Between fulfilment and vitiation – Discerning incapacitation in urban regeneration

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kyttä, Marketta, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
dc.contributor.author Schmidt-Thomé, Kaisa
dc.date.accessioned 2015-10-21T09:01:43Z
dc.date.available 2015-10-21T09:01:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6469-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6468-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18196
dc.description.abstract This dissertation highlights and discusses incapacitation in urban regeneration. The synopsis reviews the urban regeneration literature on the central motivations and tactics of urban regeneration and takes two common combinations – competitive city through megaprojects and liveable city through bottom-up interventions – under further scrutiny. This serves as a bridge to the research contribution, which proposes a selection of antidotes to incapacitation, based on the four journal articles. The incapacitating mechanisms include the problem of forgotten problems, the self serving role of flagship projects as well as the low standing of knowledge and local expertise. To release regeneration practices from incapacitation, a series of methodological, theoretical and practical tools are then presented. These antidotes include overcoming the effects of incapacitating power through learning; revealing the one-sidedness of regeneration recipes; and, connecting with place-based knowledge interfaces. The case studies are from Germany (Duisburg and Stuttgart), Finland (the intermunicipal development zone of Kuninkaankolmio within the Helsinki Metropolitan Region) and the US (Pacific Beach, San Diego). The synopsis ends up pondering the possibility of a 'praxis with integrity' in urban regeneration. Could it be that praxis without unbearable contradictions is possible – in such a way that urban regeneration that is at once tactically skilful, politically conscious and morally motivated can be carried out? In the light of this study such a praxis would have to strive for a thorough understanding of the targeted places in order not to lose touch of the very problems that urban regeneration is trying to solve. It would also be able to resist the self serving solutions which are constantly being introduced, despite their well-known risks and limitations. en
dc.description.abstract Väitöskirja tarkastelee toimintakykyä rajoittavia mekanismeja kaupunkien kehittämisessä ja uudistamisessa (urban regeneration). Yhteenveto-osassa edetään tutkimuskirjallisuuteen perustuvista havainnoista kohti artikkeleiden antia. Silloin siirrytään samalla rajoitteiden erittelystä kohti keinoja, joilla rajoitteista voitaisiin vapautua tai vähintään tulla niistä tietoisiksi. Keinovalikoimaan kuuluu käsitteitä, lähestymistapoja ja menetelmällisiä ratkaisuja. Duisburgin tapauksessa TV-elokuvien ja kaupunkien brändäämisen rinnakkaistarkastelulla osoitettiin kehittämispyrkimysten yksipuolisuus. Kun rakennemuutoksen edistämisen nimissä toteutettiin megaluokan rakennushankkeita, joita sitten (hyväksi)käytettiin todistusaineistona rakennemuutoksesta, kyse on ollut ennemmin kehäpäätelmästä kuin näkemyksellisestä kaupunkiuudistuksesta. Stuttgartin tapauksessa lähestyttiin Stuttgart 21 -rautatieasemahankkeesta syntynyttä suunnittelukonfliktia hanketta vastustaneiden toimijoiden kautta. Opposition pyrkimysten onnistumista selitetään systeemin toimintakykyä rajoittavan vallankäytön ja siitä vapauttavien oppimisprosessien vuorotteluna. Sekä Duisburgin että Stuttgartin tapaukset vahvistavat käsitystä megaprojektien ongelmallisuudesta kaupunkikehittämisen välineinä. Niihin ryhtymisen itsetarkoituksellinen rooli vaikuttaa epäilyttävältä. Miksi samaa mallia toistetaan siinä havaituista puutteista huolimatta ja paikallisista olosuhteista välittämättä? Kuninkaankolmion ja San Diego Pacific Beachin tapaukset tuovat näkyviin paikkalähtöisen lähestymistavan etuja. PPGIS-työkaluin (eli edistämällä kansalaisten osallistumista paikkatietojärjestelmiin tukeutuvilla menetelmillä) voidaan lisätä kaupunkikehittäjien ymmärrystä siitä, mitkä itse asiassa ovat todellisia ongelmia kullakin kohdealueella ja miten ongelmia voitaisiin yhteistoiminnallisesti lievittää. PPGIS-lähestymistavan vahvuus on kiinnittää ratkaisuyritykset kontekstiinsa eikä suuriin lupauksiin. Toiminnan perustelut löytyvät paikkalähtöisesti: kaupunkien kehittäminen etenee puuttumalla ongelmiin eikä vetoamalla niihin pelkästään uusien rakennushankkeiden generoimiseksi. fi
dc.format.extent 164
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 176/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: Schmidt-Thomé, K. & V. Niemenmaa (2014). Duisburg as ‘Standort’ and ‘Tatort’: Urban Renewal and Structural Change Meet Inspector Schimanski. Space & Culture 17:3, 196-210. DOI: 10.1177/1206331213499472
dc.relation.haspart [Publication 2]: Schmidt-Thomé, K. & R. Mäntysalo (2014). Interplay of power and learning in planning processes: A dynamic view. Planning Theory 13:2, 115-135. DOI: 10.1177/1473095213490302
dc.relation.haspart [Publication 3]: Schmidt-Thomé, K., M. Haybatollahi, M. Kyttä & J. Korpi (2013). The prospects for urban densification: a place-based study. Environmental Research Letters 8:2, 025020.(special issue with a focus on Environmental Assessments in the Built Environment) DOI: 10.1088/1748-9326/8/2/025020
dc.relation.haspart [Publication 4]: Schmidt-Thomé K., S. Wallin, T. Laatikainen, J. Kangasoja, M. Kyttä (2014). Exploring the use of PPGIS in self-organizing urban development: Case softGIS in Pacific Beach. The Journal of Community Informatics 10:3 (online article 1080, special issue on Urban Planning & Community Informatics). http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/1080/1111
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Between fulfilment and vitiation – Discerning incapacitation in urban regeneration en
dc.title Kaupunkien kehittämisprojektit täyttymyksen ja vesittymisen välimaastossa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.contributor.department Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics en
dc.subject.keyword urban regeneration en
dc.subject.keyword competitiveness en
dc.subject.keyword liveability en
dc.subject.keyword megaprojects en
dc.subject.keyword place-based approach en
dc.subject.keyword PPGIS en
dc.subject.keyword kaupunkien kehittäminen fi
dc.subject.keyword toimintakyky fi
dc.subject.keyword lamautuminen fi
dc.subject.keyword elpyminen fi
dc.subject.keyword paikkalähtöisyys fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6469-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kyttä, Marketta, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
dc.opn Gross, Jill S., Hunter College, The City University of New York, USA
dc.date.dateaccepted 2015-08-17
dc.contributor.lab Land Use Planning and Urban Studies group en
dc.contributor.lab Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK) fi
dc.rev Beauregard, Robert A., Columbia University, USA
dc.rev Altrock, Uwe, University of Kassel, Germany
dc.date.defence 2015-11-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account