Kesätila syvälämmön sielu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Salli, Timo
dc.contributor.author Kolpaktsi, Ilja
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:34:21Z
dc.date.available 2015-10-16T08:34:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18080
dc.description.abstract Taiteen maisterin kalustesuunnittelun opinnäytetyönä olen kehittänyt infratilan imagoa. Työssäni olen pyrkinyt luomaan muotoilullisia elementtejä ja periaatteita, jotka viestivät infralämpöä tutun luonnollisena elementtinä ja ilmentävät infratilalle ominaisia, ainutlaatuisia hyvinvointiominaisuuksia puhtaimmillaan. Syvennyn infratilan kylpemisrituaaliin sekä nykytoteutuksiin oman kokemukseni lisäksi haastattelu- ja tutkimusosion kautta. Olen perehtynyt toimintaperiaatteisiin, tekniikkaan ja nykyisten toteutusten olennaisimpiin ongelmiin. Totean, että infratilojen suunnittelu on jäänyt varsin vähäiseksi ja että hyvällä suunnittelulla tuotteelle on saatavissa runsaasti lisäarvoa. Työni tarkoitus on mm. avata myös laajempaa keskustelua aiheesta. Erityisesti pitää vahvistaa kokemusta infralämmön sielusta ja uudentyyppisestä hyvinvoinnin rituaalitilasta viitaten oikeisiin mielleyhtymiin nimestä lähtien. Kehitystyössä on tuotteesta poistettu saunamaailmasta tulleet ja siihen viittaavat materiaalit. Sen sijaan on luotu ja muotoiltu puitteet rituaalitilalle, jossa toiminnallisesti ja henkisesti keskeisessä roolissa on latautunut syvälämmön sielu. Kesätila nimioivalluksena auttoi kirkastamaan muotoilulliset elementit ja niiden tavoitteet. Korkealle asetetut tavoitteet uudentyyppisen hyvinvoinnin syvälämmön tilasta haastoivat minut äärirajoille kaikilla saroilla, mutta koen onnistuneeni erityisesti päätavoitteessa, jossa infratila kehittyi kesätilaksi. Näen, että ehdottamani periaatteet ovat myös siirrettävissä pienimuotoisiin toteutuksiin. Seuraavana vaiheena projekti/elementti pitääkin tuotteistaa ja viedä mallin tuotantotasolle jossa lähtökohtana ovat kohderyhmä tuotannollisten puitteiden sijaan. fi
dc.description.abstract This work presents elements and design principles for the redesign of the well-being infrared space (commonly known as the infrared sauna). The new infrared well-being space aims at employing elements enhancing the experience of infrared heat and also at re-introducing it in a natural way as an integral part of everyone’s life. New well-being bathing rituals and existing practices were explored through personal experiences and interviews of other users. I primarily studied the technical component and looked holistically into aesthetics and functionality. Through research, it became evident that the redesign of “infra sauna” is a requirement if the benefits of infrared heat are to be appreciated. Through this redesign process, the values and unique health benefits of infra sauna are clearly articulated and communicated. The new name is an effort to create a novel association between infrared heat and a well-being space. In the redesign process, the current state–of-the-art of “infrared saunas” was analyzed and re-evaluated. The infrastructure proposed here offers a solution to the problem of creating new rituals around the spirit of infrared heat. The redesign proposal is the outcome of a long and studious process that had to do with semantics as well; thus the infrared sauna became the Summer lounge. “Summer lounge” is the wellbeing space created to make use of infrared heat. The name reflects the mood, the design elements as well as the goal of this design solution. This is the well-being space that makes use of the infrared heat to create the physical and possibly psychological experience of summer under the Mediterranean sun. The redesign process documented here includes 3D modeling and authentic materials. The elements for this archetypical model can also be applied in reduced sizes. After this investigation, a step further could be the collaboration with producers and market experts to specify the market segment and cost range. This is a necessary step in taking technical decisions that optimize production. en
dc.format.extent 93
dc.language.iso fi en
dc.title Kesätila syvälämmön sielu fi
dc.title Summer lounge or vital rays and spaces en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword infrapunasauna fi
dc.subject.keyword infrasauna fi
dc.subject.keyword infralämpö fi
dc.subject.keyword kehitys fi
dc.subject.keyword muotoilu fi
dc.subject.keyword hyvinvointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164670
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Järvisalo, Jouko
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account