Kokemussuunnittelu business-to-business -ympäristössä; Design case: Teollisuustuotteen tuotekokemuksen kohentaminen tuotesuojan kautta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Roto, Virpi
dc.contributor.author Räisänen, Samuli
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:37:50Z
dc.date.available 2015-10-16T08:37:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18103
dc.description.abstract Lopputyö on tehty Rolls-Royce Marinelle osana FIMECCin UXUS-ohjelmaa (User Experience and Usability in Complex Systems). FIMECCin (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) päämääränä on parantaa suomalaisen metalli- ja konepajateollisuuden kilpailukykyä luomalla yhteistyötä tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla. UXUS -ohjelma pyrkii vastaamaan haasteeseen istuttamalla käyttäjäkokemus- (UX) ja käytettävyysajattelua (Usability) ohjelmaan osallistuvien yritysten liiketoimintaan. Yhtenä ohjelmaan osallistuvista yrityksistä toimii Rolls-Royce Oy Ab, joka on sitoutunut edistämään yrityksen ymmärrystä käyttäjistään ja asiakkaistaan sekä heidän kokemuksistaan ollessaan tekemisissä yrityksen tuotteiden kanssa. Yhtenä keinona edistää kyseistä näkökulmaa Rolls-Royce Marine on päättänyt uudelleenkehittää suojan yhdelle potkurilaitteistaan, jonka nykyinen suoja ei kommunikoi yrityksen brändilupausta; ”Trusted to deliver excellence”. Lopputyön päämääränä on luoda ymmärrystä tuotesuojien vaikutuksesta työntekijöiden tuotekokemukseen B2B -kontekstissa. Kokemussuunnitteluprosessia reflektoidaan myös päämääränä ymmärtää näkökulman hyötyjä ja haasteita. Tietämystä on kerätty ja hyödynnetty duaalisen suunnitteluprosessin kautta, jossa suunniteltiin inkrementaalisia sekä radikaaleja tuotesuojia yrityksen potkurilaitteelle. Uusien tuotesuojien merkitystä ja mahdollisia hyötyjä pohdittiin työntekijöiden tuotekokemuksen sekä työn imun (work engagement) näkökulmasta. fi
dc.description.abstract This thesis is conducted as a part of UXUS-program (User Experience and Usability in Complex Systems) of FIMECC. Aim of the FIMECC (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) is to strengthen the competence of the Finnish metal and engineering industry through creation of collaboration in research and development. By the UXUS-program the aim is targeted through seeding of user experience and usability knowledge into the mindset of the participating companies. As one of the involved companies in the UXUS-program, Rolls-Royce Oy Ab has committed to consolidate the company’s perception of their users and customers and their experiences created through the use or interaction with their products. One of the means to influence the user experience for Rolls-Royce Marine, was to reinvent a cover for one of their thruster products, as the current cover did not communicate the company’s brand promise; ”Trusted to deliver excellence”. The aim of the thesis is to create knowledge on how product covers can affect the employees’ product experience in B2B context. The experience design process is reflected as well in order to understand the benefits and challenges of the given perspective. Gained knowledge is gathered and leveraged through a dual package design process of designing two types of thruster covers; conventional and futuristic. The meaning and value of the new cover ideas are analyzed and evaluated from the perspectives of employees’ product experience and work engagement. en
dc.format.extent 113
dc.language.iso fi en
dc.title Kokemussuunnittelu business-to-business -ympäristössä; Design case: Teollisuustuotteen tuotekokemuksen kohentaminen tuotesuojan kautta fi
dc.title Experience design in business-to-business -context; Design case: Enhancing product experience of industrial machinery through product covers en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword kokemussuunnittelu fi
dc.subject.keyword b2b -konteksti fi
dc.subject.keyword tuotekokemus fi
dc.subject.keyword käyttäjäkokemus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164693
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor -, -
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account