Naurettavat valheet - valehtelija komedian päähenkilönä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Küttner, Iiro
dc.contributor.author Virtanen, Jarkko
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:32:16Z
dc.date.available 2015-10-16T08:32:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18067
dc.description.abstract Opinnäytetyöni koostuu ”Vauvakuume”-nimisestä pitkän elokuvan käsikirjoituksesta sekä tutkimusosasta, jossa käsittelen valehtelijaa komedian päähenkilönä. Tarkastelen aihetta käyttäen esimerkkeinä ”Vauvakuumeen” kohtauksia. Valehtelija on ristiriitainen hahmo mainstream-elokuvan päähenkilöksi, sillä hänen toimintansa on itsekästä ja luotaantyöntävää. Pyrin selvittämään keinoja ja syitä, miksi valehtelu herättää yleisössä sekä sympatiaa että naurua. Valehtelun tarkoituksellisuus erottaa sen muusta ei-totuudenmukaisesta viestinnästä. Vaikka valehtelija pyrkii vääristämään totuutta, hän tiedostaa totuuden ja omalla tavallaan arvostaa sitä. Valheet voidaan jaotella mm. niiden harkinnanvaraisuuden ja motiivien mukaan. Motiivi vaikuttaa siihen, kuinka vahingollisina valheita pidetään. Valehtelija saattaa alkaa uskoa omiin valheisiinsa, jolloin valheet alkavat vaikuttaa hänen omaan identiteettiinsä. Valehtelu on monimutkainen prosessi, jossa verrataan valheesta koituvaa hyötyä kiinnijäämisestä seuraavaan haittaan. Prosessiin vaikuttaa myös valehtelijan omatunto. Läheisille valehtelu on vaikeampaa, ja läheisten väliset valheet otetaan usein loukkauksena. Valheen kertominen luo odotuksen sen paljastumisesta. Valheella voidaankin luoda voimakas dramaattinen jännite tarinaan, mikäli yleisö on valheesta tietoinen. Vaikka valehtelija tekeekin väärin lähimmäisiään kohtaan, katsoja useimmiten toivoo hänen selviytyvän paljastumatta ja samastuu valehtelijaan. Valehtelija on Aristoteelisen perinteen mukaan komediallinen hahmo, sillä komediat pyrkivät esittämään ihmiset huonompina kuin ovat. Nauru syntyy kuulijan odotusten ja todellisten tapahtumien ristiriidasta. Pelkkä vitsien esiintyminen ei tee teoksesta komediaa ja traagisissakin tarinoissa on usein sekä visuaalisia että verbaalisia vitsejä. Komedian huumori syntyy etäännytyksestä, jossa henkilön toiminta muuttuu jollakin tavalla mekaaniseksi. Valehtelijan koomisuus syntyy hänen toimintansa mekaanisuudesta: valhetta ylläpitääkseen valehtelija joutuu muuttumaan valheidensa marionetiksi. Komedian hahmot eivät tiedosta tapahtumien hauskuutta, vaan kohtaavat ne tosissaan ja vakavina. Komedian sävy voi vaihdella teoksen aikana, mutta on tärkeää pitää yllä teoksen komediallisuus. Vaikka komedian hahmoilla on heikkouksia ja puutteita, ne ovat harvoin peruuttamattomia ja parantumattomia. Salaisuuksien ja eristäytymisen teemat toistuvat omissa pitkissä käsikirjoituksissani, joissa jokaisessa päähenkilö valehtelee läheisilleen. Taitavalla valehtelijalla on samanlaisia kykyjä kuin käsikirjoittajalla. Kirjoittajakin tiedostaa ja arvioi yleisönsä uskomuksia. Komedian kirjoittaja pyrkii sekä rikkomaan yleisönsä odotuksia että myötäilemään niitä. Samalla hän pyrkii kertomaan jotakin olennaiseksi kokemaansa maailmasta. fi
dc.description.abstract My master’s thesis studies the concept of a lying protagonist in a mainstream comedy. I examine the subject through the scenes of my feature length screenplay titled “Vauvakuume” (“Baby Fever”). A lying protagonist is a complex character because his actions are selfish and therefore unsympathetic. I aim to find the reasons and means to why lying elicits sympathy and amusement in the audience. Lying differs from other non-truthful communication with its discretion. Even if a liar aims to distort the truth for his own benefit, he understands the truth and in his own way values it. Lies can be categorized by their complexity and their motifs. Motif effects on how harmful others experience the liar’s lies. Liars may even begin to believe their own lies in ways that affect their identity. Lying is a complex process where the benefits of telling a lie are compared with the cons and probability of getting caught. The process is also affected by the liar’s own sense of morality. For this reason it’s harder to lie to a loved one, and usually lies to friends and loved ones are experienced as personal insults. Telling a lie creates expectations of its revelation. Lies can create a powerful dramatic suspense to a story if the audience is aware of them. Even if a lying character acts wrong against his peers, the audience usually wishes for him to succeed and relates to the liar. A liar is, in Aristotelean tradition, a comedic character because comedies present people as lower than they really are. Laughter and amusement are born from the conflict between the audience’s expectations and the real events. Visual and verbal jokes can also be found in tragic stories, so the presence of jokes doesn’t automatically make a story a comedy. The humor of comedies is created with emotional detachment where the characters’ actions become mechanic. A lying character’s hilarity rises from the mechanicalness of his actions: to maintain his lie the liar must become a marionette of his lies. The characters in a comedy don’t realize the humor of their actions and situations, and thus confront them seriously. The tone of the comedy can vary but the story must remain comedic from beginning to end. Comedic characters can have defects and faults, but they are rarely permanent and incurable. The themes of secrets and isolation recur in all the feature length screenplays I’ve written, each of which has a protagonist who lies. A skilled liar possesses similar talents as a professional screenwriter. A writer also understands and studies his audience’s beliefs and expectations. A comedy writer strives to both break his audience’s expectations and to conform them. At the same time he tries to reveal something he finds relevant in the world he lives in. en
dc.format.extent 40+4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Naurettavat valheet - valehtelija komedian päähenkilönä fi
dc.title Ridiculous lies - lying protagonist in a comedy en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos fi
dc.subject.keyword käsikirjoittaminen fi
dc.subject.keyword valehtelu fi
dc.subject.keyword komedia fi
dc.subject.keyword huumori fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164657
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Küttner, Iiro
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse