Learning Centre

Solid state reduction of chromite with methane and hydrogen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eric, Rauf
dc.contributor.advisor Halli, Petteri
dc.contributor.author Leikola, Maria
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:49:43Z
dc.date.available 2015-10-16T08:49:43Z
dc.date.issued 2015-10-06
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18154
dc.description.abstract In today’s World the issue of energy consumption and conservation is of high importance. This Master’s Thesis studies the solid state reduction of ferrous chromite with a methane hydrogen gas mixture in order to reduce the energy needed to produce ferrochrome, a raw material for stainless steel. The process has been studied before, but not with the same exact raw material from the Kemi chromite deposit. Earlier studies have shown, that the use of methane instead of graphite enables the reduction of chromite in much lower temperatures, thus reducing energy usage and possibly resulting in economic savings. The experiments conducted in this work were done in laboratory scale with varying tem-perature, methane concentration and reduction time. The results were very promising, showing rapid and thorough reduction of iron and chromium, which is consistent with earlier studies on other chromite ores. The reduction mechanism and metallization were examined most thoroughly, leading to the conclusion that methane as the reducing agent is an effective way for prereducing Kemi chromite. Continued investigations of the process for industrial scale applications is recommended. en
dc.description.abstract Energian kulutus ja sen säästötoimenpiteet ovat erittäin tärkeitä aiheita nykypäivänä. Tä-mä diplomityö tutkii kromiitin kiinteäfaasipelkistystä metaanin ja vedyn kaasuseoksilla, jotta ferrokromin, ruostumattoman teräksen raaka-aineen, valmistusprosessin energianku-utusta voitaisiin vähentää. Tätä samaista prosessia on tutkittu jo aikaisemmin, muttei tässä työssä käytetyn Kemin kromiittiesiintymän yhteydessä. Metaanin käyttö grafiitin sijaan on tutkittu mahdollistavan kromiitin pelkistämisen paljon alhaisemmissa lämpötiloissa, mikä johtaa energiasäästöihin ja mahdollisesti myös taloudellisiin hyötyihin. Tämän työn kokeellinen osuus toteutettiin laboratoriomittakaavassa lämpötilan, metaanin pitoisuuden ja pelkistysajan vaihdellessa. Saadut tulokset olivat erittäin lupaavia. Niistä kävi ilmi, että rauta ja kromi pelkistyvät nopeasti ja perusteellisesti, mikä oli yhteensopivaa aikaisemman tutkimuksen kanssa koskien muita kromiittiesiintymiä. Pelkistysmekanismia ja metallisoitumista tarkasteltiin eniten, mikä johti siihen johtopäätökseen, että metaani on erittäin tehokas pelkistin Kemin kromiitin esikäsittelyssä. Jatkotutkimukset prosessin soveltamisesta teolliseen mittakaavaan ovat suositeltavia. fi
dc.format.extent 86 + 153
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Solid state reduction of chromite with methane and hydrogen en
dc.title Kromiitin esipelkistys metaanilla ja vedyllä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kromiitti en
dc.subject.keyword kiinteätila en
dc.subject.keyword esipelkistys en
dc.subject.keyword metaani en
dc.subject.keyword vety en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164744
dc.programme.major Materiaalien prosessointi fi
dc.programme.mcode MT3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Taskinen, Pekka
dc.programme MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52351
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse