toisistaan. Tässä työssä esitellyllä simulointimenetelmällä voidaan tutkia vaurioaukon koon, osaston sisäisen jaon ja laivan alkuvakavuuden vaikutusta laivan selviytymiseen vauriotapauksesta. fi
dc.format.extent 62 + app. 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 148/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: T. Manderbacka, J. Kulovesi, M.A.C. Celis, J.E. Matusiak, M.A.S. Neves. Model tests on the impact of the opening location on the water motions in a flooded tank with two compartments. Ocean Engineering, Volume 84, Pages 67-80, July 2014. DOI 10.1016/j.oceaneng.2014.04.004
dc.relation.haspart [Publication 2]: T. Manderbacka, V. Jacob, T. Carriot, T. Mikkola, J.E. Matusiak. Forces on a sloshing and flow through an opening, application of the pendulum model and CFD. In ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE2014, San Francisco, California, USA, June 2014. DOI 10.1115/OMAE2014-23355
dc.relation.haspart [Publication 3]: T. Manderbacka, P. Ruponen, J. Kulovesi, J.E. Matusiak. Model experiments of the transient response to flooding of the box shaped barge. Journal of Fluids and Structures, Volume 57, Pages 127-143, August 2015. DOI 10.1016/j.jfluidstructs.2015.06.002
dc.relation.haspart [Publication 4]: T. Manderbacka, T. Mikkola, P. Ruponen, J.E. Matusiak. Transient response of a ship to an abrupt flooding accounting for the momentum flux. Journal of Fluids and Structures, Volume 57, Pages 108-126, August 2015. DOI 10.1016/j.jfluidstructs.2015.06.001
dc.relation.haspart [Publication 5]: T. Manderbacka, P. Ruponen. The impact of the inflow momentum on the transient roll response of a damaged ship. In 12th International Conference on the Stability of Ships and Ocean Vehicles, STAB2015, Volume 1, pages 227-237, Glasgow, UK, June 2015.
dc.subject.other Marine engineering en
dc.title Fast simulation method for transient flooding of a ship en
dc.title Nopea simulointimenetelmä laivan vuodon transienttivaiheelle fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Sovelletun mekaniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Applied Mechanics en
dc.subject.keyword damaged ship stability en
dc.subject.keyword transient flooding en
dc.subject.keyword sloshing en
dc.subject.keyword floodwater motion en
dc.subject.keyword flooding simulation en
dc.subject.keyword laivan vuotovakavuus fi
dc.subject.keyword transientti vuoto fi
dc.subject.keyword loiskunta fi
dc.subject.keyword vuotoveden liike fi
dc.subject.keyword vuodon simulointi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6408-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Matusiak, Jerzy, Prof., Aalto University, Department of Applied Mechanics, Finland
dc.contributor.supervisor Kujala, Pentti, Prof., Aalto University, Department of Applied Mechanics, Finland
dc.opn Papanikolaou, Apostolos, Prof., National Technical University of Athens, Greece
dc.opn Krüger, Stefan, Prof., Hamburg University of Technology, Germany
dc.date.dateaccepted 2015-09-14
dc.contributor.lab Marine Technology en
dc.contributor.lab Meritekniikka fi
dc.rev Papanikolaou, Apostolos, Prof., National Technical University of Athens, Greece
dc.rev de Kat, Jan Otto, Dr., American Bureau of Shipping, Denmark
dc.date.defence 2015-11-27


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account