Learning Centre

Kiinni luonteesta - kohti miellyttävää muotoilua

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Paavilainen, Heidi
dc.contributor.author Grönroos, Lotta
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:37:01Z
dc.date.available 2015-10-16T08:37:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18097
dc.description.abstract Tuotteiden herättämät tunteet ja tuotteen persoonallisuus ovat olleet kasvavan kiinnostuksen kohteena jo usean vuosikymmenen ajan. Monissa yrityksissä näiden inhimillisten tekijöiden huomioiminen onkin muodostunut osaksi muotoilustrategiaa. Kiinnostukseni tuotteen synnyttämistä tunteista sekä tuotteen persoonallisuudesta heräsi opinnäytteeni alkuvaiheessa. Perinteinen käyttäjälähtöisyyteen tähtäävä suunnittelutyö oli mielestäni liian kapea-alaista ja siksi halusin lähestyä tuotesuunnittelua itselleni uudesta näkökulmasta. Mielestäni tuotteen persoonallisuuskonsepti on osa tuotteen aineetonta ergonomiaa. Keskeisenä tavoitteenani oli tutustua tuotteen persoonallisuuden konseptiin, käyttäjän ja esineen persoonallisuuden väliseen suhteeseen sekä tekijöihin, jotka saavat käyttäjän kokemaan tuotteen miellyttäväksi. Opinnäytteessäni pyrin ennen kaikkea syventämään omaa ymmärrystäni kohderyhmääni kuuluvasta käyttäjästä, jotta voisin kehittyä työssäni ja suunnitella käyttäjää puhuttelevia, miellyttävämpiä tuotteita. Tarkoituksena oli soveltaa oppimaani produktio-osassa. Opinnäytteessäni päädyin suunnittelemaan saippuakupin ja saippuan. Pysyttelin näin ollen entuudestaan tutulla aihealueella, sillä olin jo kandidaatintyössäni suunnitellut käsienpesualtaan ja myöhemmin saippua-astian, jota halusin nyt ryhtyä kehittämään. Muotoilutyön inspiraationa käytin valmistamiani, origamihenkisiä Taite-lautasia, joiden luontevana jatkona uusi saippuakuppini toimii. Opinnäytteessäni esittelen myös muiden valmistajien saippuoita ja saippua-astioita, joita tarkastelen etenkin niiden herättämien mielikuvien ja persoonallisuuden piirteiden pohjalta. Tutustuttuani persoonallisuuden luokituksiin, valitsin tuotteeni pääasialliseksi kohderyhmäksi niin kutsutun INFJ- persoonallisuuden, jolle tyypillisiä luonteenpiirteitä pyrin tuotteideni kautta viestimään. Mielestäni tuotekokonaisuuteni onnistuu tässä tehtävässä. Rinnastamalla eri väreillä lasitettuja saippuakuppejani joihinkin julkisuuden henkilöihin, pyrin havainnollistamaan näitä luonteenpiirteitä. Uskon, että valitsemalla tuotteelle tarkoituksenmukaisen, selkeän persoonallisuuden ja vahvistamalla tuotteen positiivisia luonteenpiirteitä, voidaan tuotteesta saada miellyttävämpi. Johdonmukaisesti persoonallisuutta viestivä tuote houkuttelee samankaltaisen persoonallisuuden omaavia ihmisiä, persoonattoman tuotteen jäädessä vaille kenenkään huomiota. Avainsanoja ovat tuotteen ja käyttäjän persoonallisuus, miellyttävä muotoilu ja tuotesuunnittelu. fi
dc.description.abstract Product emotions and product personality has been studied and applied in product design for several dec-ades. Yet the psychological factors concerning product design and especially the concept of product per-sonality, was for me, as a designer a new and intriguing viewpoint which I wanted to explore. My aim was to study the product personality concept and the relationship between the product and the user and in that way grow to understand the user and his/hers perception of a pleasurable product. My goal was to improve my skills as a designer and use what I learned in the production part of my thesis. For my thesis I designed a soap dish and a soap that would go together and become a small product family. For me this was a natural step as I had designed a washbasin for my B.A. degree. As an inspiration, I used my origami styled plates, which I had designed earlier during my studies. In my thesis I showcase some of my earlier work and also soap dishes and soaps made by other designers. The main focus is in the personality and impression those products reflect. After studying different personality classifications, I chose the so called INFJ-personality to become the main target group for my products. I tried to capture the characteristics of this personality and apply those personality traits in my products. I believe that becoming aware of the product personality concept and by choosing a well-fitting, consistent personality for the product, as well as by strengthening the positive characteristics, it is possible to design products that are more pleasurable for the user. A product with a clear, consistent personality, attract users with the same personality, whereas a product without a character can remain unnoticed. en
dc.format.extent 61+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kiinni luonteesta - kohti miellyttävää muotoilua fi
dc.title Concerning product personality and pleasurable design en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword tuotteen persoonallisuus fi
dc.subject.keyword miellyttävyys fi
dc.subject.keyword tuotesuunnittelu fi
dc.subject.keyword keramiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164687
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salli, Timo
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics