Tietomallipohjaiset vakioratkaisut asuntorakentamisen ehdotussuunnitteluvaiheen kehittämisessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Romo, Ilkka
dc.contributor.author Troberg, Sara
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:48:57Z
dc.date.available 2015-10-16T08:48:57Z
dc.date.issued 2015-09-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18149
dc.description.abstract Vakioinnilla ja esivalmistuksen asteen nostamisella on jo vuosikymmeniä pyritty tehostamaan rakennushankkeita. Erityisesti asuinkerrostalokohteissa on paljon toistuvuutta, mutta sitä ei vielä täysin hyödynnetä suunnitteluprosessissa. Suunnitelmissa on yhä virheitä ja aikatauluviivästyksiä. Yleistynyt tietomallintava suunnittelu (BIM) mahdollistaa uusia toimintatapoja myös vakioinnin kannalta. Sen avulla voidaan luoda uusia objektipohjaisia vakioratkaisuja, joita voidaan käyttää mallintavan suunnittelun apuna. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, millaisia vakioratkaisuja voidaan hyödyntää asuinrakentamisen ehdotussuunnitteluvaiheessa. Tarkoituksena oli selvittää, miten rakennushankkeen suunnittelunohjausta ja kustannusarviointia voitaisiin tehostaa vakioinnin avulla. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti tietomallipohjaisiin vakioratkaisuihin. Arkkitehtien ja muiden asiantuntijoiden haastatteluilla selvitettiin, miten ratkaisut kannattaisi käytännössä toteuttaa. Työssä tutkittiin kolmea esimerkkiratkaisua, keittiötä, elementtikylpyhuonetta ja välipohjaa, joiden kautta arvioitiin tarvittavaa tarkkuustasoa, muunneltavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi virtuaalisella 5D-ohjelmistolla testattiin mallipohjaista kustannushallintaa, jonka ideana on jatkuvasti päivittyvä ja tarkentuva kustannusarvio kohteen suunnittelun edetessä. Tutkimuksessa havaittiin, ettei testauksessa käytetty ohjelmisto palvellut ehdotussuunnitteluvaiheen kustannusarviota, ja monimutkaisen käyttöliittymän, toimintojen puutteiden ja arkkitehtimallien variaation vuoksi se soveltui heikosti myös myöhempien suunnitteluvaiheiden kustannusarviointiin. Haastatellut asiantuntijat näkivät tietomallipohjaisissa vakioratkaisuissa sekä hyötyjä että haasteita. Vaikka rakennusliike tarjoaisi omat vakiopohjansa, ei ole yhtenäistä mielipidettä siitä, tehostaisivatko ne suunnitteluprosessia. Uusi suunnittelumetodi edellyttää kuitenkin uusia toimintatapoja kaikilta suunnittelun osapuolilta. Ennen kuin mallipohjaisen suunnittelun täysi potentiaali saadaan hyödynnettyä, tarvitaan erityisesti lisää tietomallikoulutusta ja uusia yhteistoimintatyökaluja. fi
dc.description.abstract Standardization and prefabrication have been common strategies to improve construction projects for several decades. Especially in residential construction, similar structural solutions are repeated from one project to another. However, repetition is still not completely utilized in the design process. Modularization and prefabricated room elements are yet not generalized. Plans are still full of errors and schedule delays are common. As Building Information Modelling (BIM) becomes more common, there are even more possibilities in terms of standardization. BIM can be used in creating new parametrical and object-based standard solutions that could help architects and engineers in the design process. The aim of this study was to find out what kind of standard solutions and practices can be utilized in the schematic design phase of residential construction. The focus was primarily on BIM-based solutions and the target was to find out how project management planning and cost estimation could be made more effective. Architects and other consultants were interviewed to achieve the general opinion how to execute the 3D elements in practice. Three examples, element bathroom, kitchen and intermediate floor were studied in order to find the requirements, limitations and parameters for the optimum solution. In addition, 5D virtual construction software was tested for model-based cost estimating, that should provide constantly updating and more accurate cost estimation. The results of the study indicate that the tested 5D solution is not suitable for cost estimation in schematic design phase. Complex user interface, missing important functions and variety of architectural models increase the amount of manual work and do not promote the software for standard use. According to the interviewed consultants, model-based standard solutions have both advantages and disadvantages. Even though the construction company would provide their standard elements in 3D, there is no general opinion whether they enhance the design workflow. Nevertheless, relatively new working method requires new procedures among all the participants. Especially better education in BIM and new collaboration tools are needed before the full potential of model-based design process can be exploited. en
dc.format.extent 80 + 1
dc.language.iso fi en
dc.title Tietomallipohjaiset vakioratkaisut asuntorakentamisen ehdotussuunnitteluvaiheen kehittämisessä fi
dc.title The use of standard solutions based on building information modelling for developing schematic design phase in residential construction en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword vakiointi fi
dc.subject.keyword tietomallintaminen fi
dc.subject.keyword asuntorakentaminen fi
dc.subject.keyword ehdotussuunnittelu fi
dc.subject.keyword kustannusarvio fi
dc.subject.keyword 5D fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164739
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka fi
dc.programme.mcode IA3017 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account